Hej, I unge! Sorry, vi ikke lige har snakket om jer

Vi politikere er alt for dårlige til at tale om, hvad vi skal gøre for jer unge. Ungepolitik i Randers drukner i diskussioner om frikadeller og hal 4. I SF mener vi at vi gør alt for lidt for de unge i Randers kommune.

Det vil vi gerne råde lidt bod på her. I dag vil vi meget gerne se jer på Café Von Hatten til vores FestiValg. Der vil være mad, koncert og debat, hvor I kan få svar på, hvad vi politikere vil for jer.

Men vi vil også fortælle lidt her, om hvad vi går til valg på, som kunne have interesse for jer:

Vi kan se, at nogle flytter væk på grund af uddannelse, eller fordi de synes, der mangler et miljø for dem. Det tager vi alvorligt. Vi ville hellere, at I blev. Derfor skal vi være med til at lave flere caféer, klubber, øvelokaler og meget andet.

Men vigtigst: I skal være med til at bestemme. SF har fået gennemført et Ungeråd. Her kan alle mellem 15 og 25 år stemme unge mennesker ind, som bliver jeres direkte talerør inde i byrådet om beslutninger, der handler om jer.

Vi har tidligere talt om gratis psykologhjælp til alle under 25 år. Depressioner kommer oftest i starten af tyverne. Og det undrer mig ikke. Mange unge føler sig under større pres af forventninger i dag. Om at være vellidte og sociale, se godt ud og præstere fagligt. Og helst vide i en tidlig alder, hvad man vil. Det er et pres, der kan gøre alle sårbare for en tid, og så skal man have hjælp til at komme videre.

Flere lærlinge- og praktikpladser er også et vigtigt led i at finde sin “rette hylde”. I skal have meget bedre mulighed for at prøve arbejdsmarkedet af. Og så oplever nogle, at de ikke kan afslutte uddannelsen, fordi der mangler praktikpladser. Der har vi et ansvar for at hjælpe jer.

I SF ønsker vi at styrke den kollektive trafik, og vi vil derfor give gratis busser til alle unge under 25. Vi skal også gøre det attraktivt at bruge bussen. Den går for sjældent. Især i de mindre byer er det et problem. Vi vil have flere busruter og afgange, så man både kan komme tidligt i skole og sent hjem fra byen. Det er langt grønnere end, hvis vi alle får bil.

Flere unge vokser op med et grønt mindset. I er miljøbevidste og tager personligt ansvar. Det er så godt at se. Vi skal bakke op om den grønne bevægelse. Ud over at bruge busser frem for biler kan vi også investere mere i bæredygtig energikilder som vindmøller og solceller. Og busserne skal overgå til mere energivenlige kilder som biogas. Vi skal sikre, at der er en grøn klode til jer i fremtiden.

Med alt dette tror jeg på, at vi kan give noget endnu bedre videre til jer og til de næste generationer af unge i Randers Kommune.