Charlottes budgettale 2018

Håbet var stort efter kommunalvalget sidste efterår. For igen havde vælgerne valgt et rødt flertal. Et flertal, der ville velfærden, og et flertal, der sammen kunne skabe både økonomisk og social balance. Et Velfærdsflertal.

Der var nu et flertal på 18 mandater for skattestigning fremfor besparelser. En Skattestigning, der skal gå til velfærden. En skattestigning, der i værste fald vil koste kontanthjælpsmodtageren 53 kroner om måneden.

Der var nu et flertal for flere penge til skolerne, til de ældre og til de allermest udsatte børn, unge og voksne. Socialdemokratiet skrev selv i en pressemeddelelse sidste år: – Socialdemokratiet prioriterer folkeskolerne i Randers Kommune meget højt. Derfor har vi også friholdt skolerne for besparelser i de kommende år, styrket den daglige drift samt afsat midler til specialundervisningen…

Hvorfor er SF så ikke med i dette års budget? Det er vi ikke, fordi det skaber mere ulighed – fordi det er et blåt budget. Fordi man i budgettet sparer over 300 millioner kroner på de ældre, på daginstitutionerne, på skolerne og ikke mindst på kommunens allermest sårbare borgere… dem der har et handicap, dem med hjerneskade, dem der har en psykisk lidelse og børn, der ikke kan være i den almindelige folkeskole…
De udsatte bliver dobbelt ramt, fordi man både sparer 50 millioner kroner på socialområdet og 67,5 millioner på beskæftigelse.

Socialdemokratiet skrev også i deres pressemeddelelse: ”-Socialområdet og handicappede har vores allerstørste opmærksomhed og er et af de områder, der skal søges tilgodeset i fremtidige budgetter”. Måske der er en socialdemokrat tilstede, der kan forklare mig, hvordan det hænger sammen med deres valg og prioriteringer i dette budget?

Lige så stort mit håb var, lige så stor er skuffelsen. ”I morgen skal være bedre, end i går” var budskabet fra Socialdemokraterne. Tak for kaffe siger jeg bare. Med det her budgetforlig kan jeg bare konstatere, at Socialdemokratiet har forladt velfærdsprojektet.
Det er ikke et problem, at vi prioriterer et klimaprojekt, veje eller at Regnskoven får en håndsrækning, men prioriteringen er helt ved siden af,
– når skolerne får endnu flere besparelser
– når de små børn i daginstitutionerne får færre voksne
– når de ældre må vente længere på rengøring og toiletbesøg
– når Peter, der har autisme, bliver efterladt uden hjælp og i et system med uendelige ventetider, fordi der bare ikke er penge nok!

Der må være en nedre grænse for, hvor ligeglade vi kan være med de borgere der ikke bare kan selv.
I SF tror vi på, at det kan betale sig at investere i mennesker. At tidlig forebyggelse er vejen frem. Derfor har vi sat penge af til flere hænder i daginstitutionerne, til skolerne og til specialundervisningen. Vi har sat flere penge af til Nørrevangsskolen, der har brug for en ekstra håndsrækning til at løfte de mange udfordrede elever, de har. Vi har sat penge af til dækning af noget af underskuddet på socialområdet, og ikke mindst sat penge af til en fuld demografiregulering – i alt 20 millioner kroner. I SF budgetforslag er der sat penge af til mentorstøtte til etniske kvinder, til gratis psykologhjælp og et traumetilbud. Der er penge til Von Hattenhus og til flere øvelokaler. Og vi har fundet 3 millioner kroner til et nyt bæredygtighedsudvalg, der skal skabe vej for den grønne omstilling i kommunen og for nye bæredygtige projekter.
Vi har sat penge af til Klimabroen, til storkeengen, til nyt autismetilbud, til digital infrastruktur, til kulturhus og til at daginstitutionsområdet kan få et anlægsbudget.

SF´s budget finansieres af mere skat. Effektiviseringsbidraget aka besparelserne annulleres. Dog indføres der en lille besparelse på 0,25% i første år på i alt 40 millioner kroner. Budgettet skal både skabe økonomisk balance og social balance, og derfor har vi været nødt til at medtage en lille besparelse.
Budgettet mellem Socialdemokratiet, Venstre, DF og Konservative er ikke et bredt budget – det er bare blåt. Der er jo ikke svært at få de borgerlige til at skrive under på deres egen politik.

