KL truer den danske model

Det er med stor bekymring, at jeg i disse dage følger udviklingen af de igangværende overenskomstforhandlinger af lærernes arbejdsvilkår. Kommunernes Landsforening kræver, at alle de nuværende kollektive aftaler om arbejdstiden på underviserområdet ophæves.

Det virker helt uforståeligt, at man fra Kommunernes Landsforening forhandler udfra devisen ”sig ja til alt, vi vil ha´, ellers lock-outer vi jer!”. At forhandle ultimativt kan på ingen måder skabe gode forlig, hvor begge parter tilgodeses.

Udover at det skaber et helt urimeligt pres på undervisningern, lærerne, børnene og deres forældre, så er det en alvorlig trussel mod den danske model. Den danske model, hvor vi gennem mange år har fastsat arbejdsvilkår i et forhandlingsrum mellem tillidsvalgte for arbejdstagere og repræsentanter for arbejdsgiverne. Det er her overenskomsterne skal landes og bestemt ikke på regeringsplan. Overenskomsterne skal ikke dannes udfra regeringens ønsker om reformer eller besparelser.

Hvis overenskomstkonflikten ender med et regeringsindgreb er det åbningen til at regeringen kan lave indgreb på alle offentlige arbejdsområder samt en begyndende afvikling af den danske model.

Derfor støtter SF Beboerlistens forslag om, at lærerne ikke lock-outes i Randers Kommune. Vi vil ikke være med til at støtte op om KL´s nederdrægtige forhandlingsmetoder, og vi vil kæmpe for at bevare den danske arbejdsmarkedsmodel.

Charlotte Broman Mølbæk, byrådskandidat og formand for SF i Randers