SF i Randers

Charlottes budgettale

Charlotte 12. oktober 2017

Da SF gik til budgetforhandlingerne, var det med forbeholdne forventninger.

Det er ofte lettere at finde en større sum penge lige inden valgkamp. Og Venstre fandt 160 millioner. Det er jo glædeligt – for så burde det være en nem opgave at imødekomme flere partier og lande et bredt budget.

Og der trænger. På flere områder. Forældrene i Randers nu har den laveste tillid til folkeskolerne – på landsplan. Hver tiende 9. klasse-elev forlader sin folkeskole uden et afgangsbevis. Samtidig med at vi ser store underskud på de fleste velfærdsområder.

Han havde alle forudsætninger for at skabe et bredt budget, der anerkender dette problem. Han havde pengene til det. Men det valgte han, Venstre og Dansk Folkeparti ikke. Han kunne have vist, at han formår at samle – og skabe de brede samarbejder, som han gik til valg på sidste gang.
*
Sådan skulle det ikke blive. På budgetdagen sled vi i 12 timer for at få trukket forhandlingerne over mod et mere socialt balanceret budget. Men budgettet på disse områder rokkede sig ikke en tomme, fra I præsenterede det for os om middagen, til vi lukkede døren efter os kl. 22. Ikke én gang ville I imødekomme nogle af vores ønsker.
Det var ikke forhandlinger. Det var “take it or leave it”.

Budgettet endte med det snævreste af flertal. 16-15 – som så ofte i forhandlingerne de sidste fire år. Jeg anfægter ikke et flertals demokratiske ret til at være tungen på vægtskålen. Men jeg siger, at det er uambitiøst at gå efter de beslutninger, der har mindst mulig opbakning. Det er ikke holdbart.
*
I prioriterede skattelettelser til erhvervslivet og eliteidræt. Og DF fik besparelser på modersmålsundervisningen. Til gengæld må de ældre, folk med handicap og socialt udsatte betale for endnu en omgang nedskæringer – grupper, som I ellers så ofte nævner som DF hjertesager.
*
Det budget, SF lagde frem, er et budget, der støtter velfærdens grundpiller. Og ikke kun tilgodeser folk i den arbejdsdygtige alder.

Vi kan ikke vente på den ekstra skatteindtægt, som borgmesteren lover, at Hal 4 og tiltrækningen af erhvervsliv vil indbringe. Med en halv procent skattestigning, eller 100 kroner om måneden i snit, og de 160 millioner, der var i budgettet kunne vi genoprette grundpillerne i vores velfærdssamfund.
*
En af grundpillerne er den bedst mulige start på livet for vores børn. Bedre daginstitutioner og en stærkere skole. En investering i vores børn og unge er en investering i hele livet.

Derfor vil vi give 100 millioner til skoleområdet over de næste fire år. Til flere voksne i undervisningen, mere tid til forberedelse og samarbejde samt styrkelse af specialundervisningen.

Nørrevangsskolen skal have 3 millioner årligt til et ekstra løft. Deres elever er ekstra udfordrede og har brug for mere støtte.

Vi vil begynde at indfasningen en minimumsnormering med 65 millioner over 4 år. Børn skal have ret til voksne nok. Og til ordentlige rammer. Derfor vil vi også give midler til institutionerne i Langå og Harridslev, der har store udfordringer med deres bygninger.
*
En anden grundpille er den, der bliver skåret mest i – hjælpen til udsatte mennesker. Alle kan blive sårbare. Og så fortjener man en værdig behandling.

Familieafdelingen skal have flere sagsbehandlere og skal hjælpes med den meget store gæld. I dette års budget har vi fundet 20 millioner til afskrivning af gælden og vil finde det resterende beløb ved de næste budgetforhandlinger. På handicapområdet vil vi give 20 millioner til fuld demografiregulering. Hele socialområdet styrkes samtidigt med 5 millioner, så borgerne kan få bedre hjælp.

Tidlig forebyggelse er et af SF´s fokusområder. Vi ved at det betaler sig at give den rette støtte på rette tid. Derfor har vi prioriteret gratis psykologhjælp for unge under 25, parterapi, et kommunalt PTSD-tilbud, og mentorstøtte til udenlandske kvinder, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Alt for mange unge ender udenfor beskæftigelse. Vi må skaffe langt flere studiejobs og prioritere projektet “Randers uddanner alle unge”. Vi vil opnormere jobcentrene, så der kommer lidt mere tid til den enkelte person.
*
Den tredje grundpille gælder den tredje alder. Retten til at nyde et værdigt og trygt seniorliv efter et langt arbejdsliv. Vi vil give 17 millioner til ældreområde til blandt andet faste hjemmeplejere til de ældre. Det er tryggere, når man skal hjælpes med private opgaver.
*
En fjerde pille vedrører en grønnere kommune i udvikling. Vi vil udfase produkter med mikroplast i kommunen. Og vi har sat 20 millioner af til projektet “Byen til vandet”. Vi har afsat penge til klimaprojektet ved Storkeengen samt til forskønnelse af midtbyen. Ligesom vi har sat 6 millioner af til breddeidræt, fundet midler til en BMX bane og til øvelokaler til lokale musikere.
*
En femte grundpille er sammenhængskraften i kommunen. Flere års besparelser har negligeret landdistrikterne. Vi har derfor sat penge af til flere busser, cykelstier og sikre skoleveje.

Alle disse ting – de kan lade sig gøre. Det viser vores budget. Hvis vi havde stemt for en sanktionsfri skattestigning, ville vi endda have haft 150 mio mere til at komme endnu tættere på SF´s visioner for Randers i balance og udvikling.
Med dette budget viser vi, at der var andre veje at gå. Det er muligt at få en Kommune, der er langt mere socialt ansvarligt – og i økonomisk balance.

Se SFs budgetforslag igennem: budgetforslag2017.pdf.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.