SF i Randers

Randers kommune indfører fleksibel arbejdstid

admin 7. februar 2017

SF i Randers har fået vedtaget forslag om fleksibel arbejdstid i Randers Kommune. Nu skal forvaltningen, fagbevægelsen og MED-udvalgene arbejde med forslaget, så det bliver tilpasset Randers Kommune og flest mulig af kommunens ansatte kan få gavn af ordningen.

Mandag aften vedtog Randers Byråd et forslag fra SF om en forsøgsordning med fleksibel arbejdstid. Forslaget er inspireret et forsøg, der er gennemført i Københavns Kommune. Her har vist sig at 81% af medarbejderne i Københavns Kommune mener, at ordningen har haft stor betydning for trivsel i deres arbejdsliv – og en stor andel af de ansatte valgte at gøre brug af ordningen.

“I SF er vi glade for, at byrådet i Randers Kommune vil være med til at udvikle på og prioritere arbejdsmiljøet. Fleksibel arbejdstid er allerede en mulighed, men bruges i dag kun i enkeltstående tilfælde. Med dette forsøg ønsker vi i SF at styrke denne praksis – og eksempelvis give mulighed for, at medarbejderne både kan gå ned og op i tid,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedem for SF i Randers.

I forslaget fra SF i Randers ligger der, at forsøget inden vedtagelse, skal kvalificeres af forvaltningen, MED-systemet og fagbevægelsen, således det tilpasses Randers Kommune.
På byrådsmødet var der bred opbakning til forslaget, som blev enstemmigt vedtaget. Forsøgsordningen skal nu drøftes i hoved-MED, og forvaltningen skal give et bud på en forsøgsordning tilpasset Randers Kommune.

“For SF er det vigtigt, at vi passer godt på de offentligt ansatte, som i disse år løber meget stærkt, men som også gør en afgørende og vigtig indsats for kommunens borgere. Vi er overbeviste om, at denne ordning vil skabe et langt mere medarbejderorienteret fleksibelt arbejdsmiljø, som i sidste ende kommer os alle til gode,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.