SF siger nej til en Venstre borgmester

Ved sidste kommunalvalg i 2013 var SF det eneste parti, der ikke pegede på en Venstre-borgmester. Nogle fik mange poster og penge, men for SF kunne vi ikke sige ja til at sætte en borgmester fra Venstre i front. Det gælder stadigvæk i dag!

Vi kommer ikke til at pege på en Venstre-borgmester ved dette valg. Vi er uenige i den liberalistiske vej, Venstre vil. Vi er uenige i, at der gives skattelettelser til erhvervslivet, mens de handicappede og mest udsatte igen står for skud. Det er ikke nogen overraskelse, at det er Venstres politik. Det havde vi forudset i SF.

I SF stiller vi op i politik for at gøre en forskel. Vi har en klar vision for Randers Kommune, der er socialt ansvarlig og i økonomisk balance. Vi vil investere i børnene, de unge, handicappede, de ældre og de sårbare, fordi vi ved, at tidlig forebyggelse hjælper og er billigere på den lange bane. Dette står i klar modsætning til Venstres politik.

Vi kan så forstå på et læserbrev af Henning Jensen Nyhuus, at Socialdemokraterne vil tættere på Venstre i en konstituering. Og så kan de små partier og lister så tilgå den konstituering, hvis de bliver godkendt. Sådan spiller klaveret ikke i SF. Når Henning Jensen Nyhuus mener, at det er vejen til mindre ballade, uenighed og smalle forlig, så ryster vi på hovedet i SF.

Der skal ikke være nogen tvivl om, at SF er meget optagede af, at byrådet kommer til at samarbejde meget bedre og bredere i næste byrådsperiode. Ligesom vi har været meget optagede af at samarbejde vidt og bredt med dem, som vi kan blive enige med i denne periode.

SF stiller sig til rådighed med en tydelig og klar vision for Randers Kommune. Vi vil samarbejde bredt, hvor vi respekterer alle de medlemmer, som vælgerne sætter i byrådssalen. Vores ambition er, at alle kommer med i de store beslutninger – tilsvarende hvordan man gør det i andre kommuner landet over.

Vi vil ikke stille os tilfredse med smalle 16/15 forlig. Men visionen for Randers Kommune i social og økonomisk balance slipper vi ikke. Vi vil kun borgmesterposten for at kunne gennemføre politikken.
Vi vil ikke blot være kalif i stedet for kaliffen.

27 øre

27 øre adskilte Venstre og Socialdemokratiet i at indgå et budgetforlig. Sådan skriver Simon Ødegaard Simonsen fra Venstre i et læserbrev den 17. oktober 2017.

Vi konstaterer, at Venstre havde muligheden for at indgå et bredere forlig, men valgte alligevel det smallest mulige flertal. Venstre og DF sparer endnu engang på vores børn, unge, ældre, handicappede osv. – selvom Venstre gik til valg på at ville det brede samarbejde – og selvom Venstre er enige i, at kun de færreste ville have noget imod at betale 27 øre.

Vi undrer os såre, for SF Randers, var parate til at være med i et budgetforlig, som ikke nødvendigvis betød skattestigninger. Vi ville først og fremmest fjerne rammebesparelserne, tilgodese velfærden og særligt tilgodese skolerne. Det var der penge til. Men Venstre valgte en anden vej.

Vi foranlediges til at spørge, hvad har Venstre imod velfærd? Hvad har Venstre imod brede forlig?

Når Venstre og DF brander Randers Kommune

Lad os kalde en spade for en spade. Ikke siden Frikadellesagen er noget så pinligt blevet vedtaget.

Det er fuldstændigt rigtigt, når Lisbeth Strýhn i sin leder i Amtsavisen den 14. oktober omtaler V og DF´s repatriering som ren signalpolitik. Men sikke et signal at sende. Igen forsøger DF i Randers at trække vores omdømme ned i sølet.

På kommunens hjemmeside, på de sociale medier og rundt omkring i vores kommunale info-standere i bybilledet skal der nu hænge reklamer, rettet mod en gruppe af mennesker, som bor her, med det ene formål at få dem til at rejse hjem igen. Tak for kaffe, siger jeg bare. Tænk at bruge vores kommunale skattekroner og begrænsede midler på så unødvendig og usympatisk signalpolitik.

Det er selvsagt, at Dansk Folkeparti er vilde med denne form for signalpolitik, men mener borgmesteren virkelig, at det er den måde, vi skal fremstå i Randers Kommune?

Er det et særligt branding ønske? Hold op, det er uklogt.

