SF-Randers har valgt folketingskandidater

Ved et medlemsmøde i en solbeskinnet Tøjhushave i lørdags, har SF-Randers valgt Ann Søndergaard Pedersen og Mikkel Borch som kandidater til Folketinget.

Mikkel Borch bor i Aarhus, er 21 år og læser til dagligt forhistorisk arkæologi på Aarhus Universitet. Han har i flere år været aktiv i SFU, blandt andet som formand for SFU i Randers. I dag har han en plads i SFU’s landsledelse, og han har desuden siddet i bestyrelsen for SF-Randers. Blandt hans mærkesager er gratis psykologhjælp til unge under 25 år.

”Ungdommen er presset, og flere og flere unge må sætte deres liv på pause og overgive sig til depression og stress. En psykolog koster ofte 1000 kr. i timen, hvilket er langt mere, end de fleste unge har råd til. Jeg vil ikke acceptere et Danmark hvor unge parkeres på anti-depressiver og mister deres fremtid,” siger Mikkel Borch.

Ann Søndergaard Pedersen bor i Randers, er 49 år og næstformand i BUPL i Østjylland. Hun stillede op for SF ved sidste folketingsvalg, har også siddet i SF-Randers’ bestyrelse. Som sine mærkesager har Ann Søndergaard Pedersen forbedring af børn og unges vilkår, uddannelse og social retfærdighed.

”Alle har ret til et ordentligt liv. I dag er det desværre sådan, at den sociale ulighed vokser, og det ofte børnene der betaler prisen, når forældrene ender i arbejdsløshed. Jeg vil kæmpe hårdt for, at vi skaber et samfund, hvor alle har lige muligheder,” siger Ann Søndergaard Pedersen.

Med valget af Mikkel Borch og Ann Søndergaard Pedersen har SF-Randers fået to stærke kandidater, der kan trække på hinandens forskelligheder og kompetencer. Det vurderer Søren Jensen Lund, der formand for SF-Randers. Han pointerer desuden vigtigheden i den lokale forankring.

”Med Ann og Mikkel som folketingskandidater er jeg sikker på, at vi kan skabe synlighed omkring SF’s politik, og sætte en folkesocialistisk dagsorden – både lokalt og på landsplan – der er et klart alternativ til den borgerlig-liberale tro på blind vækst, der kun kommer få til gode,” siger Søren Jensen Lund.

Mikkel Borch er opstillet i Randers Nordkredsen, og Ann Søndergaard Pedersen i Randers Sydkredsen.

Lukning af øvelokaler truer det lokale musikliv

Efter Værket har valgt at lukke øvelokalerne i Turbinen, er vilkårene for den rytmiske musik blevet forringet betragteligt. Det vurderes at 12-16 lokale bands kommer til at stå uden et øvelokale. I forvejen er der mangel på øvelokaler, og de lokale bands er tvunget til at leje sig ind i dyre private tilbud, hvor prisen er høj og kvaliteten lav. Hverken Underværket eller Ungemiljøet har en kapacitet, der giver alle bands mulighed for at øve – hvad enten det er bands, der satser på karrieren eller fritidsband, med en lavere øvefrekvens. Også med de private tilbud in mente, er der stor mangel på øvelokaler.

I Randers har vi et levende musikmiljø, men hvis det skal fortsættes og udvikles, skal der være gode, isolerede og tilgængelige øvelokaler til rådighed for byens musikliv.

”For SF er det vigtigt, at de unge i kommunen ikke bare bliver passive kulturforbrugere, men derimod deltager aktivt i et medskabende kulturliv. Vi skal understøtte det vækstlag, der skaber morgendagens stjerner, og give fritidsmusikere et rum til udfoldelse. Ungdomskulturen er – og skal være – udpræget selvforvaltende, men vi mener, det er kommunens opgave, at sikre de rammer, der skal til, for at den rytmiske musik kan blomstre og udvikle sig,” siger SF’s byrådsmedlem Charlotte Broman Mølbæk, der på næstkommende byrådsmøde vil stille følgende spørgsmål:

  • Hvor mange øvelokaler findes der i Randers Kommune kommunalt såvel som i privat regi?
  • Hvor stor vurderes behovet for øvelokaler at være?
  • Er eller har Værket gennem rammeaftalen med Randers Kommune været forpligtet til at stille øvelokaler til rådighed?
  • Hvad ligger der til grund for, at Værket lukker øvelokaler?
  • I 2009 vedtog man i byrådet en kulturpolitik, hvor der lagdes op til, at etablere et øvelokale-kompleks med 15 øvelokaler og andre faciliteter som café, scene og studie. Hvordan er det gået med udmøntningen af denne politik?

SF i Randers: ”Vi skal vise tillid til sagsbehandlerne”

Når kontanthjælpsreformen ved årsskiftet træder i kraft, får det vidtrækkende konsekvenser for kontanthjælpsmodtager. Den gensidige forsørgelsespligt udvides til også at gælde samboende par, der lever i et ægteskabslignende forhold. Derved står en del borgere i Randers til at miste deres levegrundlag. Det vil skabe store frustrationer blandt ledige i Randers Kommune, og dette betyder også et øget pres på de ansatte på jobcentret. Læs videre “SF i Randers: ”Vi skal vise tillid til sagsbehandlerne””

SF er ikke til salg for en udvalgspost

Efter et farceagtigt forhandlingsforløb, siger SF i Randers definitivt nej til at pege på en borgmester fra Venstre. ”Vi er ikke til salg

Valget er veloverstået, og SF kom i byrådet med et mandat. Med hjælp fra Beboerlisten, Velfærdslisten, Dansk Folkeparti, de Konservative og Det Radikale Venstre bliver Claus Omann Jensen borgmester i Randers Kommune. Læs videre “SF er ikke til salg for en udvalgspost”