Er der en Socialdemokrat til stede?

På mandagens byrådsmøde behandlede byrådet skolernes handleplaner. Handleplaner som har det primære formål at få budgetter i balance. Handleplaner hvor man eksempelvis på Rismølleskolen planlægger at hjemtage op til 20 elever fra specialtilbud indenfor en periode på et halvt år, uden så meget som at beskrive, hvilket tilbud, man vil hjemtage børnene til og uden at afsætte en krone til nye inklusionstiltag. 20 elever og deres forældre, vil altså inden for det næste halve år få besked om, at deres distriktsskole ønsker, at de tages ud af specialtilbuddet og kommer hjem på Rismølleskolen. På fx Vestervangsskolen tegner næsten samme billede sig, trods flere indsigelser fra både forældre og skolebestyrelse. Der er tale om ikke mindre end 38 økonomisk motiverede hjemtagelser i alt. Og så har vi ikke engang talt de børn med, som man samtidig vil vælge, IKKE skal tilbydes et specialundervisningstilbud fremover.

Det er i den grad rystende.

Og så skal vi på byrådsmødet lægge ører til vores socialdemokratiske Skole- og Uddannelsesudvalgsformand Steen Bundgaard henvise til, at vi bare kan gå med i budgetforhandlingerne til efteråret, at forældre har mulighed for at klage og supplerer med, at det er Socialdemokraterne, der tager ansvar… Har Skole- og Uddannelsesudvalgsformanden ikke forstået, at hjemtagelserne starter 1. august?

Samtidig undrer det mig såre, at Lise-lotte Leervad Larsen fra Socialdemokratiet kan stemme for hjemtagelserne. Det glædede mig virkelig, da netop hun blev valgt ind i det nye byråd. Da netop hun gjorde en stor dyd ud af at være folkeskolernes sande forkæmper under kommunalvalgkampen. På trods af det og på trods af at hun, om nogen, er fuldstændig bekendt med virkeligheden på Vestevangsskolen. Stemmer hun ikke imod disse handleplaner. Man tager sig til hovedet.

SF Randers havde på byrådsmødet stillet forslag om stoppe de planlagte hjemtagelser af børn fra specialtilbud i de økonomiske handleplaner for skolerne, og at skolerne i stedet skulle gøre brug af muligheden for forlængelse af afvikling af gælden, således at handleplanerne gennemføres uden hjemtagelser af børn fra specialområdet. Dette forslag stemte DF, Venstre og samtlige Socialdemokrater imod – og i stedet godkendte de samtlige handleplaner inklusive de varslede hjemtagelser af børn fra specialundervisningsområdet, dog undlod Christian Boldsen fra Venstre at stemme. Når en skole tager et barn hjem fra et specialtilbud for at rette op på sin økonomi, er det ikke barnets tarv, der står øverst, så er det økonomi. Kan børn og forældre i Randers Kommune være tjent med det? Jeg siger nej, mens jeg tager mig til hovedet og tænker, er der overhovedet en Socialdemokrat til stede?