SF i Randers

1 ud af 10 uden afgangsbevis – vi skylder eleverne at gøre noget nu

Charlotte 13. september 2017

Kedelige nyheder, man kunne åbne op for på skoleområdet. Randers Kommune med en ny, sørgelig førsteplads i Østjylland. Flest folkeskoleelever, der ikke fik deres afgangsbevis i 2016. Hver 10. elev i 9. klasse får ikke deres afgangseksamen i Randers kommune og på Nørrevangsskolen klarer de sårbare elever sig skidt . Mon ikke det er en af konsekvenserne ved besparelserne, ved skolereformen og ved skolestrukturen, der begynder at vise sig nu?

Folkeskolerne i Randers Kommune har været meget igennem i de seneste 4 år. Først ramte en landsdækkende skolereform og en katastrofal lockout af lærerne. Dernæst rullede skolestrukturen, hvor 5 skoler og en del overbygninger blev lukket. Elever og personale blev rykket rundt og skulle indenfor meget kort tid omstille sig til en helt ny hverdag. Samtidig har Venstre og DF valgt at pålægge skolerne besparelser. Skolestrukturen og den forhastede implementering har kostet dyrt og skabt store udfordringer på skolerne.

På den måde har man skabt nogle meget svære rammer for personalet og for eleverne på skolerne. Jeg kender ikke de mange elever, der nu står uden afgangsbevis. Men jeg forestiller mig, at unge mennesker, der reagerer på de her omvæltninger, er nogen, der har manglet den ekstra hjælp fra deres lærer, som har haft travlt nok med at holde samling på hele klassen. Der har savnet kammerater i skolen. Der har savnet hjælp fra forældrene til at forstå pensum og til at forblive motiveret. Unge, der, hvis de bare havde fået den ekstra hjælp, kunne have stået med et afgangsbevis i hånden nu sammen med deres venner. Nu risikerer vi, at de i stedet forbliver tabt på uddannelsesgulvet.

Det er for dyr en pris – for eleverne og skolens personale. Det kræver handling nu.

Derfor vil SF i Randers gå til budgetforhandlinger med forslag om at styrke folkeskolerne væsentligt. Vi vil tilføre flere penge til fler-voksne-undervisning – særligt i indskolingen, hvor den tidlige indsats giver eleven ressourcer hele vejen op gennem folkeskolen. Vi skal prioritere samarbejde på tværs af faggrupper. Vi skal prioritere udvidet forældresamarbejde, inklusion – og ikke mindst vil vi afsætte en pulje til kompetenceudvikling. Derudover skal Nørrevangsskolen have en større pulje til mange flere timer med flere voksne i undervisningen, som skal være med til at understøtte opgaven med at styrke de sårbare elever endnu mere.

Vi skal gøre det nu, for eleverne har ikke råd til, at vi venter. Det gælder deres fremtid og muligheden for at få et godt liv – hele livet. Politikerne i Randers Kommune må tage ansvar og skabe optimale rammer for eleverne og for personalet på skolerne.

Vi har oplevet et stort tilbageskridt – men sammen kan og skal vi videre.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.