Nej til besparelser på børnehaver og vuggestuer

På udvalgsmøde i børn og skole i tirsdags, var der et orienteringspunkt om et innovationsprojekt i kommunens daginstitutioner. Innovationsprojektet går ud på digitalisering og blandt andet et forældreintra. Dette projekt skulle spare området for 2 millioner kroner

Den køber vi ikke i SF!

Vi er for en digitalisering, og at man udvikler og finder smartere måder at gøre tingene på. Vi tror bare ikke på, at denne digitalisering vil give den ønskede effekt, men at det igen vil være en besparelse på vores børnehaver og vuggestuer.

Det vil vi i SF i Randers ikke være med til. Vi vil ikke spare mere på daginstitutionerne, tværtimod vil vi bruge vores indflydelse i byrådet til at få området tilført flere penge og ressourcer. Det er almindeligt kendt, at Randers kommune ligger lavt i antal voksne per barn, og det er bare ikke godt nok. Randers kommune skal kendes på kvalitet i velfærden; at vi rent faktisk tør investere i vores børn fremfor at spare og at vi i Randers kommune vægter mennesket fremfor økonomien. Det vil give vores børn en bedre ballast til fremtiden og være med til at tiltrække nye borgere til kommunen.

Derfor er vi glade for, at der var et flertal i udvalget om, at vi ikke accepterer besparelsen, og at vi derfor sender den til næste byrådsmøde. Når vi så skal diskutere emnet, skal Claus Omann Jensen også have lov til at svare på, hvornår de 30 millioner kroner, som han lovede området under valgkampen, bliver ført ud på institutionerne. Vi har nemlig ikke råd til at spare på børnene nu.

Charlotte Broman Mølbæk, Byrådsmedlem for SF i Randers