Medier og politikere tager børn og forældre som gidsler

 

Så ruller skoledebatten. Man kan dog diskutere, hvor meget ”debat” der egentlig er tale om. I TV2 Østjylland valgte man at køre en historie om, at borgmesteren har flyttet sine børn fra lukningstruede Vorup Skole til Randers Realskole, og i Amtsavisen som normalt udviser – omend borgerlig – anstændighed offentliggjorde man en liste over hvilke skoler byrådspolitikeres børn går på.

Jeg er principielt modstander af privatskoler og de parallel-minisamfund de er med til at skabe, men medmindre borgmesteren har nogle clairvoyante evner, kan man på ingen måder klandre ham for at have spekuleret i skolelukninger, når indskrivelsen på realskolen er sket allerede inden han blev borgmester. Alligevel stiller Velfærdslistens populærpolitiske gren op til interview, når hvilken som helst journalist fra TV2 Østjylland sender en sms med teksten ”Skærmtid?” Historien hold ikke vand, og Kasper Fuhr formåede at gøre sig selv til grin.

Amtsavisens liste er ligeledes dybt useriøst. Man insinuerer, at politikerne er influeret af personlige interesser, men vil aldrig nogensinde få nogensomhelst mulighed for at bevise det. Det eneste det afstedkommer er, at politikernes børn, som er 100% uskyldige her, drages ind i en debat, der har til formål at drage tvivl om deres forældres troværdighed. Det er – undskyld – dårligt journalistisk håndværk. Det forhindrer dog ikke Velfærdslistens verbal-militante gren at bruge listen i sin længe planlagte hetz mod det strukturforslag, som den først for nyligt kendte indholdet af.

Begge dele har været med til at fjerne al fokus fra det, det handler om: Børnene i Randers Kommune og fremtidens folkeskole.

Velfærdslisten og Beboerlisten, der behændigt har fralagt sig ethvert ansvar, og heller ikke ser nogen grund til at komme med et alternativt forslag til, hvordan folkeskolen i Randers Kommune i fremtiden skal finansieres, er selvfølgelig i deres fulde ret til at kritisere skoleforvaltningens forslag til en ny skolestruktur, men dette bør ske med saglige og seriøse argumenter. I stedet vælger man at opildne til forældreprotest, kalde til demonstrationer og protester.

Lad mig slå fast: Jeg er ikke modstander af demonstrationer og folkelige protester. Tværtimod! Men disse skal komme fra folket og ikke fra politiske grupperinger, der har en klar interesse i at profilere sig på andre folks ulykke. Lige nu domineres debatten af højtråbende og passionerede kritikere, der ikke nødvendigvis er personligt ramt af skolelukninger. Hvis dette fortsætter kommer det til at skygge for de almindelige mennesker – børn, forældre og ansatte – der er bekymret og frustreret over deres skole lukkes eller ændres.

Jeg vil opfordre børn, forældre, ansatte og alle andre i Randers Kommune til at deltage i de borgermøder, der kommer, bruge høringsperioden og komme med gode konstruktive forslag. På samme måde opfordrer jeg de politikere, der skal tage den svære beslutning, at lytte til borgerne, tage kritik og konstruktive forslag alvorligt og helt og aldeles pakke den stolthed væk, der kunne stå i vejen for, at beslutningsforslaget ændres i forhold til de gode forslag og idéer, borgerne kommer med.

Formand for SF-Randers
Søren Jensen Lund