SF i Randers

SF foreslår forsøg med fleksibel arbejdstid

SF-Randers 27. januar 2017

Nogle har brug for mere tid i hverdagen, mens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer ikke nødvendigvis er det, der passer dem bedst – måske passer eksempelvis 30 timer bedre ind i familielivet.

Derfor foreslår SF, at Randers Kommune igangsætter et pilotforsøg, hvor en gruppe medarbejdere får mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned efter eget ønske og dermed opnå en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv.

“For os er fleksibel arbejdstid et af redskaberne til at sikre glade og engagerede medarbejdere, der er mindre syge, nedslidte og stressede. For nyligt fik SF vedtaget en tillidsreform, og denne er meget i tråd med forslaget om fleksibel arbejdstid. Det handler om at give den enkelte medarbejder mere frihed til selv at bestemme over sit arbejdsliv,” lyder det fra Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF i Randers.

Forslaget fra SF bygger på erfaringerne fra en lignende forsøgsordning i Københavns Kommune. Her viser det sig, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne ønsker at justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet.

Konkret foreslår SF i Randers, at byrådet igangsætter et forsøg med fleksibel arbejdstid på et afgrænset antal arbejdspladser, udvalgt af forvaltningen i kommunen. Målet er at indsamle viden om den udvidede fleksibilitet, så ordninger med fleksibel arbejdstid efterfølgende kan vurderes på et oplyst grundlag og eventuelt udrulles, så samtlige medarbejdere i Randers Kommune kan få muligheden. Pilotforsøget skal iværksættes i samarbejde med de relevante MED-udvalg og fagforeningsgrupper.

“Behovene for arbejdstid er lige så forskellige som medarbejderne, og med muligheden for fleksibel arbejdstid er der her en oplagt mulighed for at imødekomme ønsker, som kan komme alle til gode. Med andre ord, så er vi i SF ikke bange for at give medarbejderne større frihed. Vi har tillid til, at de kommunale arbejdspladser kan administrere fleksible arbejdstider – i første omgang med dette pilotprojekt,” slutter Charlotte Broman Mølbæk.

Forslaget om fleksibel arbejdstid er på byrådets dagsorden på kommende byrådsmøde mandag den 7. februar.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.