Bliver i morgen bedre end i går?

Ved kommunalvalget i november sendte vælgerne et klokkeklart signal; de ønskede en ny borgmester. Da valget blev Torben Hansen, var jeg fortrøstningsfuld og så frem til samarbejdet med socialdemokraterne. Jeg havde nemlig gennem hele valgkampen hørt om socialdemokraternes planer og visioner – og de var flotte.

Socialdemokraterne ville på det tidspunkt forebyggelse, de ville sikre et værdigt ældreliv, de ville løfte folkeskolen og specialområdet, og de ville prioritere socialområdet, hvilket blev gentaget i en pressemeddelelse den 29. september 2017, altså lige op til valget, med indledningen “I morgen skal blive bedre end i går”.

Derfor var SF Randers, ligesom mange andre, forsigtige optimister efter 4 år med benhård nedskæringspolitik. Endelig tegnede der sig, med 13 socialdemokratiske mandater, et flertal, der ville prioritere at få velfærden i balance igen.

Nu er det første budget i denne byrådsperiode med Torben Hansen, som borgmester vedtaget i Randers Kommune – og hvad har vælgerne så fået?

Budgettet, som er indgået mellem Socialdemokratiet og de blå partier i Randers byråd, afspejler på ingen måde, de valgløfter socialdemokraterne var så optagede af overbevise alle om under valgkampen.

Kære Socialdemokrater, “I morgen skulle jo blive bedre end i går”, men I formåede desværre kun at give os mere af det samme. Der skal nemlig endnu engang spares langt over 200 millioner. Børnene, skolerne, specialområdet, de ældre og socialområdet skal igen igen rammes af besparelser. Og det endda på trods af, at der rent faktisk var et flertal for at undgå velfærdsbesparelserne – præcis ligesom I selv ønsker det. Eller i hvert fald ligesom I ønskede det under valgkampen for et års tid siden.

Lige siden forhandlingerne har budgettet mødt massiv kritik af de røde partier/ lister i byrådet, af store dele af fagbevægelse og sågar af folk fra egne rækker.

Hvad er årsagen til, at I ikke gør, det I selv siger, I vil, når nu I har muligheden?

Forklaringerne fra socialdemokraterne har været forsvindende få og i høj grad uforståelige – og ingen er kommet med en forklaring på, hvorfor de ikke gennemførte deres egen politik, selvom de havde muligheden. For eksempel skriver medlem af Randers byråd Anker Boje i et læserbrev den 16. oktober 2018 “Vi har ikke nået alt det, vi gerne ville”. Ja tak, det tror jeg nok lige, vi alle sammen har forstået, men en forklaring på, hvorfor I ikke gjorde det, skal man lede længe efter.

Det ser ud som om, at det har været vigtigere for socialdemokraterne at lave et budget med de blå partier end at føre deres egen politik.

Med dette budget bliver i morgen ikke bedre end i går – tværtimod.

I SF står vi stadig tilbage og mangler en forklaring, og særligt et spørgsmål melder sig, Kære Socialdemokrater var det virkelig det værd?

Charlottes budgettale 2018

Håbet var stort efter kommunalvalget sidste efterår. For igen havde vælgerne valgt et rødt flertal. Et flertal, der ville velfærden, og et flertal, der sammen kunne skabe både økonomisk og social balance. Et Velfærdsflertal.

Der var nu et flertal på 18 mandater for skattestigning fremfor besparelser. En Skattestigning, der skal gå til velfærden. En skattestigning, der i værste fald vil koste kontanthjælpsmodtageren 53 kroner om måneden.

Der var nu et flertal for flere penge til skolerne, til de ældre og til de allermest udsatte børn, unge og voksne. Socialdemokratiet skrev selv i en pressemeddelelse sidste år: – Socialdemokratiet prioriterer folkeskolerne i Randers Kommune meget højt. Derfor har vi også friholdt skolerne for besparelser i de kommende år, styrket den daglige drift samt afsat midler til specialundervisningen…

Hvorfor er SF så ikke med i dette års budget? Det er vi ikke, fordi det skaber mere ulighed – fordi det er et blåt budget. Fordi man i budgettet sparer over 300 millioner kroner på de ældre, på daginstitutionerne, på skolerne og ikke mindst på kommunens allermest sårbare borgere… dem der har et handicap, dem med hjerneskade, dem der har en psykisk lidelse og børn, der ikke kan være i den almindelige folkeskole…
De udsatte bliver dobbelt ramt, fordi man både sparer 50 millioner kroner på socialområdet og 67,5 millioner på beskæftigelse.