Lad os få en ting på det rene. Udlændinge og flygtninge bliver i forvejen informeret om mulighed for repatriering inden for lovgivningen.

Så hvorfor vil I bruge vores kommunale skattekroner på det?

Det klinger hult, når Dansk Folkeparti i Randers taler om at styrke velfærden for de ældre og børnene. Med dette budgetforlig er Dansk Folkeparti garanter for besparelser som rammer ældre, de udsatte, børnene og de unge. Ligesom de har været hele vejen igennem de sidste fire år. Frank Nørgaard (DF) kalder det “ at tage ansvar”. I SF kalder vi det uansvarligt.

I SF Randers er vi meget bekymrede for vores børn og vores skoler. I vores budgetforslag havde vi, med en mindre skattestigning, prioriteret næsten 100 millioner til kommunens 18 skoler over de næste 4 år. Det mener vi ikke bare er en klog, men en nødvendig investering.

Men kære skoler, vi må desværre også spare på jeres skoler de kommende år, for Venstre og DF har med det smallest mulige flertal valgt at bruge penge på skatteyderbetalte reklamer for at få udlændinge og flygtninge til at rejse hjem – nå ja, også til herreløse katte. Sådan er det, når Venstre og DF brander Randers Kommune…

 

Charlottes budgettale

Da SF gik til budgetforhandlingerne, var det med forbeholdne forventninger.

Det er ofte lettere at finde en større sum penge lige inden valgkamp. Og Venstre fandt 160 millioner. Det er jo glædeligt – for så burde det være en nem opgave at imødekomme flere partier og lande et bredt budget.

Og der trænger. På flere områder. Forældrene i Randers nu har den laveste tillid til folkeskolerne – på landsplan. Hver tiende 9. klasse-elev forlader sin folkeskole uden et afgangsbevis. Samtidig med at vi ser store underskud på de fleste velfærdsområder.

Han havde alle forudsætninger for at skabe et bredt budget, der anerkender dette problem. Han havde pengene til det. Men det valgte han, Venstre og Dansk Folkeparti ikke. Han kunne have vist, at han formår at samle – og skabe de brede samarbejder, som han gik til valg på sidste gang.
*
Sådan skulle det ikke blive. På budgetdagen sled vi i 12 timer for at få trukket forhandlingerne over mod et mere socialt balanceret budget. Men budgettet på disse områder rokkede sig ikke en tomme, fra I præsenterede det for os om middagen, til vi lukkede døren efter os kl. 22. Ikke én gang ville I imødekomme nogle af vores ønsker.
Det var ikke forhandlinger. Det var “take it or leave it”.

Budgettet endte med det snævreste af flertal. 16-15 – som så ofte i forhandlingerne de sidste fire år. Jeg anfægter ikke et flertals demokratiske ret til at være tungen på vægtskålen. Men jeg siger, at det er uambitiøst at gå efter de beslutninger, der har mindst mulig opbakning. Det er ikke holdbart.
*
I prioriterede skattelettelser til erhvervslivet og eliteidræt. Og DF fik besparelser på modersmålsundervisningen. Til gengæld må de ældre, folk med handicap og socialt udsatte betale for endnu en omgang nedskæringer – grupper, som I ellers så ofte nævner som DF hjertesager.
*
Det budget, SF lagde frem, er et budget, der støtter velfærdens grundpiller. Og ikke kun tilgodeser folk i den arbejdsdygtige alder.

Vi kan ikke vente på den ekstra skatteindtægt, som borgmesteren lover, at Hal 4 og tiltrækningen af erhvervsliv vil indbringe. Med en halv procent skattestigning, eller 100 kroner om måneden i snit, og de 160 millioner, der var i budgettet kunne vi genoprette grundpillerne i vores velfærdssamfund.
*
En af grundpillerne er den bedst mulige start på livet for vores børn. Bedre daginstitutioner og en stærkere skole. En investering i vores børn og unge er en investering i hele livet.

Derfor vil vi give 100 millioner til skoleområdet over de næste fire år. Til flere voksne i undervisningen, mere tid til forberedelse og samarbejde samt styrkelse af specialundervisningen.

Nørrevangsskolen skal have 3 millioner årligt til et ekstra løft. Deres elever er ekstra udfordrede og har brug for mere støtte.

