SF i Randers

Ny folketingskandidat for SF i Randers

SF-Randers 14. marts 2017

På et medlemsmøde blev der i denne weekend valgt en ny folketingskandidat for SF i Randers – Dan Enevold Sundbæk Uhrenfeldt. Dan er 31 år og bor i Vorup sammen med sin kone Sarah og søn Vilfred på halvandet år. Dan er oprindeligt fra Hornsyld nær Horsens, men flyttede til Randers i 2012. Dan er cand.mag. i samfundsfag og historie. Han underviser på Handelsgymnasiet (HHX) i Silkeborg i samme fag. Det er derfor helt naturlig for Dan at være politisk aktiv.

“Velfærdsstaten har gjort meget for mig. Den uddannede mig fra børnehaveklassen til universitetet og selvom jeg ikke nødvendigvis havde flair for det akademiske i klassisk forstand, var mange muligheder åbne og opfordrede mig til at gøre, hvad jeg havde lyst til. Jeg kan være i tvivl om, de samme muligheder vil være åbne for min søn Vilfred, som de var for mig?,” forklarer Dan.

Netop velfærden og lige muligheder for alle er centrale for Dans politiske ståsted, og vil være det, som han kommer til at arbejde for som folketingskandidat.

“Kapitalismens frie marked har skabt meget værdi og udvikling, men har nogle negative konsekvenser bl.a. i form af ulighed. Hvis uligheden bliver for stor vil det føre til mindre vækst, social elendighed og ekstreme holdninger. Derfor ønsker jeg at styrke tre områder af velfærdsstaten, som jeg ser som centrale: Uddannelse, økonomisk sikkerhedsnet og offentlige sygesikring”.

Dan har selv haft alvoren tæt inde på livet, da han efter nogle år på arbejdsmarkedet blev syg med en hjernetumor og havde afgørende brug for et velfungerende sundhedssystem, der var klar med den rette behandling.

“Heldigvis var det en professionel og kompetent behandling, jeg fik, da jeg blev syg. Hjernetumoren blev hurtigt opdaget, og jeg fik den fjernet og fik behandlet eftervirkningerne, som betyder, at jeg i dag kan fungere, helt som jeg gjorde før, jeg blev syg. Og vigtigst af alt hjalp behandlingen til, at jeg også fik Vilfred. Velfærdsstaten kommer let til at lyde som noget overnaturligt, men det er den ikke, den er blot resultatet af danskernes solidaritet overfor hinanden”.

Charlotte Broman Mølbæk og Signe My´Scharling Bernberg blev valgt som folketingskandidater i sommeren 2016, men Signe har af personlige årsager valgt at trække sit kandidatur, og derfor har der været et nyt valg til denne plads.

Dan og Charlotte kommer således til at være folketingskandidater sammen for SF i Randers, men for hver deres kredse.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.