Landdistrikterne tilbage på det politiske landkort

Så mange som hver tredje af kommunens borgere bor i landdistrikterne uden for
Randers by. Selv bor jeg i Fårup, og kunne ikke tænke mig at bo noget andet sted. Alligevel kan vi tit føle os overset politisk. Randers Kommune skal være et godt sted at bo hele livet, både på landet og i byen. Derfor skal vi også tage vare på lokalområderne.

Bedre busruter og flere afgange er helt centralt for at kunne udvikle landdistrikterne og
tiltrække tilflyttere. Særligt er mange unge afhængige af bussen for at kunne komme ind
til deres uddannelsesinstitutioner. Bedre offentlig trafik er en SF-hjertesag, men især
når vi taler om at skabe sammenhængskraft i landdistrikterne er det absolut
nødvendigt.

Det vil også bevirke til et bedre erhvervsliv i oplandet. For eksempel fortæller
DermaPharm i Fårup, at en stærk kollektiv trafik spiller en rolle, når de skal rekruttere
medarbejdere. Det bør vi lytte til!

Vi skal udvikle landsbyerne, så de bliver endnu bedre at bo i. Og vi skal gøre det
sammen med de lokale folk. Derfor vil jeg styrke nærdemokratiet ved blandt andet at
knytte en fast kontaktperson fra byrådet til hvert lokalråd eller borgerforening. Så ved
lokalrådene, hvem de skal kontakte, når der er noget politisk i spil i deres område. Det
ville i mange tilfælde kunne styrke lokalrådene og borgerforeningernes indflydelse.

Vi skal også have borgerservicen tilbage til nærområderne. Lige nu skal mange køre
rigtig langt for at få hjælp fra deres kommune. Det er ikke fair! I SF vil vi lave lokale
velfærdscentre. De kan indeholde forskellige servicetilbud, afhængig af deres behov. Det
kan være kommunal borgerservice, sundhedspleje, biblioteker, lokalhistoriske arkiver
eller apoteker.

De mange landdistrikter er vidt forskellige, og har deres helt eget særpræg. Det er en
mangfoldighed, vi skal passe godt på. Det gør vi med nærdemokrati og
borgerindflydelse på landdistriktspolitik.

Vi skal finde lokale løsninger sammen med de lokale folk om lige præcis deres lokale
forhold. Nogle steder halter det med at få ordentligt internet til alle. Andre steder er det
sikre skoleveje og ordentligt snerydning. Vi skylder vores landdistrikter at ordne dette.
Vores skønne landsbyer skal både være attraktive at flytte til, arbejde i, bo i og leve i.