Vi vil begynde at indfasningen en minimumsnormering med 65 millioner over 4 år. Børn skal have ret til voksne nok. Og til ordentlige rammer. Derfor vil vi også give midler til institutionerne i Langå og Harridslev, der har store udfordringer med deres bygninger.
*
En anden grundpille er den, der bliver skåret mest i – hjælpen til udsatte mennesker. Alle kan blive sårbare. Og så fortjener man en værdig behandling.

Familieafdelingen skal have flere sagsbehandlere og skal hjælpes med den meget store gæld. I dette års budget har vi fundet 20 millioner til afskrivning af gælden og vil finde det resterende beløb ved de næste budgetforhandlinger. På handicapområdet vil vi give 20 millioner til fuld demografiregulering. Hele socialområdet styrkes samtidigt med 5 millioner, så borgerne kan få bedre hjælp.

Tidlig forebyggelse er et af SF´s fokusområder. Vi ved at det betaler sig at give den rette støtte på rette tid. Derfor har vi prioriteret gratis psykologhjælp for unge under 25, parterapi, et kommunalt PTSD-tilbud, og mentorstøtte til udenlandske kvinder, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Alt for mange unge ender udenfor beskæftigelse. Vi må skaffe langt flere studiejobs og prioritere projektet “Randers uddanner alle unge”. Vi vil opnormere jobcentrene, så der kommer lidt mere tid til den enkelte person.
*
Den tredje grundpille gælder den tredje alder. Retten til at nyde et værdigt og trygt seniorliv efter et langt arbejdsliv. Vi vil give 17 millioner til ældreområde til blandt andet faste hjemmeplejere til de ældre. Det er tryggere, når man skal hjælpes med private opgaver.
*
En fjerde pille vedrører en grønnere kommune i udvikling. Vi vil udfase produkter med mikroplast i kommunen. Og vi har sat 20 millioner af til projektet “Byen til vandet”. Vi har afsat penge til klimaprojektet ved Storkeengen samt til forskønnelse af midtbyen. Ligesom vi har sat 6 millioner af til breddeidræt, fundet midler til en BMX bane og til øvelokaler til lokale musikere.
*
En femte grundpille er sammenhængskraften i kommunen. Flere års besparelser har negligeret landdistrikterne. Vi har derfor sat penge af til flere busser, cykelstier og sikre skoleveje.

Alle disse ting – de kan lade sig gøre. Det viser vores budget. Hvis vi havde stemt for en sanktionsfri skattestigning, ville vi endda have haft 150 mio mere til at komme endnu tættere på SF´s visioner for Randers i balance og udvikling.
Med dette budget viser vi, at der var andre veje at gå. Det er muligt at få en Kommune, der er langt mere socialt ansvarligt – og i økonomisk balance.

Se SFs budgetforslag igennem: budgetforslag2017.pdf.

SF er ude af budgettet

Torsdag aften kl. 22 trådte SF ud af budgetforhandlingerne efter ti timers tovtrækkeri.
Det skete efter, at partiet til sidst blev inviteret til at lande et budget, men uden at få nogle af deres mærkesager på bordet.

“Det var lidt underligt. Det siger ikke meget om ‘bredt samarbejde’, at man inviterer nogen til bordet, men blankt afviser at gå på kompromis. Det kan vi jo ikke lægge mandat til. Så vi gik derefter,” fortæller SF-borgmesterkandidat Charlotte Broman Mølbæk, der selv var med hele dagen.

Hun fortæller, at ingen af partiets kerneområder, skolerne, specialundervisningen, handicap- og socialområderne samt familieafdelingen, kom i betragtning til noget signifikant løft.

“Vi havde ellers 160 millioner til rådighed. Vi var klar til at give 100 af dem til skolerne.
Vi står med landets højeste mistillid til folkeskolen. De penge kunne faktisk have udbedret skaderne fra besparelser og løftet området. I stedet fortsatte pengegaverne til småprojekter. SF Randers ville have prioriteret de rigtige ting først,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Hun havde gerne set, at V-borgmesteren havde lyttet til det store mindretals advarsler om at lade skolerne og daginstitutionerne forblive i det minus, flere års nedskæringer har skabt.

“Partierne accepterer med åben pande at holde vores offentligt ansatte i femte gear. Kaos og besparelser har allerede kostet os hver tiende elevs afgangsbevis. Bare for at nævne en enkelt af de konsekvenser, vi ser nu.”