I min optik er det dovent bare at tage de største partier. Et sandt bredt budget skabes fra fløjene henover midten. Det kan man i mange andre kommuner – se bare Frederikssund, hvor 23 ud af 25 skriver under på et budget, der endda finansieres af en skattestigning på 0,5%. Det ville have klædt byrådet at lande et så bredt budget og til stor gavn for borgerne.

Jo jo det er jo ikke en nem opgave, men at være borgmester er ikke nemt. Jeg er overbevist om, at vi godt kunne have fundet en vej sammen.

Tillykke til de blå partier med det flotte budget – det har i gjort godt
– Spændende bliver det at se, hvad de fremtidige budgetforhandlinger vil medføre. Om den blå stil fortsætter og hvad Socialdemokraterne gør, når Venstre er færdige med at lege med?
Tilbage står spørgsmålet om, hvad borgmesterpartiet egentlig vil – hvad er projektet nu? For det er helt tydeligt, at det i meldte ud under valgkampen, vil i ikke længere.

SF´s budget er et velfærdsbudget. Et budget, der både rummer udvikling, og investering i velfærden. Og det er et budget i økonomisk balance. Det er det, der skal til for at føre Randers kommune videre. Vi kan ikke blive ved med at spare os ud af den her knibe og klatte pengene ud til små projekter, der ikke vil gavne borgerne. Der MÅ være en nedre grænse.

Jeg kan ikke forstå, hvad Randers byråd skal gøre godt for, hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De stærke skal sgu nok klare sig.

SF i Randers er klar til kamp mod ulighed

Når SF i Randers skal i valgkamp i forbindelse med et kommende
folketingsvalg, kommer kampen primært til at handle om kampen mod ulighed.

“Der er mennesker, der er begrænsede i deres muligheder for at skabe sig et godt liv, og
antallet er stadig stigende i takt med, at der skæres i velfærden. Det sikkerhedsnet vi er så
glade for og stolte af i Danmark smuldrer”, siger den lokale folketingskandidat Charlotte
Broman Mølbæk.

På et medlemsmøde i SF Randers den 21. maj 2018 valgte partiforeningen at opstille
Charlotte Broman Mølbæk som folketingskandidat for hele Randers Kommune. Tidligere har
der været to opstillede kandidater, en i Randers nord og i Randers syd.

“En ny opstillingsform i storkredsen betyder nye muligheder for SF i Randers til
folketingsvalget, og det er bare alt for lang tid siden, at Randers har haft en repræsentant i
Folketinget. Så det satser vi målrettet på vil ske ved næste folketingsvalg”, fortæller formand
Rosa Lykke Yde, som også tilføjer, at det nu er muligt for SF Randers at stille med blot en
kandidat og at medlemmerne i partiforeningen valgte at indstille Charlotte Broman Mølbæk
som kandidat for begge Randers kredse.

Dan Uhrenfeldt, som ellers var kandidat for sydkredsen valgte ikke at stille op denne gang,
og han er dermed ikke folketingskandidat længere. “Jeg valgte ikke at stille op, da Charlotte
har en større chance for at blive et af Østjyllands Storkreds Folketingsmedlemmer for SF,
men jeg vil fortsætte med partiarbejdet og støtte op om Charlotte”, fortæller Dan Uhrenfeldt.

Charlotte Broman Mølbæk er 40 år og sidder i byrådet for SF i Randers Kommune. Charlotte
er desuden formand for Socialudvalget, har en plads i Skole- og uddannelsesudvalget og er
også valgt ind i KL’s Socialudvalg. Charlotte er uddannet pædagog og læser nu Politik og
Administration på Aalborg Universitet.

