Lad os få billige minibusser

Af Jørgen Mogensen, Randers – byrådskandidat for SF i Randers.

På vælgermødet i tirsdags på Værket, kom den kollektive trafik igen op i debatten, og der var en generel opbakning til at finde en måde at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

I SF Randers har vi fremlagt forslag om at lave en ”Metro” i Randers by, der ikke er tog, men mini-busser. Der kan også være andre løsninger, men formålet med en Randers Metro er, at:

  • Binde busstationen og banegården meget tættere sammen, så der er afgange hvert 2. til hvert 5. minut det meste af dagen.
  • Skabe hyppige og hurtige forbindelser mellem midtbyen og indfaldsvejene til Randers, så medarbejdere og studerende kan komme hurtigt og billigt mellem hjem og arbejdsplads/uddannelsessted.
  • Skabe et ”Park-and-Ride” system, der gør det enkelt og hurtigt at pendle til og fra Randers
  • Begrænse antallet af biler i midtbyen, så vi får renere luft og mindre trængsel.

Når vi foreslår mini-busser, så er det på grund af, at de er meget fleksible og hurtige, og så ”fylder de ikke så meget” i trafikken, som de store bybusser.

Der er store busser i de tidlige morgentimer og om eftermiddagen, der er næsten fyldt op – ja, måske endda overfyldte, men i langt den største del af dagen, er der mellem 4 og 8 passager i de busser, jeg ser på gaden.

Så udenfor myldretiden er der rigtig god økonomi i at køre med mini-busser i stedet for med de store bybusser. Man kan købe 4 mini-busser for det samme som en bybus koster, bybusserne bruger 4 gange så meget brændstof som en mini-bus, og de er meget billigere i vedligeholdelse (olieskift, dæk mv.) og afgifter.

Hvis der er behov for at transportere 35 passagerer fra busstationen til Paderup Gymnasium om morgenen, så kan man – som nu – vælge at sende én bybus hvert 20. minut eller som SF foreslår – at sende 4 mini-busser af sted med 5 minutters interval. Så skal man ikke vente 20 minutter, inden den næste bybus kommer – man kan komme med 5 minutter senere.

Det er hele tiden muligt at tilpasse antallet af mini-busser til det behov, der er for at blive transporteret. Og som skatteyder i Randers synes jeg, at det er sjovere at se en mini-bus med 4 passagerer, end at se en kæmpe bybus med 4 passager køre ud ad Århusvej kl. 11 om formiddagen.

Det er rigtigt, at én chauffør ikke kan køre 4 busser på én gang – selv om det er mini-busser. Og det er formentlig her, at formanden for Miljø og Teknik foranlediges til at ryste på hovedet over, at vi mener, det er billigere med mini-busser.

For det første kan mini-busser køres med et almindeligt taxa-kørekort i stedet for et buskørekort, der skal bruges til de store busser.

For det andet er der en meget lille forskel på at have 3 Randers-borgere på dagpenge i stedet for at have dem til at køre deres medborgere rundt i mini-busser. Kasse-tænkning bør ikke stå i vejen for nytænkning og fleksible løsninger.

For det tredje kan de mini-busser der ikke er brug for i myldretiden, sættes ind på udvalgte oplandsruter, hvor borgere ønsker hyppigere afgange. En bybus kan kun være et sted ad gangen. 4 mini-busser kan være på samme rute samtidig, men de kan også være på 4 forskellige ruter ad gangen.

Og på kort såvel som på langt sigt vil Randers Kommune kunne spare på investeringer i udvidelse af indfaldsvejene til Randers.

Århusvej er total-kø om morgenen, og på Hobrovej skaber de to rundkørsler trafikkaos hver eneste morgen.

Lad os nu komme i gang med at gøre det attraktivt at bruge kollektiv trafik i Randers – så bliver det også mere fremkommeligt for de, der har brug for at køre i egen bil.

Lad os få tal på, om det er billigere eller dyrere at køre med mini-busser. Det kan vi bruge til noget.

Der er ikke brug for hverken at ryste på hovedet eller at ryste på hånden.

En Metro i Randers vil skabe opmærksomhed i mange andre store byer. Så vil Randers blive en endnu dejligere by at bo i, og voksne som børn kan blive transporteret hurtigt, sikkert og billigt mellem hjem og skole/arbejdsplads.

Jeg opfangede positive tilkendegivelser fra både socialdemokrater, konservative og radikale – kun Velfærdslistens repræsentant rystede på hovedet. Er det blevet en vane?