Formand for SF Rosa Lykke Yde mener, at forhandlingerne på forhånd var rimeligt givet: “Venstre og DF stemte skattestigningen ned i mandags, fordi de ønsker at fastholde nulkursen, hvor de kun tilfører akkurat nok penge til at dække rammebesparelsen,” siger hun, men forholder sig, trods dødvande i forhandlinger, optimistisk:

“Vi tror på, at rigtig mange er enige i med os, når vi siger, at der skal ske noget andet. At det er uværdig behandling af vores offentligt ansatte. Og vores børn og unge, vores fremtid,” siger hun og lover, at SF stadig holder fast i forhandlingerne:

“SF kommer med sit eget forslag til et budget, der viser, at der er penge nok til velfærd, hvis vi er nok, der vil. Og det tror vi bestemt, vi er. Så tak for snakken i denne omgang – vi skal nok rydde op efter jer.”

Uden lille skattestigning bliver budgettet et spil med ene tabere

V og DF vil ikke indse, hvor misligholdte skoler, daginstitutioner og andre områder er, og at en lille skattestigning er den mest effektive vej ud, kritiserer SF Randers forud for budgetforhandlingerne torsdag.

De seneste års nedskæringer forsvinder ikke, bare fordi dette års budgetforhandling bliver uden besparelser. Det siger SF-borgmesterkandidat Charlotte Broman Mølbæk, der mener, at Venstre og DF burde gribe løsningen nu – i stedet for at acceptere en situation, hvor pressede områder forbliver pressede:

“En skattestigning på 0,5 procent betyder cirka 100 kroner for den gennemsnitlige borger – en lille sum, men en kæmpe redningsline til vores børns institutioner og skoler,” siger hun. Særligt ved forebyggende velfærd øger besparelser udgifterne på sigt:

“Familieafdelingens pressede personale flygter, og vi taber viden og effektiv sagsbehandling, hvilket gør det dyrere. Og specialundervisningen mangler 12 millioner til at løfte opgaven med at gøre børnene fagligt dygtige og socialt rustede til en god og selvhjulpen tilværelse. De risikerer at falde igennem uddannelsen og lande på langvarig kontanthjælp. Det er uansvarligt af os – økonomisk og socialt,” siger hun.

Den hurtige og effektive løsning blev stemt ned
Kommunen kan ansøge om at lave skattestigningen sanktionsfrit – herved undgår kommunen at betale de indtjente skattekroner til statskassen året efter. Sanktionsfrit er billigst for kommunen og for borgerne.

“Men den mulighed stemte 16 mod 15 byrødder ned i mandags. I stedet for at gøre noget, som vi ved vil virke her og nu, vil Venstre og DF hellere vente spændt på alle de indtægter og tilflyttere, Hal 4 og erhvervslivet skal indbringe,” ærgrer Charlotte Broman Mølbæk sig og fortsætter:

“Så forhandlingerne bliver svære. Vi ville have haft det anderledes. Men vi kæmper selvfølgelig med det mandat, borgerne har givet os, for skolerne, specialundervisning, handicapområdet, familieafdelingen, socialområdet og daginstitutionerne,” siger hun og afslutter med en opfordring til borgerne:

“Men hvis I også er trætte af at se os fedte med små beløb mellem områder, der egentlig mere trænger til en ordentlig hånd – så hjælp os med at få flertal for en lille skattestigning efter november.”

Dette vil SF Randers arbejde for til budgetforhandlingerne:
Gratis psykologhjælp til unge under 25. Tilbud om behandling for PTSD. Mentorstøtte til indvandrerkvinder. Bedre sammenhæng i kommunen med flere busafgange. Klimasikring ved Storkeengen i Vorup. Mikroplast-udfasning. Cykelstier uden for Randers by. Breddeidræt og renovering af Dronningborghallen. Ungerådet – fast budget til ungeteltet. Indsats mod hjemløshed. Bedre snerydning omkring skoleveje. Øvelokaler. Flere sagsbehandlere på Jobcentret.

SF-Randers er klar til kommunalvalget

Valgkampen går ind i sin afgørende fase. SF er klar, og har afleveret sin kandidatliste. Nu gælder det valgkampen, der for SF først og fremmest kommer til at handle velfærd og folkeskoler.

Randers står med store aktuelle problemer, som det kommende byråd bliver nødt til at handle på, og SF er klar til at sætte sit præg på beslutningerne. Situationen på folkeskolerne og i familieafdelingen, er blot nogle af det mest akutte problemer. Uanset hvor meget, der forsøges at bortforklare problemerne, vil det koste flere penge at løse dem. Penge som kun kan hentes hos kommunens egne borgere.

