Budgetudspil fra SF-Randers

Dette er det udspil vi i SF-Randers vil gå til budgetforhandlingerne til.

SF-Randers vil gå til de kommende budgetforhandlinger med en markant styrkelse af børneområdet. Der skal afsættes 30 mio. kr. til daginstitutionerne, hvor 15. mio. kr. er til bedre normeringer og 15 mio. kr. er til nye anlæg – heriblandt en helt ny daginstitution på Nyvangsvej.

”Det er på tide at gøre noget ved de dårlige normeringer, der, sammenlignet med andre kommuner, er i Randers Kommune. Der skal være flere voksne omkring børnene og så skal åbningstiderne gøres mere fleksible,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF-Randers.

Vi skal vise kommunens ansatte tillid og stole på deres kompetencer og faglighed. Derfor ønsker vi en tillidsreform, der gør op med tidstyranni og dokumentations-helvede.

Besparelserne i budgettet fra 2013 rammer ældreområdet hårdt. SF ønsker en demografiregulering af området, der tager højde for, at levealderen bliver højere, og at de ældre ønsker at blive længere i eget hjem.

Med sociale klausuler vil SF sikre, at opgaver udført for Randers Kommune aflønnes efter dansk overenskomst. Der skal være et kædeansvar, så også disse klausuler gælder underentreprenører. Gennem uddannelsesklausuler forpligtes de virksomheder, der udfører opgaver for kommunen, til at oprette lære- og praktikpladser.

På det sociale område ønsker SF at følge Udsatterådets anbefalinger om at etablere et ”cleanhouse”, hvor tidligere stofmisbrugere får mulighed for at være i et stoffritmiljø og skabe nye netværk.

SF-Randers vil desuden give mulighed for 11. eller 12. skoleår for særligt udsatte elever, der har brug for længere tid til at modnes førend de er klar til videregående uddannelse. Det er vigtigt, at vi i Randers uddanner alle unge og ikke taber de, der i forvejen er udsatte på gulvet.

De unge skal have bedre mulighed for at kunne deltage i den politiske debat, få indflydelse på beslutninger, der træffes i byrådet og i det helt taget være med til at præge de demokratiske processer. Derfor foreslår vi, at der etableres et Ungeråd i stil med de andre råd (fx. Ældrerådet og Udsatterådet).

Den kollektive trafik skal styrkes. Busrute 11 skal udvides, så den kører omkring Øster Bjerregrav, og så skal der være trådløst internet i alle skolebusser.

Dette går SF-Randers til forhandlingerne med:

– en tillidsreform

– en styrkelse af daginstitutionsområdet på 30 mio. kr. (15 mio. kr. til anlæg og 15 mio. kr. til opnormeringer)

– en demografiregulering på ældreområdet

– sociale klausuler med kædeansvar, samt uddannelsesklausuler

– et cleanhouse for tidligere misbrugere

– mulighed for særligt udsatte unge for et 11. eller 12. skoleår

– et Ungeråd

– en udvidelse af busrute 11

– gratis trådløst internet i alle skolebusser