Samarbejde mellem SF og Socialdemokraterne skal sikre sociale klausuler

Uddannelsesklausuler og styrkelse af erhvervsuddannelserne er nogle af de områder SF og Socialdemokraterne har forpligtet hinanden til sammen at kæmpe for. 

SF og Socialdemokraterne har indgået en aftale om sammen at kæmpe for en række politikområder, hvor partierne er enige. Samarbejdsaftalen, som kan læses på SF i Randers’ hjemmeside, består af konkret realiserbar politik, der kommer hele Randers Kommune til gavn.

De to partier vil blandt andet styrke erhvervsuddannelser, og indføre uddannelsesklausuler med kædeansvar, der sikrer, at de virksomheder, der udfører opgaver for Randers Kommune, lever op til sociale og uddannelsesmæssige forpligtelser. Der skal være særligt fokus på at etablere lære- og praktikpladser hos hovedentreprenøren såvel som hos disses underentreprenører.

”Det er et kæmpe problem, at unge må opgive deres uddannelse ene og alene fordi, der ikke er nok lære- og praktikpladser!” siger Charlotte Broman Mølbæk, formand og spidskandidat for SF i Randers. ”Derfor er vi i SF glade for, at vi sammen med Socialdemokraterne kan være med til at forpligte de virksomheder, der udfører opgaver for Randers Kommune, til at tage ansvar for at få færdiguddannet de mange unge, der i dag står uden lære- og praktikpladser.”

Samarbejdsaftalen mellem SF og Socialdemokraterne er i god tråd med den aftale der er indgået mellem de to parter og LO. Også her er der fokus på lære- og praktikpladser. I denne sættes der konkret mål på etablering af lære- og praktikpladser, nemlig en samlet stigning på 2% inden for alle fag.

I aftalen med LO lægges der også vægt på at indføre sociale klausuler, der skal forhindre social dumping og løndumping.

”Højrefløjen i Danmark forsøger at presse lønningerne, så almindelige lønmodtagere til sidst skal have to fuldtidsjobs for at kunne forsøge sin familie. Det vil vi ikke acceptere! Væksten skal komme alle til gode, og ikke bare de rigeste. Derfor skal dansk arbejde skal udføres til danske lønninger. I SF er vi ikke glade for at Bjarne Corydon ikke vil indføre kædeansvar, der også forpligter underleverandører, men så meget desto vigtigere er det, at vi i Randers kommune går foran og viser vejen,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

SF i Randers har indgået to aftaler.

Den ene er en aftale med Socialdemokraterne om valgforbund og konkrete politikområder, som parterne forpligter hinanden på. Det gælder områder som folkeskolen, daginstitutionerne, kollektiv trafik, uddannelse og arbejdsmarked. Hele aftalen kan ses her: Aftale-mellem-S-og-SF.pdf

Den anden er en politisk samarbejdsaftale mellem SF, Socialdemokraterne og LO. Aftalen indeholder nogle politiske målsætninger, som parterne er enige om at kæmpe sammen om at opnå. Denne aftale kan ses her: LO-SF-S-Politiske_samarbejdsaftale.pdf

”SF er et socialistisk parti med en historisk tilknytning til fagbevægelsen. Det er naturligt for os at samarbejde med LO og Socialdemokraterne, netop fordi vi kæmper for mange af de samme ting. Og lad mig slå fast: Det handler ikke om penge! I SF i Randers har vi modtaget et mindre beløb fra LO i støtte til vores FestiVALG-arrangement, hvor vi i øvrigt var meget omhyggelige med at invitere alle partier. Det handler om samarbejde, og aftalerne er helt konkrete eksempler på, hvordan vi i SF søger at samarbejde om at få gennemført vores politik,” siger Charlotte Broman Mølbæk.