Børnebyer giver sammenhæng i børns liv og læring

Skole og børnehave sammen er en fantastisk ide.
For det giver sammenhæng i børnenes liv og i indsatsen omkring børnene.

Børnene får en lettere overgang fra børnehave til skole. Personalet kan meget lettere udveksle en større mængde vigtig viden om barnet, dets styrker, behov og gode tilgange til barnet.
Den fælles ledelse giver bedre muligheder for at sammentænke overgangen, fælles temaer, besøg i lokalerne op til skolestart og fælles aktiviteter for børnene på tværs af institutionerne.

Barnet bliver mere trygt og samtidig mere læringsparat.

Men alle de gode potentialer har børnebyerne i Havndal og Fårup været overladt til sig selv om at realisere. De har slet ikke fået hjælp til at skabe rammerne for en succesfuld opstart. Og det til trods for, at bestyrelserne i begge børnebyer har henvendt sig flere gange og bedt om hjælp.

Samtidig fik de ikke midler til en ansvarlig dækning af voksne i ydertimerne, så de var ofte alene med 16 børn. Det er uansvarligt, og vi er glad for, at der ser ud til at være fundet en lidt bedre løsning på Havndal.

Skolerne er, som vi alle ved, meget pressede for tiden. Men derfor er børnebyerne netop en glimrende idé. Skolerne har for eksempel en kæmpe inklusionsopgave, og her er mest mulig viden om barnets sociale tarv altså afgørende. Men det gavner sådan set alle børns sociale udvikling.

Derfor er børnebyerne en del af SF’s genopretningsplan på 100 millioner til skolerne. For de har et kæmpe potentiale.