Flere kvinder i byrådet – flere perspektiver frem

Ligestilling handler om andet og mere end ligeløn. Det handler også om at blive
repræsenteret lige. Vores folkestyre skal afspejle folket.

Kvinderne er stadig i undertal i byrådet og på opstillingslisterne til kommunalvalget. Det
skrev Amtsavisen mandag den 30. oktober. Det er brandærgerligt. Jeg ville aldrig stemmes
ind udelukkende på grund af mit køn. Jeg vil først og fremmest måles på mine kompetencer
– og på, om folk tror på, at jeg virkelig brænder for mine mærkesager. Men, det er også et problem, at kvinderne er skævt repræsenteret.

Jeg mener personligt, at flere kvinder ved forhandlingsbordet og i udvalgsarbejdet vil betyde,
at kommunens udfordringer kan blive belyst fra flere vinkler og flere værdisæt.
For der ér forskel på kønnene og på, hvordan vi anskuer verden. Hvordan vi tænker,
handler. Og taler sammen! Man kunne håbe, på at det endda ville medføre mindre strid og
mere samarbejdsvillighed på tværs af partierne i Randers.

I hvert fald virker det andre steder. Der findes undersøgelser om, at mangfoldighed i
ledelsen betaler sig. Virksomheder med den mest mangfoldige ledelse tjener i gennemsnit
mere end 10 procent mere end virksomheder med lavest mangfoldighed i ledelsen.

Derfor deltager jeg i kampagnen “Kvinde På Tværs”. Det består blandt andet af en bustur
rundt i kommunen på lørdag. Her kan man møde kvindelige kandidater fra en lang række
partier og lister i Randers og høre om deres politiske prioriteter.

I SF mener vi, at alle er lige. Men vi er bestemt ikke ens. En mangfoldig befolkning kræver et
mangfoldigt byråd.

Jeg håber, at vi ses derude på busturen!