“Jeg glæder mig meget til valgkampen, hvor jeg vil fokusere rigtig meget på ulighed. Jeg er
så vanvittig træt af de uendelige forringelser, som den nuværende regering har gang i. Der
tages flere og flere penge fra de allermest sårbare og udsatte i vores samfund, samtidig
med, at der uddeles store skattelettelser til de rigeste. På daglig basis ser jeg, hvordan det
går ud over børnene, skolerne, de unge, de handicappede og psykisk syge, fordi vi
simpelthen ikke har penge nok i kommunen til en anstændig og ordentlig velfærd. Det er
bare ikke, det velfærdssamfund, jeg ønsker, vi skal have. Der skal skabes en mere fair
fordeling af de penge, vi har i samfundet. Og så skal der simpelthen investeres mere i vores
allesammens velfærd”, siger Charlotte Broman Mølbæk, folketingskandidat for SF i Randers
Kommune.

Dermed er SF i Randers klar til valget. Det store spørgsmål er bare, hvornår vælgerne skal
til stemmeurnerne.

Lad os sætte børnene først

I lørdagens avis kunne vi læse, at folkeskolerne i Randers Kommune er i fuld gang med at gennemføre besparelser for at få økonomien til at hænge sammen. De skoler, der har underskud, skal nemlig rette op på det inden årsskiftet.

Dette er en direkte konsekvens af politikernes nye styringsmodel – hvis en skole har et underskud, skal skolerne som udgangspunkt have en økonomi i balance ved udgangen af et år. SF stemte imod denne styringsmodel. Vi er selvfølgelig ikke imod, at skolerne skal have balance i økonomien, men det må ikke gå udover børnene.

Formanden for skolelederforeningen mener, at det er forhastet at presse skolerne til at fjerne underskuddene på så kort tid. SF i Randers er enige i den udtalelse.

Det er bekymrende og grænsende til det uetiske, når skoler tager elever hjem fra specialtilbud for at dække et underskud. Det er faktisk uacceptabelt.

Alle børn skal sikres et undervisningstilbud, der passer til den enkelte – også børn med handicap eller særlige behov.

Når en skole tager et barn hjem fra et specialtilbud for at rette op på sin økonomi, er det ikke barnets tarv, der står øverst, så er det økonomi. Desuden flyttes pengene bare fra den ene skole til den anden. Det betyder helt konkret, at de penge, som man før betalte til specialtilbuddet, får man lov til selv at beholde – de skal jo bidrage til at få økonomien i balance. Men specialtilbuddet mister pengene – og står så tilbage med kompetencen.

Og hvad med barnet?
I de senere år har man i Randers Kommune forsøgt at spare sig ud af, at vi ikke har penge nok. Med store underskud på alle velfærdsområder til følge. Derfor så vi en spareplan på 36 millioner kroner på socialområdet, og nu gælder det så vores skoler.
Når det er kommet så langt ud, er vi ikke i tvivl om vores prioriteter. Budgetterne skal passe til borgernes behov. Ikke omvendt.

Derfor anbefaler SF en skattestigning, for at vi netop kan få en kommune i økonomisk og social balance. Vi ved nemlig, at social ansvarlig politik også er økonomisk ansvarlig politik. Forebyggelse er bedre end helbredelse. Det er økonomisk billigere at forebygge vores sociale problemer frem for at lade dem vokse sig større og dyrere.

Lad os sætte børnene først. Alt andet er gift for vores fælles folkeskoler – og for vores specialtilbud i Randers Kommune.

SF HAR stemt imod Lockouten

Ét af de store temaer i tiden er den mulige forestående lockout af store dele af den offentlige sektor. Advarslen om lockout berører og bekymrer mange – heriblandt SF. I SF mener vi, at den varslede lockout er konfliktoptrappende og er faldet på et alt for tidligt tidspunkt. Derfor stemte vores repræsentant i KL, Kirstine Bille også imod.

Ved byrådsmødet i dag skal vi så behandle et forslag fra Velfærdslisten om, at Randers kommune bør nedstemme KL’s beslutning, hvilket er et sympatisk forslag – omend umuligt. For Randers kommune har med sit medlemskab af KL givet bemyndigelse til, at KL forhandler og indgår overenskomster på vegne af blandt andet Randers kommune jf. KL’s love §1, stk. 3. For at tilbagetrække denne kompetence vil det derfor kræve, at Randers kommune melder sig ud af KL, hvilket skal ske med ét års varsel.

