Ro på!

På byrådsmødet d. 31/3 indgik SF i en aftale med V, RV og DF en budgetprocedure. Budgetproceduren skal danne rammen om det budgetforslag, som forvaltningen udarbejder.

Inden man sænker flaget på halvt og tager sørgebind på, skal man huske, at der ikke er indgået et forlig.

Det er usandt, når man bebrejder SF for at stemme for besparelser for omkring 37 millioner kroner på velfærden. Det SF stemte for var budgetproceduren, hvor der skal udarbejdes forslag til, hvor der kan spares, samt et forslag til eventuel afskaffelse af ansættelsesgarantien. Intet er besluttet, og der er ingen aftaler om, at SF skriver under på budgetforslaget til efteråret. Det handler udelukkende om en procedure for budgetlægningen.

SF stemte for proceduren, fordi vi fik nogle afgørende tilføjelser indført:

1.SF fik sikret, at børneområdet skal tilføres midler via budgetlægningen. Børneområdet er et af SF´s kerneområder, og vi vil kæmpe for at få en bedre normering. Med denne indskrivning er vi nået et skridt tættere på dette mål.

2. SF fik sikret, at medarbejderne bliver inddraget i processen omkring at finde forslag til besparelser. Det er afgørende for SF, at vi viser tillid til kommunens ansatte. Det er dem, der kender det daglige arbejde, hvilke muligheder og begrænsninger der er, samt hvor det gør alt for ondt at spare.

3. Endeligt fik vi gennemført en whistleblower ordning, der skal være med til at skabe åbenhed og tryghed for de ansatte. Når man vælger at lægge så meget ansvar ud til lederne, er det vigtigt for SF, at vi også giver medarbejderne mulighed for at fortælle, når de arbejder under urimelige vilkår. Det skal være med til at give bedre arbejdspladser med et sundt og godt arbejdsmiljø.

I de populistiske floskler gemmer der sig et stort hykleri, når der peges fingre af SF, som efter sigende skulle være roden til alt ondt. SF er det eneste parti, der ikke pegede på en Venstre borgmester, fordi vi gik efter politik og ikke efter penge til egen lomme. Vi ønskede ikke en borgerlig borgmester eller borgerlig politik, men det har de andre partier og lister i byrådet besluttet og SF handler derudfra. Med denne aftale får vi politik gennemført, og det har ingen konsekvenser hverken for velfærden eller for kommunens ansatte. Det får først konsekvenser, når mindst 16 mandater skriver under på budgettet i efteråret. Indtil da bør man tage en chill-pill og stoppe med usande skræmmekampagner.