SF foreslår kortere skoledage i Randers

I SF-Randers har vi i lang tid været optaget af, hvordan vi kan forbedre folkeskolen, og vi anerkender fuldt ud, at folkeskolereformen har medført nogle forringelser – blandt andet alt for lange skoledage. Det er vi ikke for stolte til at erkende eller at ændre på, og derfor har SF kæmpet for at indføre paragraf 16b, der gør det muligt at konvertere understøttende undervisning til tovoksenordninger og dermed gøre skoledagene kortere. Dette er nu en mulighed, som 37 kommuner har valgt at åbne op for, og vi mener lokalt i Randers at det nu er på tide, at vi også kommer på landkortet og sikrer muligheden for tovoksenordninger samt frihedsmulighederne for skolerne i Randers Kommune.

De alt for lange skoledage betyder mindre trivsel og dermed læring. Derudover er det kendt viden, at undervisning med to eller flere voksne optimerer børnenes trivsel og ikke mindst læring. Hermed er der en gylden chance for at ændre på de lange skoledage samt for at forbedre undervisningen med tovoksenordninger.

Denne ordning har vi tidligere nævnt som en mulig vej til at forbedre folkeskolen, og vi håber nu, at de store partier i byrådet er klar til at stå ved deres løfter om at skabe mere kvalitet i folkeskolen i Randers Kommune, da de indførte den nye skolestruktur, ved blandt andet at øge muligheden for flere tovoksenordninger.

”Vi bor i en stor kommune med mange elever, der skal transporteres en lang vej og derfor er yderligere belastet af de lange skoledage. Det er helt urimeligt at skolebørn skal have dage fra kl. 7 til 16, og det har vi netop muligheden for at gøre op med nu. Samtidig med at vi optimerer undervisningen med flere voksne”, siger byrådsmedlem Charlotte Broman Mølbæk.

Tallene taler deres eget sprog: Blandt andet har 73 % af 7. klasserne skoledage, der først slutter efter kl. 15, hvilket er alt for meget.

Spørger man eleverne om deres holdning til skoledagens længde, tilkendegiver 42 procent af eleverne, at de synes, at skoledagen er lidt for lang, mens 34 procent tilkendegiver, at skoledagen er alt for lang. Det vil vi gerne lytte til i SF.

Derfor er det glædeligt, at man kunne læse i Amtsavisen lørdag, at Christina Kjærsgaard(V), næstformand i Børn- og skoleudvalget mener, at vi bør overveje at gøre skoledagene kortere i forsøget på at forbedre folkeskolerne i Randers Kommune. Den mulighed har hun og Venstre allerede på førstkommende byrådsmøde den 7. marts 2016.

”Jeg ser frem til at drøfte netop denne åbenlyse mulighed for forbedring for de mange skolebørn i kommunen, og vi vil stille forslag om at byrådet vedtager, at skolebestyrelser og skoleledelsen selv kan tage beslutningen lokalt, hvor de bedst selv kender udfordringer og behov”, slutter Charlotte Broman Mølbæk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Charlotte Broman Mølbæk, tlf. 42507425
Charlotte.broman.molbaek@randers.dk