Ligesom fagforbundene er repræsentanter for de forskellige medarbejdergrupper, så er KL kommunernes repræsentant. Det er således fagforbundene, der træffer beslutning om tiltag i forhandlinger såsom strejker. Ligesom det er KL, der træffer beslutning om lockout. Det er også kun de to parter, som kan indgå forlig. Dét er den danske model.

Der er dog nogle svage punkter ved den danske model, hvilket vi oplever i disse år. Det er skævvridning af den danske model og misbrug af den magt, de offentlige arbejdsgivere har, i kraft af at have stats-, kommune- og regionskassen i ryggen, når de “tjener” på strejker og lockouter. Det mener vi i SF, at vi skal have rettet op på, så arbejdsgiverne ikke kan tryne medarbejderne ved at melde lockout og indkassere de mange lønkroner – til store personlige tab for den enkelte medarbejder.

Det giver altså ikke mening med Kaspers “smart-i-en-fart-forslag” om at stemme imod KL’s beslutning om lockout. For det er ikke er muligt. Det er kun KL’s bestyrelse, som har kompetencen til at tage beslutningen om at lockoute de kommunalt ansatte, og der er vi selvfølgelig glade for, at Enhedslisten stod sammen med SF om at stemme imod.

SF er imod lockouten, og derfor stemmer vi også gult til forslaget. Det vil være useriøst at stemme for noget, som ikke kan lade sig gøre. Til gengæld mener vi, at de penge, som Randers kommune sparer ved lockout eller strejke, skal fastfryses og holdes på de respektive områder, hvor medarbejderne ikke får løn fra. Derfor stemmer vi for Enhedslistens udmærkede forslag b. En kommende strejke eller lockout skal ikke medføre, at politikerne bruger medarbejdernes manglende lønkroner til andre uvedkommende projekter.

Forhåbentlig finder fagforbundene og KL snart hinanden med et godt og solidt forlig, så vi undgår en storkonflikt. Indtil da må vi lade parterne i den danske model forhandle, mens vi håber på det bedste.

Kære RLF, BUPL og Skolelederforeningen

Tak for jeres indspark i valgkampen. Lad os starte med at slå en ting fast. Når SF i Randers siger, at vi vil investere i folkeskolerne i Randers Kommune, så spiller vi ikke bare med ”musklerne”, så mener vi det.

Når stadig flere vælger fri- eller privatskoler, så bekymrer vi os. Når vi stadig ikke får alle børn med, når der igennem flere år rammebespares, og skolernes budgetter ikke holder – samtidig med at en gennemgribende og underfinansieret folkeskolereform sættes i søen. Når der samtidig lægges en ny skolestruktur – med alt hvad den har medført af diverse udfordringer, oven i hatten, og når I på vegne af hele skolens personale reagerer, så ved vi, at der er alt mulig grund til at handle og være oprigtige i de løfter, som vi kommer med her i valgkampen.

Vi har baseret vores budget på en skattestigning på 0,5 %. Det svarer til ca. 100,- kroner om måneden for en gennemsnitlig indkomst. Vi er fuldstændig klare på, hvordan vi ønsker at fordele midlerne – og folkeskolerne skal have 100 millioner kroner. Det kan lyde af meget, men det er rent faktisk, det vi mener, der skal til, hvis midlerne skal passe med ambitionerne.

Vi skal nemlig ikke blot have en stærk folkeskole. Vi skal have den bedste og den stærkeste folkeskole – og den skal være det foretrukne førstevalg. Personalet har vi. Det der mangler er netop flere økonomiske muskler, ro og tillid – og her har vi en opgave – sammen!

Flere velfærdscentre i de små byer

Fremskudt borgerservice er, ifølge SF, et godt eksempel på, hvordan man kan skabe borgernær service i kommunens små byer. SF så gerne ordningen udbredt i flere af landsbyerne, og at man koblede den på velfærdscentre.

Øster Velling er en af de tre byer, der er med i forsøgsordningen med fremskudt borgerservice. Ved hjælp af en computerstander i byens nyrenoverede forsamlingshus kan byens borgere hurtigt og nemt komme i kontakt med kommunen. Via webcam kan man få tilbudt personlig service uden at skulle køre ind til Randers.

