Det handler om kvalitet til børnene

På byrådsmødet i mandags havde SF et punkt på dagsordenen vedrørende fordelingen af provenuet af skolestrukturen.

Vi kan ikke forstå, at det som Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti har lovet børnene og deres forældre i forbindelse med strukturen, ikke står til troende.

Argumenterne for den nye skolestruktur var nemlig blandt andet, at vi ville få mere kvalitet i form af to-lærerordninger, flervoksne-ordninger og holddelingstimer – særligt i klasser med høje klassekvotienter.

Det er bare ikke sket endnu, og det er slet ikke sikkert, at det vil ske!
SF vil skabe mere kvalitet i vores skoler. Vi vil derfor sikre, at pengene går til netop dette formål og ikke til andre huller i den meget store drift på skolerne.
Et politisk flertal bør vedtage, at pengene bliver brugt som lovet af forvaltningen og aftalepartierne.

Vi foreslog derfor, at de 5 millioner, som skulle gå til inklusion, rent faktisk går til inklusion, samt at der ved klasser med over 21 og 25 elever indsættes mere personale for de midler, der tildeles.

Desværre blev forslaget nedstemt.

Tilbage står børnene og lærerne og spejder efter den nødvendige hjælp til blandt andet inklusion – dette med sygemeldinger, lærere der søger væk og børn, der ikke får den særlige støtte, de har behov for, til følge.

Det vil vi ikke være med til. Politikerne bør tage ansvar, for det de beslutter. Det handler altså om kvalitet til børnene!

Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF-Randers