Socialdemokratiet skrev også i deres pressemeddelelse: ”-Socialområdet og handicappede har vores allerstørste opmærksomhed og er et af de områder, der skal søges tilgodeset i fremtidige budgetter”. Måske der er en socialdemokrat tilstede, der kan forklare mig, hvordan det hænger sammen med deres valg og prioriteringer i dette budget?

Lige så stort mit håb var, lige så stor er skuffelsen. ”I morgen skal være bedre, end i går” var budskabet fra Socialdemokraterne. Tak for kaffe siger jeg bare. Med det her budgetforlig kan jeg bare konstatere, at Socialdemokratiet har forladt velfærdsprojektet.
Det er ikke et problem, at vi prioriterer et klimaprojekt, veje eller at Regnskoven får en håndsrækning, men prioriteringen er helt ved siden af,
– når skolerne får endnu flere besparelser
– når de små børn i daginstitutionerne får færre voksne
– når de ældre må vente længere på rengøring og toiletbesøg
– når Peter, der har autisme, bliver efterladt uden hjælp og i et system med uendelige ventetider, fordi der bare ikke er penge nok!

Der må være en nedre grænse for, hvor ligeglade vi kan være med de borgere der ikke bare kan selv.
I SF tror vi på, at det kan betale sig at investere i mennesker. At tidlig forebyggelse er vejen frem. Derfor har vi sat penge af til flere hænder i daginstitutionerne, til skolerne og til specialundervisningen. Vi har sat flere penge af til Nørrevangsskolen, der har brug for en ekstra håndsrækning til at løfte de mange udfordrede elever, de har. Vi har sat penge af til dækning af noget af underskuddet på socialområdet, og ikke mindst sat penge af til en fuld demografiregulering – i alt 20 millioner kroner. I SF budgetforslag er der sat penge af til mentorstøtte til etniske kvinder, til gratis psykologhjælp og et traumetilbud. Der er penge til Von Hattenhus og til flere øvelokaler. Og vi har fundet 3 millioner kroner til et nyt bæredygtighedsudvalg, der skal skabe vej for den grønne omstilling i kommunen og for nye bæredygtige projekter.
Vi har sat penge af til Klimabroen, til storkeengen, til nyt autismetilbud, til digital infrastruktur, til kulturhus og til at daginstitutionsområdet kan få et anlægsbudget.

SF´s budget finansieres af mere skat. Effektiviseringsbidraget aka besparelserne annulleres. Dog indføres der en lille besparelse på 0,25% i første år på i alt 40 millioner kroner. Budgettet skal både skabe økonomisk balance og social balance, og derfor har vi været nødt til at medtage en lille besparelse.
Budgettet mellem Socialdemokratiet, Venstre, DF og Konservative er ikke et bredt budget – det er bare blåt. Der er jo ikke svært at få de borgerlige til at skrive under på deres egen politik.

I min optik er det dovent bare at tage de største partier. Et sandt bredt budget skabes fra fløjene henover midten. Det kan man i mange andre kommuner – se bare Frederikssund, hvor 23 ud af 25 skriver under på et budget, der endda finansieres af en skattestigning på 0,5%. Det ville have klædt byrådet at lande et så bredt budget og til stor gavn for borgerne.

Jo jo det er jo ikke en nem opgave, men at være borgmester er ikke nemt. Jeg er overbevist om, at vi godt kunne have fundet en vej sammen.

Tillykke til de blå partier med det flotte budget – det har i gjort godt
– Spændende bliver det at se, hvad de fremtidige budgetforhandlinger vil medføre. Om den blå stil fortsætter og hvad Socialdemokraterne gør, når Venstre er færdige med at lege med?
Tilbage står spørgsmålet om, hvad borgmesterpartiet egentlig vil – hvad er projektet nu? For det er helt tydeligt, at det i meldte ud under valgkampen, vil i ikke længere.

