SF i Randers

SF i Randers sikrer landdistriktsfilter

SF-Randers 28. marts 2017

På byrådsmødet mandag den 27. marts besluttede et flertal, at alle forslag, der passerer gennem de politiske udvalg og byrådet, skal vurderes for konsekvenser for centerbyer og landdistrikter.

Helt konkret er der tale om en konsekvensanalyse, der vil være med til at sikre, at der også i fremtiden er liv, borgerinddragelse og udvikling i hele kommunen. Dermed har SF i Randers som forslagsstiller været med til at sikre, at Randers Kommune nu har et landdistriktsfilter.

Randers er en stor kommune med et stort opland. Derfor er det vigtig, at politikerne altid træffer beslutninger på et oplyst grund. Vi skal sikre liv, udvikling og borgerinddragelse i hele kommunen. Og så skal vi i gang med at handle – fremfor blot at tale om landdistrikterne, ” siger Charlotte Broman Mølbæk, der sidder i byrådet for SF i Randers.

Fremover vil politikerne i Randers Kommune få mulighed for at få belyst effekter af centraliseringer, besparelser, sammenlægninger og andre forhold for deres virkning på sammenhængskraften i kommunen, og dermed kan politikerne tage beslutninger, som også er hensigtsmæssige for andre byer i Randers Kommune.

Det er glædeligt, at der er opbakning til SF’s forslag. Visse politiske beslutninger kan have store konsekvenser ude i oplandet, og disse konsekvenser skal være tydelige for enhver. Det bliver det, når forvaltningen vurderer de forslag, der stilles i udvalgene og i byrådet, hvis forslagene på den ene eller anden måde påvirker landdistrikterne, ” slutter Rosa Lykke Yde, byrådskandidat og formand for SF i Randers.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.