”Det synes vi i SF er brandsmart. Vi vil endda gå så langt som til at sige, at hvis den her forsøgsordning viser sig at være en god idé, så vil vi udvide det til hele kommunen,” siger Rosa Lykke Yde, formand og byrådskandidat for SF.

SF håber meget, at fremskudt borgerservice kan blive en katalysator for livet i de små byer.

”Vi vil gerne udvikle på den her idé og koble den på lokale velfærdscentre, hvor der også kan være tilknyttet personale. Man kunne have biblioteksservice, apoteksudsalg, en lille butik. Det kunne også være fællesspisning, frivilligcenter eller pakkeudlevering. Der er rigtig mange muligheder. Det må så være op til de, der bor i byen, at finde de løsninger, der giver mening for dem.”

Video: Rosa fortæller om fremskudt borgerservice i Øster Velling: https://youtu.be/ugJHcSfQXb0

Du kan læse mere om SFs politik for landdistrikterne i valgprogrammet: http://www.sf-randers.dk/wp-content/uploads/2017/10/VALGPROGRAM-KV17-WEB.pdf

Læs mere om fremskudt borgerservice på Randers Kommunes hjemmeside: https://landsbyer.randers.dk/nyheder-landsbyer/fremskudt-borgerservice-i-havndal/

SF Randers vil sikre gratis psykologhjælp for unge

Hvis en ung brækker et ben, er behandlingen gratis. Hvis den samme unge får ”ondt i livet”, skal den
unge selv betale for den nødvendige behandling. Er det fair? Er det hensigtsmæssigt? Er det sådan et
samfund vi vil have?

Mange unge har brug for hjælp og psykologisk vejledning på deres vej ind i voksenlivet. Vi kan se det
i et stigende forbrug af antidepressiv medicin hos børn og unge, og desværre også i en stigning i
antallet af selvmordsforsøg blandt unge mellem 15 og 19 år.

Der er en alt for stor frafaldsprocent på ungdomsuddannelserne, og et stadig større antal unge
henvises til psykologbistand på grund af psykiske lidelser.

Unge, der henvises til psykologbistand af egen læge, kan få tilskud til behandlingen hos en psykolog.
Men der er en egenbetaling på 328 kr. i snit. -Et beløb som kan være en stor udgift for en ung.
Egenbetalingen kan resultere i ubehandlede psykiske lidelser hos unge, og en svær overgang til
voksenlivet. Det kan også være medvirkende til frafald på ungdomsuddannelserne,
misbrugsproblemer og en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet.

Derfor er der en gruppe unge, der ikke umiddelbart har nem og hurtig adgang til hjælp og
rådgivning. Og måske netop den gruppe, der har mest behov. I SF Randers vil vi derfor arbejde for at
der indføres gratis psykologhjælp for unge under 25 år i hele Randers kommune. Århus har lige fået
den første evalueringsrapport på hvordan ordningen har virket i århus kommune. Og resultatet taler
for sig selv. 7 ud 10 unge siger, at de har fået det bedre som et direkte resultat af den gratis
psykologhjælpsordning.

Foreningen Sind er varm fortaler for gratis psykologhjælp til de disse unge mennesker. Det er vi også
i SF Randers. Vi kan og skal give unge den hjælp, de har brug for. Så de kan komme videre i livet, som
hele mennesker.

27 øre

27 øre adskilte Venstre og Socialdemokratiet i at indgå et budgetforlig. Sådan skriver Simon Ødegaard Simonsen fra Venstre i et læserbrev den 17. oktober 2017.

Vi konstaterer, at Venstre havde muligheden for at indgå et bredere forlig, men valgte alligevel det smallest mulige flertal. Venstre og DF sparer endnu engang på vores børn, unge, ældre, handicappede osv. – selvom Venstre gik til valg på at ville det brede samarbejde – og selvom Venstre er enige i, at kun de færreste ville have noget imod at betale 27 øre.

Vi undrer os såre, for SF Randers, var parate til at være med i et budgetforlig, som ikke nødvendigvis betød skattestigninger. Vi ville først og fremmest fjerne rammebesparelserne, tilgodese velfærden og særligt tilgodese skolerne. Det var der penge til. Men Venstre valgte en anden vej.

