Charlottes budgettale 2018

Håbet var stort efter kommunalvalget sidste efterår. For igen havde vælgerne valgt et rødt flertal. Et flertal, der ville velfærden, og et flertal, der sammen kunne skabe både økonomisk og social balance. Et Velfærdsflertal.

Der var nu et flertal på 18 mandater for skattestigning fremfor besparelser. En Skattestigning, der skal gå til velfærden. En skattestigning, der i værste fald vil koste kontanthjælpsmodtageren 53 kroner om måneden.

Der var nu et flertal for flere penge til skolerne, til de ældre og til de allermest udsatte børn, unge og voksne. Socialdemokratiet skrev selv i en pressemeddelelse sidste år: – Socialdemokratiet prioriterer folkeskolerne i Randers Kommune meget højt. Derfor har vi også friholdt skolerne for besparelser i de kommende år, styrket den daglige drift samt afsat midler til specialundervisningen…

Hvorfor er SF så ikke med i dette års budget? Det er vi ikke, fordi det skaber mere ulighed – fordi det er et blåt budget. Fordi man i budgettet sparer over 300 millioner kroner på de ældre, på daginstitutionerne, på skolerne og ikke mindst på kommunens allermest sårbare borgere… dem der har et handicap, dem med hjerneskade, dem der har en psykisk lidelse og børn, der ikke kan være i den almindelige folkeskole…
De udsatte bliver dobbelt ramt, fordi man både sparer 50 millioner kroner på socialområdet og 67,5 millioner på beskæftigelse.

Socialdemokratiet skrev også i deres pressemeddelelse: ”-Socialområdet og handicappede har vores allerstørste opmærksomhed og er et af de områder, der skal søges tilgodeset i fremtidige budgetter”. Måske der er en socialdemokrat tilstede, der kan forklare mig, hvordan det hænger sammen med deres valg og prioriteringer i dette budget?

Lige så stort mit håb var, lige så stor er skuffelsen. ”I morgen skal være bedre, end i går” var budskabet fra Socialdemokraterne. Tak for kaffe siger jeg bare. Med det her budgetforlig kan jeg bare konstatere, at Socialdemokratiet har forladt velfærdsprojektet.
Det er ikke et problem, at vi prioriterer et klimaprojekt, veje eller at Regnskoven får en håndsrækning, men prioriteringen er helt ved siden af,
– når skolerne får endnu flere besparelser
– når de små børn i daginstitutionerne får færre voksne
– når de ældre må vente længere på rengøring og toiletbesøg
– når Peter, der har autisme, bliver efterladt uden hjælp og i et system med uendelige ventetider, fordi der bare ikke er penge nok!

Der må være en nedre grænse for, hvor ligeglade vi kan være med de borgere der ikke bare kan selv.
I SF tror vi på, at det kan betale sig at investere i mennesker. At tidlig forebyggelse er vejen frem. Derfor har vi sat penge af til flere hænder i daginstitutionerne, til skolerne og til specialundervisningen. Vi har sat flere penge af til Nørrevangsskolen, der har brug for en ekstra håndsrækning til at løfte de mange udfordrede elever, de har. Vi har sat penge af til dækning af noget af underskuddet på socialområdet, og ikke mindst sat penge af til en fuld demografiregulering – i alt 20 millioner kroner. I SF budgetforslag er der sat penge af til mentorstøtte til etniske kvinder, til gratis psykologhjælp og et traumetilbud. Der er penge til Von Hattenhus og til flere øvelokaler. Og vi har fundet 3 millioner kroner til et nyt bæredygtighedsudvalg, der skal skabe vej for den grønne omstilling i kommunen og for nye bæredygtige projekter.
Vi har sat penge af til Klimabroen, til storkeengen, til nyt autismetilbud, til digital infrastruktur, til kulturhus og til at daginstitutionsområdet kan få et anlægsbudget.

SF´s budget finansieres af mere skat. Effektiviseringsbidraget aka besparelserne annulleres. Dog indføres der en lille besparelse på 0,25% i første år på i alt 40 millioner kroner. Budgettet skal både skabe økonomisk balance og social balance, og derfor har vi været nødt til at medtage en lille besparelse.
Budgettet mellem Socialdemokratiet, Venstre, DF og Konservative er ikke et bredt budget – det er bare blåt. Der er jo ikke svært at få de borgerlige til at skrive under på deres egen politik.

I min optik er det dovent bare at tage de største partier. Et sandt bredt budget skabes fra fløjene henover midten. Det kan man i mange andre kommuner – se bare Frederikssund, hvor 23 ud af 25 skriver under på et budget, der endda finansieres af en skattestigning på 0,5%. Det ville have klædt byrådet at lande et så bredt budget og til stor gavn for borgerne.

Jo jo det er jo ikke en nem opgave, men at være borgmester er ikke nemt. Jeg er overbevist om, at vi godt kunne have fundet en vej sammen.

Tillykke til de blå partier med det flotte budget – det har i gjort godt
– Spændende bliver det at se, hvad de fremtidige budgetforhandlinger vil medføre. Om den blå stil fortsætter og hvad Socialdemokraterne gør, når Venstre er færdige med at lege med?
Tilbage står spørgsmålet om, hvad borgmesterpartiet egentlig vil – hvad er projektet nu? For det er helt tydeligt, at det i meldte ud under valgkampen, vil i ikke længere.

SF´s budget er et velfærdsbudget. Et budget, der både rummer udvikling, og investering i velfærden. Og det er et budget i økonomisk balance. Det er det, der skal til for at føre Randers kommune videre. Vi kan ikke blive ved med at spare os ud af den her knibe og klatte pengene ud til små projekter, der ikke vil gavne borgerne. Der MÅ være en nedre grænse.

Jeg kan ikke forstå, hvad Randers byråd skal gøre godt for, hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De stærke skal sgu nok klare sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *