STEM CHARLOTTE I FOLKETINGET

En fremtid for vores børn

Da jeg arbejdede som pædagog og familiebehandler, så jeg når de sociale problemer ramte børnene. Som mor til tre oplever jeg, hvordan pædagoger og lærere har for lidt tid til at sætte deres gode intentioner og kompetencer i spil. Jeg mærker også mine børns bekymring for den klode, som vi er i gang med at ødelægge nu.

De valg, vi træffer i dag, har betydning for vores børns fremtid. Besparelser på velfærd rammer børnene. Det er børnene, der oplever utryghed, når der er for få pædagoger i børnehaven. Det er børnene, der betaler prisen, når folkeskolen nedprioriteres. Det er børnene, der mærker uligheden, når Emil fra boligblokken ikke har samme muligheder som direktørsønnen.

Giv børnene ro på og tro på fremtiden!

MINE MÆRKESAGER

Ro på for vores børn og unge

Alt for mange børn oplever stres. Derfor skal vi have en garanti for flere pædagoger i daginstitutionerne og en stærkere folkeskole uden karakterræs og pres, men med tid til fordybelse i klasser med max. 24 elever.

Stop den stigende ulighed

64.500 børn lever i fattigdom i Danmark, derfor skal Kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen afskaffes – de skaber ulighed og diskrimination.

Fart på den grønne omstilling

Hvis vi ikke sætter ekstra skub på den grønne omstilling, ødelægger vi den klode, vores børn skal leve på. Derfor skal vi være ambitiøse og opfylde målsætningen om 100% vedvarende energi.

BEGIVENHEDER I SF I RANDERS