SF opstiller 18 kandidater, der er klar til at tage en tørn sammen med vore nuværende byrådsmedlem og borgmesterkandidat. SF stiller sig gerne til rådighed for at stå i spidsen for et samarbejdende byråd, der kan og skal finde løsninger på de problemer, kommunen står med. En helt ny fremtid – for hele Randers kommune.

1. Charlotte Broman Mølbæk, 39 år. Byrådsmedlem. Udannet pædagog. Læser nu politik og offentlig administration på Ålborg Universitet.
2. Rosa Lykke Yde, 35 år. Bosat i Fårup.Uddannet pædagog. Arbejder som Kirke- og Kulturmedarbejder i Folkekirken. Formand for SF Randers.
3. Ann Søndergård Pedersen, 52 år. Faglig Sekretær og næstformand i BUPL Østjylland. FTF repræsentant i EVA Randers.
4. Bent Olesen, 70 år. Tidligere forstander for FOF i Randers. Medlem af Handicaprådet og Kammerorkestrets bestyrelse.
5. Flemming Sørensen, 69 år. Vorup. Uddannet elektromekaniker, tidligere folkeskolelærer. Formand for Handicaprådet Randers, formand for Scleroseforeningen Randers, formand for Specialskolernes Landsidrætsstævne, bestyrelsesmedlem Gaia Randers.
6. Mikkel Weidanz, 42 år. Førtidspensionist. Tidligere sælger og lærer. Bestyrelsesmedlem i SF Randers.
7. Signe My Scharling Bernberg, 22 år. Studerende, Samfundsfag AAU. Været elevrådsformand på Rønde Gymnasium. Arbejdet 2 år i hjemmeplejen og 1 år i børnehave/vuggestue.
8. Annemarie Brynnum Andersen, 48 år. Bor i Kristrup. Socialpædagog. Mor til to. Randers borger siden 1990.
9. Rasmus Aabo Blichfeld, 39 år. Folkeskolelærer. Arbejder med specialundervisning. Kasserer i SF Randers.
10. Alice Mølbæk, 62 år. Bor i Øster Bjerregrav. Nybagt efterlønner.
11. Carina Jakobsen, 30 år. Pædagog. Uddannet i 2012 på Via UC i Randers. Tillidsrepræsentant og Arbejsmiljø Repræsentant. Har været aktiv i SFU.
12. Bjarne Mølbæk, 60 år. Bor i . Øster Bjerregrav. Produktchef.
13. Jannie Zajkovska, 43 år. Lærer på Rismølleskolen siden 2001.
14. Morten Wilfing Blak Pedersen, 29 år. Butiksansat. Tidligere chauffør.
15. Peter Kejser, 62 år. Førtidspensionist. Tidligere underviser på forskellige niveauer.
16. Susanne Robak, 67 år. Tidligere Børnehaveklasselærer.
17. Tage Overgaard Poulsen, 68 år.  Tidl. Regnskabschef. Senest afd. leder i den socialøkonimiske virksomhed Huset Venture.  Næstformand SF Randers, best.medl. i SØ Randers, formand i AB1981. Tidl. Byrådsmedlem i Rosenholm på Djursland.
18. John Lehmkuhl, 68 år. Tidligere Folkeskolelærerlærer. Tidl. Kredsformand i DLF.

18 mennesker der vil arbejde for EN HELT NY FREMTID – FOR HELE RANDERS KOMMUNE.

Kære medlemmer og andre støtter af SF i Randers

Kommunalvalget nærmer sig, og valgkampen er i fuld gang.

SF kæmper for en ny fremtid – for hele Randers Kommune. Vi tilbyder at stille os i spidsen for byrådet, ved at turde påtage os borgmesterhvervet.

Uanset om det lykkes eller ej, er det vigtigt, at SF får så stærk en position i byrådet som overhovedet muligt.

Men valgkamp koster penge – mange penge – og vi har ikke ret mange.

Derfor beder vi om hjælp.

Giv et ekstra bidrag – stort eller småt.

Hvis du giver tilsagn – eller bare indbetaler kr. 250,- på valgkontoen : 9365 0008331391 eller på mobil-pay på nr. 60134686 så får du, udover den rigtige politik i byrådet, et flot bevis på din støtte, i form af en flot valgkampsaktie med billeder og symboler på hele Randers – underskrevet af borgmesterkandidaten.

Har du mulighed for et mindre beløb, er det også velkommen.

Vi håber også, at mange har lyst til at donere et større beløb. Alt er velkomment.

Charlotte glæder sig til at underskrive en hel masse aktiebreve – og hun glæder sig til et styrket mandat i byrådet – men først skal vi lige have financieret lidt mere valgkamp.