SF´s budget er et velfærdsbudget. Et budget, der både rummer udvikling, og investering i velfærden. Og det er et budget i økonomisk balance. Det er det, der skal til for at føre Randers kommune videre. Vi kan ikke blive ved med at spare os ud af den her knibe og klatte pengene ud til små projekter, der ikke vil gavne borgerne. Der MÅ være en nedre grænse.

Jeg kan ikke forstå, hvad Randers byråd skal gøre godt for, hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De stærke skal sgu nok klare sig.

Ikke et bredt budget, men et blåt budget

SF Randers er ikke med i det budgetforlig, der netop er indgået i Randers Kommune. Efter to dages forhandlinger stod det klart, at Socialdemokratiet ville indgå et udelukkende blåt budget. Socialdemokratiet ville hellere lave venstre-politik end at rykke mod venstre og lave rød og velfærdsvenlig politik.

”Det er ubegribeligt, at det endda sker med en socialdemokratisk borgmester, som vi selv i SF har peget på. Vi er faktisk både forbløffede og målløse over, at Socialdemokraterne vælger et rent blåt flertal, når der faktisk var et rødt flertal, som var klar til at tage ansvar. I den borgerlige lejr kan de nu ikke kun glæde sig over et blåt budget, men også over at det tyder på, at de har fået 13 ekstra socialdemokratiske mandater,”  siger byrådsmedlem for SF Randers, Charlotte Broman Mølbæk.

Randers Kommunes borgere står nu med et budget, der betyder nedskæringer på velfærden på over 200 millioner kroner og en massakre på næsten 50 millioner kroner på socialområdet alene. Socialdemokraterne vil hellere, sammen med Venstre, Konservative og DF, investere i mursten og asfalt – og skolebørn, unge, ældre og de mest allermest sårbare borgere i kommunen skal betale asfaltgildet.

”Randers Kommune ligger 15. sidst i forhold til hvor få penge, vi bruger pr. borger med særlige behov. Det betyder reelt set, at serviceniveauet for et handicappet barn, eller for den socialt udsatte, er skræmmende lavt. At der nu skal skæres yderligere 50 millioner kroner på de mest sårbare borgere er helt grotesk. Det kommer til at koste de mennesker så dyrt,” fortsætter hun.

I budgettet er der sat 40 millioner kroner af til opsparing til projekt Byen til vandet, 16 millioner kroner til veje, og der er endda penge til at give 3,5 million i driftstilskud til Randers Regnskov. Pengene findes ved hjælp af effektiviseringsbidraget, som er en reel 0,5% besparelse hvert år. Det betyder en årlig besparelse på 4,4 millioner kroner årligt på skolerne, 2 million kroner på daginstitutionerne, 2,5 million kroner på socialområdet og 4,4 millioner kroner på ældre- og sundhedsområdet. De socialt udsatte rammes dobbelt, da de også kan se frem til en besparelse på 15 millioner kroner årligt, hvis de er på kontanthjælp, uddannelsesydelse o.l.

”Der er jo ingen af de ting, som Socialdemokraterne lovede vælgerne i valgkampen, som er med i det her dybt asociale budget. Vi troede, at vi var enige om en skattestigning; at der skulle være flere voksne i daginstitutioner og skoler, og at vi ikke ville skære mere på socialområdet. Jeg tror da lige, at Socialdemokraterne glemte at fortælle deres vælgere, at det var asfalt og mursten først, og at pengene skulle tages fra vores kernevelfærd,” slutter Charlotte Broman Mølbæk.

SF Randers var som altid indstillet på at være med til at tage ansvar for kommunens budget. Derfor gik SF til forhandlingsbordet med en vilje til at finde en pragmatisk og bred løsning. Men med de enorme besparelser på kernevelfærden, der stadig var på bordet efter 20 timers forhandlinger, blev det ikke muligt. Man kan ikke tage ansvar ved at budgettere uansvarligt.