Vi foranlediges til at spørge, hvad har Venstre imod velfærd? Hvad har Venstre imod brede forlig?

Når Venstre og DF brander Randers Kommune

Lad os kalde en spade for en spade. Ikke siden Frikadellesagen er noget så pinligt blevet vedtaget.

Det er fuldstændigt rigtigt, når Lisbeth Strýhn i sin leder i Amtsavisen den 14. oktober omtaler V og DF´s repatriering som ren signalpolitik. Men sikke et signal at sende. Igen forsøger DF i Randers at trække vores omdømme ned i sølet.

På kommunens hjemmeside, på de sociale medier og rundt omkring i vores kommunale info-standere i bybilledet skal der nu hænge reklamer, rettet mod en gruppe af mennesker, som bor her, med det ene formål at få dem til at rejse hjem igen. Tak for kaffe, siger jeg bare. Tænk at bruge vores kommunale skattekroner og begrænsede midler på så unødvendig og usympatisk signalpolitik.

Det er selvsagt, at Dansk Folkeparti er vilde med denne form for signalpolitik, men mener borgmesteren virkelig, at det er den måde, vi skal fremstå i Randers Kommune?

Er det et særligt branding ønske? Hold op, det er uklogt.

Lad os få en ting på det rene. Udlændinge og flygtninge bliver i forvejen informeret om mulighed for repatriering inden for lovgivningen.

Så hvorfor vil I bruge vores kommunale skattekroner på det?

Det klinger hult, når Dansk Folkeparti i Randers taler om at styrke velfærden for de ældre og børnene. Med dette budgetforlig er Dansk Folkeparti garanter for besparelser som rammer ældre, de udsatte, børnene og de unge. Ligesom de har været hele vejen igennem de sidste fire år. Frank Nørgaard (DF) kalder det “ at tage ansvar”. I SF kalder vi det uansvarligt.

I SF Randers er vi meget bekymrede for vores børn og vores skoler. I vores budgetforslag havde vi, med en mindre skattestigning, prioriteret næsten 100 millioner til kommunens 18 skoler over de næste 4 år. Det mener vi ikke bare er en klog, men en nødvendig investering.

Men kære skoler, vi må desværre også spare på jeres skoler de kommende år, for Venstre og DF har med det smallest mulige flertal valgt at bruge penge på skatteyderbetalte reklamer for at få udlændinge og flygtninge til at rejse hjem – nå ja, også til herreløse katte. Sådan er det, når Venstre og DF brander Randers Kommune…

 

Charlottes budgettale

Da SF gik til budgetforhandlingerne, var det med forbeholdne forventninger.

Det er ofte lettere at finde en større sum penge lige inden valgkamp. Og Venstre fandt 160 millioner. Det er jo glædeligt – for så burde det være en nem opgave at imødekomme flere partier og lande et bredt budget.

Og der trænger. På flere områder. Forældrene i Randers nu har den laveste tillid til folkeskolerne – på landsplan. Hver tiende 9. klasse-elev forlader sin folkeskole uden et afgangsbevis. Samtidig med at vi ser store underskud på de fleste velfærdsområder.

Han havde alle forudsætninger for at skabe et bredt budget, der anerkender dette problem. Han havde pengene til det. Men det valgte han, Venstre og Dansk Folkeparti ikke. Han kunne have vist, at han formår at samle – og skabe de brede samarbejder, som han gik til valg på sidste gang.
*
Sådan skulle det ikke blive. På budgetdagen sled vi i 12 timer for at få trukket forhandlingerne over mod et mere socialt balanceret budget. Men budgettet på disse områder rokkede sig ikke en tomme, fra I præsenterede det for os om middagen, til vi lukkede døren efter os kl. 22. Ikke én gang ville I imødekomme nogle af vores ønsker.
Det var ikke forhandlinger. Det var “take it or leave it”.

