SF i Randers

Nej til flere besparelser på specialundervisningsområdet

SF-Randers 22. maj 2017

”Folkeskolerne bløder”, skriver Venstres Christina Kjærsgaard i et læserbrev vedrørende de kommende besparelser på specialundervisningsområdet. Men alligevel har Venstre tænkt sig at sende forslaget om store besparelser på området i høring.

Men det vil vi ikke være med til i SF. For ja skolerne bløder, og ja det går desværre allermest udover de mest udsatte og sårbare børn. De børn, der ikke bare er skabt til at sidde på sin bagdel og lære i en stor klasse på over 20 elever. De elever har lige så meget krav på at lære, udvikle sig, trives og blive lige så dygtige, som de kan blive, og det kræver en ekstra indsats.

Nogle skal skærmes og i mindre tilbud, mens andre har brug for en voksen, der kan guide dem gennem deres dag, så de kan koncentrere sig om at lære, og så de ikke kommer i voldsomme konflikter. Får de ikke den rette hjælp, så bliver konsekvensen, at de netop ikke bliver så dygtige, som de har mulighed for, og at deres trivsel forringes betydeligt. Det er en menneskelig katastrofe og et svigt fra det offentlige, hvilket bliver meget dyrt på den lange bane. For det betyder, at de ikke kommer på arbejdsmarkedet, eller at de har brug for langt flere indsatser som voksne.

Vi ved, at tidlig forebyggelse virker, og derfor virker det totalt grotesk, at man vil spare på et allerede for presset område. En ret omfattende rapport fra KORA konkluderer, at vi i Randers kommune bruger ca. 3-4 % mindre på specialundervisning, end man kunne forvente, fordi vi har flere udsatte og sårbare borgere i kommunen.

I SF mener vi, at vi i det mindste bør investere de ekstra 3-4 % på specialundervisning, og hvis vi sad med et flertal, ville vi give området flere midler til netop at kunne varetage den meget vigtige opgave og i øvrigt til, at man på skolerne kan få flere ressourcer til inklusion. Vi mener, at det er en investering i mennesker, og det er en investering i fremtidens Randers Kommune, hvor vi får flere sårbare unge i uddannelse og langt færre voksne på varige overførselsindkomster. Skal vi nogensinde vende den udvikling, så skal den ske nu – i daginstitutionerne, skolerne og SFO´erne.

Alle mennesker har brug for og krav på et værdifuldt liv. Det gælder også for Sofie med infantil autisme, der kun kan overskue små sammenhænge, ligesom det gælder for Anton med ADHD, der har alt for meget krudt bagi i forhold til at kunne sidde stille, og som hele tiden kommer til at forstyrre i timerne. De går i stykker på at være i den almindelige folkeskole uden hjælp, fordi vi politikere hellere vil bruge pengene et andet sted. Det vil vi ikke være med til. For det handler om mennesker!

Like this Article? Share it!

Comments are closed.