SF siger nej til rygeforbud i Randers Kommune

Et snævert flertal besluttede på mandagens byrådsmøde, at det ikke længere skal være tilladt at ryge i arbejdstiden. Forbuddet gælder i hele arbejdstiden – også under transport til og fra møder, ved hjemmearbejde, og det er heller ikke længere muligt at flekse ud for at ryge.

Baggrunden for den nye rygepolitik er visionen for et Røgfri Randers 2025 – en vision, som byrådet vedtog tilbage i 2014, hvor målet er, at Randers Kommune gennem en forstærket indsats får nedsat andelen af rygere væsentligt.

Men dette forbud går langt over grænsen for indsatsen, og det er slet ikke måden at gøre det på.

SF i Randers mener, at det er et helt urimeligt indgreb i medarbejdernes frihed. Det er overformynderi og udtryk for en rigtighedskultur, vi ikke bryder os om.

For SF i Randers er det vigtigt, at kommunens medarbejdere udfører sine arbejdsopgaver, og vi har stor tillid til, at det rent faktisk også sker. At nogle vælger at snuppe en rygepause, som man jo selv betaler for, skal kommunen ikke blande sig i.

Vi tror på, at mennesker selv kan vurdere, vi tror på den personlige frihed og mener, at den enkelte selv skal bestemme. Mangfoldighed er en styrke for Randers Kommune, og vi er ikke og skal ikke være ens.

Så om man ønsker at spise et stykke kringle, drikke en cola eller ryge en cigaret skal politikerne slet ikke blande sig i.

Derimod ønsker vi, at hjælpe vores medarbejdere, hvis de ønsker at holde med at ryge, da det er helt klart, at rygning er et kæmpe sundhedsproblem, men motivationen skal være der, og den kommer ikke med diskrimination og tvang.

Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. SF i Randers ønsker arbejdspladser, hvor der er plads til alle – og det gælder både rygere og ikke-rygere.

Derfor blev det et nej fra SF i Randers til Randers Kommunes nye forbuds-rygepolitik.

 

 

Stop skolernes hjemtagelser af specialelever

På mandagens byrådsmøde skal vi blandt andet behandle skolernes handleplaner. Handleplaner som har det primære formål at få budgetter i balance.

Handleplaner hvor eksempelvis skoler planlægger at hjemtage op til 20 elever fra specialklasser indenfor en periode på et halvt år, uden så meget som at beskrive, hvilket tilbud, man vil hjemtage børnene til.

Helt konkret betyder dette, at 20 elever, som på nuværende tidspunkt trives og udvikler sig i et af kommunens specialtilbud, og deres forældre inden længe får besked om, at deres distriksstkole (almenskole) ønsker at de tages ud af specialtilbuddet og kommer hjem på egen skole. 20 elever – og dette er blot et eksempel på en handleplan fra en enkelt folkeskole. Disse handleplaner er der flere af.

SF i Randers finder handleplanerne helt uacceptable.

Men hvordan er det kommet så vidt? Dette er en direkte konsekvens af politikernes nye styringsmodel – hvis en skole har et underskud, skal skolerne som udgangspunkt have en økonomi i balance ved udgangen af et år. SF stemte imod denne styringsmodel. Vi er selvfølgelig ikke imod, at skolerne skal have balance i økonomien, men det må ikke gå udover børnene, som vi ser det ske nu.

Derfor glæder det os, at Skole- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at skolerne alligevel kan afvikle gælden og få deres budgetter i balance over en længere periode, en mulighed som ingen skoler tilsyneladende har tænkt sig at benytte sig af.

Det er bekymrende og uetisk, når skoler tager elever hjem fra specialtilbud for at dække et underskud. Alle børn skal sikres et undervisningstilbud, der passer til den enkelte – også børn med handicap eller særlige behov.

Når en skole tager et barn hjem fra et specialtilbud for at rette op på sin økonomi, er det ikke barnets tarv, der står øverst, så er det økonomi.

Derfor har SF i Randers et klokkeklart ændringsforslag med på mandagens byrådsmøde.