Budgettet endte med det snævreste af flertal. 16-15 – som så ofte i forhandlingerne de sidste fire år. Jeg anfægter ikke et flertals demokratiske ret til at være tungen på vægtskålen. Men jeg siger, at det er uambitiøst at gå efter de beslutninger, der har mindst mulig opbakning. Det er ikke holdbart.
*
I prioriterede skattelettelser til erhvervslivet og eliteidræt. Og DF fik besparelser på modersmålsundervisningen. Til gengæld må de ældre, folk med handicap og socialt udsatte betale for endnu en omgang nedskæringer – grupper, som I ellers så ofte nævner som DF hjertesager.
*
Det budget, SF lagde frem, er et budget, der støtter velfærdens grundpiller. Og ikke kun tilgodeser folk i den arbejdsdygtige alder.

Vi kan ikke vente på den ekstra skatteindtægt, som borgmesteren lover, at Hal 4 og tiltrækningen af erhvervsliv vil indbringe. Med en halv procent skattestigning, eller 100 kroner om måneden i snit, og de 160 millioner, der var i budgettet kunne vi genoprette grundpillerne i vores velfærdssamfund.
*
En af grundpillerne er den bedst mulige start på livet for vores børn. Bedre daginstitutioner og en stærkere skole. En investering i vores børn og unge er en investering i hele livet.

Derfor vil vi give 100 millioner til skoleområdet over de næste fire år. Til flere voksne i undervisningen, mere tid til forberedelse og samarbejde samt styrkelse af specialundervisningen.

Nørrevangsskolen skal have 3 millioner årligt til et ekstra løft. Deres elever er ekstra udfordrede og har brug for mere støtte.

Vi vil begynde at indfasningen en minimumsnormering med 65 millioner over 4 år. Børn skal have ret til voksne nok. Og til ordentlige rammer. Derfor vil vi også give midler til institutionerne i Langå og Harridslev, der har store udfordringer med deres bygninger.
*
En anden grundpille er den, der bliver skåret mest i – hjælpen til udsatte mennesker. Alle kan blive sårbare. Og så fortjener man en værdig behandling.

Familieafdelingen skal have flere sagsbehandlere og skal hjælpes med den meget store gæld. I dette års budget har vi fundet 20 millioner til afskrivning af gælden og vil finde det resterende beløb ved de næste budgetforhandlinger. På handicapområdet vil vi give 20 millioner til fuld demografiregulering. Hele socialområdet styrkes samtidigt med 5 millioner, så borgerne kan få bedre hjælp.

Tidlig forebyggelse er et af SF´s fokusområder. Vi ved at det betaler sig at give den rette støtte på rette tid. Derfor har vi prioriteret gratis psykologhjælp for unge under 25, parterapi, et kommunalt PTSD-tilbud, og mentorstøtte til udenlandske kvinder, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Alt for mange unge ender udenfor beskæftigelse. Vi må skaffe langt flere studiejobs og prioritere projektet “Randers uddanner alle unge”. Vi vil opnormere jobcentrene, så der kommer lidt mere tid til den enkelte person.
*
Den tredje grundpille gælder den tredje alder. Retten til at nyde et værdigt og trygt seniorliv efter et langt arbejdsliv. Vi vil give 17 millioner til ældreområde til blandt andet faste hjemmeplejere til de ældre. Det er tryggere, når man skal hjælpes med private opgaver.
*
En fjerde pille vedrører en grønnere kommune i udvikling. Vi vil udfase produkter med mikroplast i kommunen. Og vi har sat 20 millioner af til projektet “Byen til vandet”. Vi har afsat penge til klimaprojektet ved Storkeengen samt til forskønnelse af midtbyen. Ligesom vi har sat 6 millioner af til breddeidræt, fundet midler til en BMX bane og til øvelokaler til lokale musikere.
*
En femte grundpille er sammenhængskraften i kommunen. Flere års besparelser har negligeret landdistrikterne. Vi har derfor sat penge af til flere busser, cykelstier og sikre skoleveje.

Alle disse ting – de kan lade sig gøre. Det viser vores budget. Hvis vi havde stemt for en sanktionsfri skattestigning, ville vi endda have haft 150 mio mere til at komme endnu tættere på SF´s visioner for Randers i balance og udvikling.
Med dette budget viser vi, at der var andre veje at gå. Det er muligt at få en Kommune, der er langt mere socialt ansvarligt – og i økonomisk balance.

Se SFs budgetforslag igennem: budgetforslag2017.pdf.