Ann S. Pedersen

Fællesskab, solidaritet og demokrati er for mig grundlæggende værdier. Værdier der skal værnes om – også i det politiske landsskab.

Vi skal løfte i fællesskab, og fremtidens Danmark er en fælles sag. Vores fælles fremtid sikres bedst ved at give vores børn og unge de bedste betingelser for trivsel, udvikling og læring. Derfor står daginstitutioner og skoler højt på min prioriteringsliste. Frem- tidens arbejdspladser vil stille store krav til alle. Vi skal alle kunne noget mere!

Vi skal fortsat have et stærkt velfærdssamfund. Et velfærds- samfund, der tager en værdig hånd om alle, der har brug for det. Et samfund hvor vi taler ordentligt om hinanden, hvor vi ikke mis- tænkeliggøre hinanden, men derimod viser stor tillid. Et samfund hvor vi husker på, at den enkelte medborger, kollega, familie- medlem eller nabo gør sit ypperste og gerne vil være en del af vores fællesskab, klare sig selv og have et godt liv.

Jeg er 50 år gammel og bor i Randers. Jeg er gift og har to voksne børn. Til daglig er jeg faglig sekretær og næstformand i BUPL Østjylland. Jeg er uddannet og har arbejdet som pædagog i sammenlagt 20 år, først i Aarhus (Gellerup) og senere i Randers Kommune.

Anns mærkesager:

> Et velfærdssamfund behandler sine borgere ordentligt. Vi bliver ældre, og demens og andre følger af et længere liv vil fylde meget fremover.

> Vi kan alle blive ledige mod vores vilje. Derfor skal der rettes op på dagpengereformen, og så skal vi have et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

> Vi skal have alle med. Derfor skal vi sikre ordentlige normeringer i daginstitutionerne og en god, inkluderende folkeskole, hvor me- darbejderne får bedre mulighed for at bruge deres viden

facebook.com/AnnForVelfaerd
twitter.com/AnpPedersen sf-randers.dk