”SF i Randers foreslår, at byrådet vedtager, at de planlagte hjemtagelser af børn fra specialtilbud i de økonomiske handleplaner for skolerne stoppes. Skolerne gør i stedet brug af muligheden for forlængelse af afvikling af gælden, således at handleplanerne gennemføres uden hjemtagelser af børn fra specialområdet.”

Dette vedtages, fordi det ikke skal være specialelever/børn med handicap/særlige behov, der skal betale for skolernes økonomiske udfordringer. Alle hjemtagelser af børn i specialundervisningstilbud kan udelukkende ske på baggrund af den kontinuerlige revisitering, vi allerede laver i Randers Kommune, hvor specialtilbuddet er med i en vurdering af, hvilket tilbud der fremover er mest hensigtsmæssigt for det enkelte barn.

Vi håber, at politikerne i byrådet kan se vanviddet i at hjemtage elever fra specialtilbud på baggrund af økonomi og fornuften i at stoppe handleplanerne, inden det er for sent.

 

Lad os sætte børnene først

I lørdagens avis kunne vi læse, at folkeskolerne i Randers Kommune er i fuld gang med at gennemføre besparelser for at få økonomien til at hænge sammen. De skoler, der har underskud, skal nemlig rette op på det inden årsskiftet.

Dette er en direkte konsekvens af politikernes nye styringsmodel – hvis en skole har et underskud, skal skolerne som udgangspunkt have en økonomi i balance ved udgangen af et år. SF stemte imod denne styringsmodel. Vi er selvfølgelig ikke imod, at skolerne skal have balance i økonomien, men det må ikke gå udover børnene.

Formanden for skolelederforeningen mener, at det er forhastet at presse skolerne til at fjerne underskuddene på så kort tid. SF i Randers er enige i den udtalelse.

Det er bekymrende og grænsende til det uetiske, når skoler tager elever hjem fra specialtilbud for at dække et underskud. Det er faktisk uacceptabelt.

Alle børn skal sikres et undervisningstilbud, der passer til den enkelte – også børn med handicap eller særlige behov.

Når en skole tager et barn hjem fra et specialtilbud for at rette op på sin økonomi, er det ikke barnets tarv, der står øverst, så er det økonomi. Desuden flyttes pengene bare fra den ene skole til den anden. Det betyder helt konkret, at de penge, som man før betalte til specialtilbuddet, får man lov til selv at beholde – de skal jo bidrage til at få økonomien i balance. Men specialtilbuddet mister pengene – og står så tilbage med kompetencen.

Og hvad med barnet?
I de senere år har man i Randers Kommune forsøgt at spare sig ud af, at vi ikke har penge nok. Med store underskud på alle velfærdsområder til følge. Derfor så vi en spareplan på 36 millioner kroner på socialområdet, og nu gælder det så vores skoler.
Når det er kommet så langt ud, er vi ikke i tvivl om vores prioriteter. Budgetterne skal passe til borgernes behov. Ikke omvendt.

Derfor anbefaler SF en skattestigning, for at vi netop kan få en kommune i økonomisk og social balance. Vi ved nemlig, at social ansvarlig politik også er økonomisk ansvarlig politik. Forebyggelse er bedre end helbredelse. Det er økonomisk billigere at forebygge vores sociale problemer frem for at lade dem vokse sig større og dyrere.

Lad os sætte børnene først. Alt andet er gift for vores fælles folkeskoler – og for vores specialtilbud i Randers Kommune.

SF HAR stemt imod Lockouten

Ét af de store temaer i tiden er den mulige forestående lockout af store dele af den offentlige sektor. Advarslen om lockout berører og bekymrer mange – heriblandt SF. I SF mener vi, at den varslede lockout er konfliktoptrappende og er faldet på et alt for tidligt tidspunkt. Derfor stemte vores repræsentant i KL, Kirstine Bille også imod.

Ved byrådsmødet i dag skal vi så behandle et forslag fra Velfærdslisten om, at Randers kommune bør nedstemme KL’s beslutning, hvilket er et sympatisk forslag – omend umuligt. For Randers kommune har med sit medlemskab af KL givet bemyndigelse til, at KL forhandler og indgår overenskomster på vegne af blandt andet Randers kommune jf. KL’s love §1, stk. 3. For at tilbagetrække denne kompetence vil det derfor kræve, at Randers kommune melder sig ud af KL, hvilket skal ske med ét års varsel.

