SF i Randers

Randers kan få den første kvindelige borgmester

SF-Randers 26. februar 2017

SF i Randers afholdt lørdag generalforsamling, og her blev det besluttet, at Charlotte
Broman Mølbæk, valgt som spidskandidat ved kommunalvalget 2017, også skal være
kandidat til borgmesterposten. Ved sidste kommunalvalg i 2013 valgte SF i Randers at
pege på en socialdemokratisk borgmester under valgkampen, men ved dette valg er
situationen en anden.

“Vi har fået meget mere erfaring med byrådsarbejde, og vi er nu stærke nok til at tage det
store ansvar på os. Vi har vist, at vi magter det brede samarbejde, og vi mener absolut, at
vores visioner for Randers Kommune er den helt rigtige vej,” siger Charlotte Broman
Mølbæk.

I 2013 var SF det eneste parti, der ikke gik med i en konstituering, som pegede på en
Venstre-borgmester, for partiet ønskede en anden politisk retning. Da et flertal pegede på
Claus Omann Jensen valgte SF alligevel at samarbejde og var således med i et
budgetforlig i 2014 sammen med Socialdemokratiet, DF og Venstre, hvilket betød at nogle
af SF’s mærkesager som tillidsreform, ungeråd og flere penge til daginstitutionsområdet
blev vedtaget. Ligeledes har SF i Randers i de efterfølgende år lavet budgetforslag med
både Radikale Venstre og Socialdemokratiet, ligesom der adskillige gange er samarbejdet
med listerne om forskellige forslag.

“Det afgørende for os er, at vi får vores politik gennemført og får lavet forandringer for
borgerne, som de rent faktisk kan mærke. Derfor er vores fokus på bolden og ikke på
manden. Samarbejde bliver et helt centralt emne ved valgkampen og afgørende for
kommende byrådsperiode. Kamphaner er svære at sætte i bur sammen, og derfor er
løsningen med en SF-kvinde på posten den bedste løsning,” siger Charlotte Broman
Mølbæk.

Ved sidste kommunalvalg i 2013 var SF i Randers også det eneste parti, der stillede med
en kvindelig spidskandidat, og med et kandidatur om borgmesterposten kan borgerne i
Randers Kommune få den første kvindelig borgmester.

“For SF er det vigtigt, at det bliver den bedst kvalificerede – og i dette tilfælde er det en
kvinde. Der mangler uden tvivl kvinder på de vigtigste politiske poster, og der mangler i
særdeleshed kvinder med mindre børn. Så det er vi glade for, at vi kan levere på,” udtaler
Rosa Lykke Yde, der er nyvalgt som formand for SF i Randers på generalforsamlingen.
Rosa blev i efteråret 2016 valgt som nummer to på opstillingslisten og på
generalforsamlingen blev endnu en kvinde valgt, nemlig Ann Søndergaard Pedersen, som
placeres som nummer tre på listen. Bent Olesen blev valgt som nummer fire.

“Jeg er totalt begejstret! Vi har oplevet en medlemsfremgang på omkring 20% på ret kort
tid i SF i Randers, og vi står med et stærkt hold i front ved den kommende valgkamp. SF er
i den grad klar til valget,” afslutter Charlotte Broman Mølbæk, der har siddet i byrådet for
SF siden 2014. Charlotte er 39 år, uddannet pædagog og bor alene med sine tre børn i
Dronningborg.

Ved generalforsamlingen blev der også valgt ny bestyrelse, idet formand Søren Jensen
Lund og Jannie Zaikowska var på valg og ikke ønskede genvalg, og Heidi Odby Skjøttgaard
ønskede at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.

SF i Randers’ nye bestyrelse består af: Rosa Lykke Yde, kirke- og kulturmedarbejder, Tage
Overgaard Poulsen, folkepensionist, tidligere regnskabschef, Dorthe Sparre-Ulrich,
administrativ medarbejder i Randers Kommune, Mikkel Weidanz, førtidspensionist,
tidligere sælger, Rasmus Aabo Blichfeld, folkeskolelærer, Signe My Scharling Bernberg,
studerende, Annemarie Brynnum Andersen, socialpædagog, Dan Enevold Sundbæk
Uhrenfeldt, handelsskolelærer samt Flemming Sørensen, folkepensionist, formand for
handicaprådet, tidligere lærer.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.