Et løft til skolerne så vi får alle børn med

Folkeskolen i Randers Kommune er hårdt medtaget. Og det er de svageste elever, der betaler prisen. I denne byrådsperiode har skolerne lagt krop til en omfattende ændring i skolestrukturen samtidig med, at en underfinansieret folkeskolereform skulle implementeres. Lærerne skal løbe hurtigere og har langt fra den tid til forberedelse, som det kræver, hvis vi vil have verdens bedste folkeskole.

SF vil investere 100 mio kr. i folkeskolen. Pengene skal blandt andet gå til flere voksne i klasserne, max 24 elever i hver klasse og mere forberedelsestid til lærerne.

Vi bliver nødt til at sikre, at inklusionen kommer til at fungere, da det er en kæmpe belastning at have børn i klasserne, der ikke får den støtte, de har behov for. Det er belastende for lærerne, for de andre elever og ikke mindst for det barn, der ender med at blive overladt til sig selv og føler sig alt andet end inkluderet.

Ikke alle børn med særlige behov har gavn af at gå i et almindeligt skoletilbud. Hvis vi ønsker at ruste disse elever bedst muligt til fremtiden, så nytter det ikke at sende dem i klasser, hvor de halter efter klassekammeraterne. De har brug for helt andre fællesskaber. Derfor vil SF også sikre, at der er penge til at bevare og opkvalificere specialtilbuddene. Her kan eleven opleve et fællesskab med ligesindede. Her er specialuddannet personale til netop disse børn og unge.

Der skal ro på skolerne. Det er dog kun muligt, hvis de får et løft i form af både flere midler og mere tillid. Folkeskolerne skal sættes fri til at gøre det, de er bedst til.