Ligesom fagforbundene er repræsentanter for de forskellige medarbejdergrupper, så er KL kommunernes repræsentant. Det er således fagforbundene, der træffer beslutning om tiltag i forhandlinger såsom strejker. Ligesom det er KL, der træffer beslutning om lockout. Det er også kun de to parter, som kan indgå forlig. Dét er den danske model.

Der er dog nogle svage punkter ved den danske model, hvilket vi oplever i disse år. Det er skævvridning af den danske model og misbrug af den magt, de offentlige arbejdsgivere har, i kraft af at have stats-, kommune- og regionskassen i ryggen, når de “tjener” på strejker og lockouter. Det mener vi i SF, at vi skal have rettet op på, så arbejdsgiverne ikke kan tryne medarbejderne ved at melde lockout og indkassere de mange lønkroner – til store personlige tab for den enkelte medarbejder.

Det giver altså ikke mening med Kaspers “smart-i-en-fart-forslag” om at stemme imod KL’s beslutning om lockout. For det er ikke er muligt. Det er kun KL’s bestyrelse, som har kompetencen til at tage beslutningen om at lockoute de kommunalt ansatte, og der er vi selvfølgelig glade for, at Enhedslisten stod sammen med SF om at stemme imod.

SF er imod lockouten, og derfor stemmer vi også gult til forslaget. Det vil være useriøst at stemme for noget, som ikke kan lade sig gøre. Til gengæld mener vi, at de penge, som Randers kommune sparer ved lockout eller strejke, skal fastfryses og holdes på de respektive områder, hvor medarbejderne ikke får løn fra. Derfor stemmer vi for Enhedslistens udmærkede forslag b. En kommende strejke eller lockout skal ikke medføre, at politikerne bruger medarbejdernes manglende lønkroner til andre uvedkommende projekter.

Forhåbentlig finder fagforbundene og KL snart hinanden med et godt og solidt forlig, så vi undgår en storkonflikt. Indtil da må vi lade parterne i den danske model forhandle, mens vi håber på det bedste.

Kære RLF, BUPL og Skolelederforeningen

Tak for jeres indspark i valgkampen. Lad os starte med at slå en ting fast. Når SF i Randers siger, at vi vil investere i folkeskolerne i Randers Kommune, så spiller vi ikke bare med ”musklerne”, så mener vi det.

Når stadig flere vælger fri- eller privatskoler, så bekymrer vi os. Når vi stadig ikke får alle børn med, når der igennem flere år rammebespares, og skolernes budgetter ikke holder – samtidig med at en gennemgribende og underfinansieret folkeskolereform sættes i søen. Når der samtidig lægges en ny skolestruktur – med alt hvad den har medført af diverse udfordringer, oven i hatten, og når I på vegne af hele skolens personale reagerer, så ved vi, at der er alt mulig grund til at handle og være oprigtige i de løfter, som vi kommer med her i valgkampen.

Vi har baseret vores budget på en skattestigning på 0,5 %. Det svarer til ca. 100,- kroner om måneden for en gennemsnitlig indkomst. Vi er fuldstændig klare på, hvordan vi ønsker at fordele midlerne – og folkeskolerne skal have 100 millioner kroner. Det kan lyde af meget, men det er rent faktisk, det vi mener, der skal til, hvis midlerne skal passe med ambitionerne.

Vi skal nemlig ikke blot have en stærk folkeskole. Vi skal have den bedste og den stærkeste folkeskole – og den skal være det foretrukne førstevalg. Personalet har vi. Det der mangler er netop flere økonomiske muskler, ro og tillid – og her har vi en opgave – sammen!

Grønne investeringer gavner alle

SF har mange grønne visioner for Randers kommune.

Vi vil have flere grønne produktioner i virksomhederne. På virksomheden DermaPharm man lykkedes med en genanvendelse af materialer fra 24 til 59 procent på bare 3 år. Dermed reducerer de spildproduktionen væsentligt. Det skåner både deres virksomhed og vores klode for en hel del omkostninger.