På forhånd tak.

Fælles fodslag

I sidste uge var en række unge politikere fra Malawi på besøg i Randers. De har på en ugelang tur været rundt i Danmark arrangeret af SF og Venstre for at få inspiration til, hvordan unge bliver demokratisk dannede og bliver involveret i demokratiet.

Netop Venstre og SF har i den indeværende byrådsperiode i høj grad arbejdet sammen om, at sikre bedre vilkår for unge i Randers kommune.

Vi mener, at det er vigtigt, at de unge bliver hørt og har en god ungdom i kommunen, så de bliver boende eller kommer tilbage, når der skal stiftes familie.  Derfor har vi prioriteret at oprette et ungeråd, så de unge bliver inddraget og hørt på lige fod med øvrige grupper i samfundet. Trods fødselsvanskeligheder for ungerådet, så er vi sikre på, at et ungeråd er et middel til at opnå mere medindflydelse fra unge i kommunen, som hjertens gerne vil være med til at sætte deres præg på vores by og kommune.  Endvidere har vi kæmpet en fælles kamp for flere studiejob, som også er kommet på budgettet.

Det er vigtigt, at unge uddanner sig. Men det er i høj grad også nødvendigt, at unge får mulighed for at tilegne sig kompetencer ved siden af deres studie. Det er kun med til at ruste én til ens fremtidige liv på arbejdsmarkedet.  Trods uenigheder på flere områder, så har vore to partier i høj grad arbejdet sammen om ungepolitikken i denne byrådsperiode. Vi er overbeviste om, at vi også i den næste byrådsperiode kan arbejde sammen om, at sætte ungdommen på dagsordenen.

 

Af Christian Brøns, Randers, byrådsmedlem Venstre, og Charlotte Broman Mølbæk, Randers, byrådsmedlem SF.

Borgmesterduel mellem Claus Omann Jensen (V) og Charlotte Broman Mølbæk (F)

SF Randers inviterer alle til café, hvor borgerne kan tale med deres lokale SF-politikere og stille spørgsmål direkte i caféens debat mellem nuværende borgmester, Venstres Claus Omann Jensen, og SF-borgmesterkandidat Charlotte Broman Mølbæk.

 

I Randers Ugen, den 18. august fra klokken 16 til 19, slår MacAle dørene op for alle, der vil møde deres politikere personligt, stille spørgsmål, debattere eller bare heppe med på den indledende debat, hvor Charlotte Broman Mølbæk udfordrer den siddende Venstre-borgmester klokken 16 til 17. Her vil borgerne lægge spørgsmål i en hat, som derfra bestemmer, hvad debattørerne skal diskutere.

For borgmesterkandidaten og SF er overskriften et venskabeligt forum med højt til loftet, hvor der bliver masser af plads efter debatten til at tale personligt med sin politiker:

“Et folkestyre er ikke meget værd, hvis folket og politikerne ikke mødes – også med dem, de er uenige med. Kærlighed til demokrati må også medføre en vis grad af deltagelse. Og det kunne jo blandt andet være her til caféen,” siger Charlotte Broman Mølbæk. Hun ser caféen som en rigtig god mulighed for, at både vælgere og valgte kan komme til orde – på godt og ondt:

“Rigtig meget i valgkampen bliver randrusianerne, der skal høre længe på, at vi debatterer. Så det er vigtigt for SF, at vi også ‘giver mikrofonen videre’ til borgerne. Det er trods alt dem og deres holdninger, der er det egentlige centrum for enhver valgkamp. Så vi skylder dem at gå i dialog med dem om, hvad de mener, der er vigtigt,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Hun understreger samtidig, at caféen er tænkt for alle mennesker på alle niveauer af politisk interesse:

“Jeg kender mange, der stemmer, men som egentlig ikke ved meget om politik, og de bruger mig tit til at få afklaret helt basale spørgsmål, for eksempel om forskellige sager og holdninger i kommunen. Og det vil vi også meget gerne bruge caféen til. Borgerne må ikke tro, at det er en indspist klub kun for dem, der allerede er helt inde i kommunalpolitik og afklarede med, hvor krydset skal sættes,” siger Charlotte, der opfordrer alle til at kigge forbi og hilse på.

 

Info om arrangementet:

MacAle, Søndergade 2, 8900 Randers C. Fredag den 18. august 2017, kl. 16.00 til 19.00. Gratis entré. Ingen tilmelding. Mød gerne lidt før 16.00, da debatten starter på slaget.