SF gør en forskel for psykiatrien

I SF vil vi skabe gode vilkår for mennesker med en psykisk lidelse. Vores grundholdning er, at de skal have kvalitetsfuld behandling og ikke bare spises af med piller. På samme måde, som når man brækker et ben, skal man have den akutte hjælp, når det kræves og tilbydes den rigtige støtte ligesom når et ben skal genoptrænes.

Det er en tydelig dagsorden for SF at ligestille psykisk sygdom med fysisk sygdom, for der har været en meget skæv og ulige fordeling. Alt for mange mennesker, der har en psykisk sygdom har måtte vente årevis og har slet ikke fået den rette behandling. Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Vi efterlader mennesker som har brug for at vores velfærdssystem griber og hjælper dem igennem, således de også kan få et kvalitetsfyldt og værdigt liv.

At der bliver arbejdet for denne dagsorden nationalt, regionalt og lokalt har gjort at børn og unge nu kun skal vente omkring et halvt år inden de kan blive udredt. Tidligere tog det flere år. Det betyder, at barnet og familien ikke bliver belastet af den lange ventetid mere og at barnet /den unge kan få hjælp tidligere. Men det er ikke ren lykke. Der er stadigvæk mange ting omkring behandling, som vi skal arbejde videre for, men det er et skridt på vejen og et klart eksempel på, at SF gør en forskel.