Den indsigt skal vi have bredt ud til mange flere. Derfor vil vi etablere en enhed i kommunen, der hjælper de erhvervsdrivende med, hvordan deres produktion kan gøres mere bæredygtig, producere mindre affald og mindske energiforbruget.

Hvis vi skal gøre mærkbare indhug i CO2-udledningen, skal det også være meget mere attraktivt at tage offentlig transport. Derfor vil vi lave flere busruter og afgange. Busserne skal overgå til andre bæredygtige energikilder som biogas. På den måde mindskes forureningen endnu mere.

Det nye byråd skal lave grønne indkøbsaftaler. I SF har vi stillet forslag om i byrådssalen, at vi bør udfase de kommunale indkøb af produkter med mikroplast og kemikalier, der er skadelige for os og miljøet.

Vi tror på, at borgerne er miljøbevidste og gerne vil hjælpe. Derfor skal vi fortsætte med initiativer, der kan gøre det nemmere for borgerne at genanvende og sortere deres affald. Den grønne omstilling vil kun ske ved, at vi alle bidrager. At vi tænker grønt på alle niveauer.

Fremtiden er grøn. Det bliver den i hvert fald nødt til at være.

Hej, I unge! Sorry, vi ikke lige har snakket om jer

Vi politikere er alt for dårlige til at tale om, hvad vi skal gøre for jer unge. Ungepolitik i Randers drukner i diskussioner om frikadeller og hal 4. I SF mener vi at vi gør alt for lidt for de unge i Randers kommune.

Det vil vi gerne råde lidt bod på her. I dag vil vi meget gerne se jer på Café Von Hatten til vores FestiValg. Der vil være mad, koncert og debat, hvor I kan få svar på, hvad vi politikere vil for jer.

Men vi vil også fortælle lidt her, om hvad vi går til valg på, som kunne have interesse for jer:

Vi kan se, at nogle flytter væk på grund af uddannelse, eller fordi de synes, der mangler et miljø for dem. Det tager vi alvorligt. Vi ville hellere, at I blev. Derfor skal vi være med til at lave flere caféer, klubber, øvelokaler og meget andet.

Men vigtigst: I skal være med til at bestemme. SF har fået gennemført et Ungeråd. Her kan alle mellem 15 og 25 år stemme unge mennesker ind, som bliver jeres direkte talerør inde i byrådet om beslutninger, der handler om jer.

Vi har tidligere talt om gratis psykologhjælp til alle under 25 år. Depressioner kommer oftest i starten af tyverne. Og det undrer mig ikke. Mange unge føler sig under større pres af forventninger i dag. Om at være vellidte og sociale, se godt ud og præstere fagligt. Og helst vide i en tidlig alder, hvad man vil. Det er et pres, der kan gøre alle sårbare for en tid, og så skal man have hjælp til at komme videre.

Flere lærlinge- og praktikpladser er også et vigtigt led i at finde sin “rette hylde”. I skal have meget bedre mulighed for at prøve arbejdsmarkedet af. Og så oplever nogle, at de ikke kan afslutte uddannelsen, fordi der mangler praktikpladser. Der har vi et ansvar for at hjælpe jer.

I SF ønsker vi at styrke den kollektive trafik, og vi vil derfor give gratis busser til alle unge under 25. Vi skal også gøre det attraktivt at bruge bussen. Den går for sjældent. Især i de mindre byer er det et problem. Vi vil have flere busruter og afgange, så man både kan komme tidligt i skole og sent hjem fra byen. Det er langt grønnere end, hvis vi alle får bil.

Flere unge vokser op med et grønt mindset. I er miljøbevidste og tager personligt ansvar. Det er så godt at se. Vi skal bakke op om den grønne bevægelse. Ud over at bruge busser frem for biler kan vi også investere mere i bæredygtig energikilder som vindmøller og solceller. Og busserne skal overgå til mere energivenlige kilder som biogas. Vi skal sikre, at der er en grøn klode til jer i fremtiden.

Med alt dette tror jeg på, at vi kan give noget endnu bedre videre til jer og til de næste generationer af unge i Randers Kommune.