SF i Randers: ”Vi skal vise tillid til sagsbehandlerne”

Når kontanthjælpsreformen ved årsskiftet træder i kraft, får det vidtrækkende konsekvenser for kontanthjælpsmodtager. Den gensidige forsørgelsespligt udvides til også at gælde samboende par, der lever i et ægteskabslignende forhold. Derved står en del borgere i Randers til at miste deres levegrundlag. Det vil skabe store frustrationer blandt ledige i Randers Kommune, og dette betyder også et øget pres på de ansatte på jobcentret.

”Det er min klare opfattelse, at sagsbehandlerne gør hvad de kan for at hjælpe de ledige så godt, de kan. Men besparelser på det sociale område har øget arbejdspresset på de ansatte, og presset bliver endnu større, når konsekvenserne af kontanthjælpsreformen viser sig i praksis. Det er vigtigt at de ansatte sikres ordentlige arbejdsforhold, og at de trygt kan tage på arbejde, så de kan yde den bedst mulige service for borgerne,” siger Charlotte Broman Mølbæk, medlem af Udvalget for Social og ikke-arbejdsmarkedsparate for SF.

Torsdag bragte TV2 Østjylland et indslag om forholdene på Jobcentret i Randers. Her kunne man høre ansatte, der var blevet truet af borgere. I indslaget fremgik det desuden, at man fra forvaltningens side er ved at udarbejde en plan for, hvordan de ansatte sikres. Sådanne planer er under udarbejdning i flere kommuner, og den 13. december blev disse på Avisen.dk udlagt som om, at de ansatte frygter de ledige, og blot ville stikke af fra det kaos, man mener vil opstå, når frustrerede kontanthjælpsmodtagere opsøger kommunen.

”Ikke alene er det en hetz over for en faggruppe, der i forvejen er hårdt presset. At udstille socialrådgivere og sagsbehandlere som kyniske bureaukrater, der stikker halen mellem benene, når problemerne melder sig, er så langt væk fra virkeligheden, som noget kan være. Men samtidig fremstilles de ledige som potentielt voldelige, der vil belejre jobcentret. Kun med tillid kan de ansatte på jobcentret genvinde deres faglige stolthed, og netop denne er vigtig, hvis de skal kunne udføre deres kerneopgaver,” fortsætter Charlotte Broman Mølbæk.

Når kontanthjælpsreformen træder i kraft til nytår, vil det betyde store omlægninger på jobcentret. Reformen betyder blandt andet en halvering af ydelsen til unge under 30, ligesom den gensidige forsørgelsespligt udvides til også at omhandle samboende, der lever i et ægteskabslignende forhold, og ikke kun ægtefæller som før.

”Vi skal være meget opmærksomme på de sociale konsekvenser reformen kan få. Da vi desværre ikke kan ændre på reformen, må vi i det mindste sørge for, at ingen borgere kommer i klemme i systemet som følge af de nye regler. I SF ser vi positivt på Socialdemokraterne og Venstres vilje til at forbedre forholdene på jobcenteret. Her kommer de ansatte på jobcentret til at spille en vigtig rolle. De ansatte skal inddrages i processen, så vi sikrer os, at de tiltrængte ændringer i praksis på jobcentret, rent faktisk også kan implementeres, på en måde så de ansatte kan følge med og ikke mindst genvinder glæden ved det store og vigtige stykke arbejde, de gør,” slutter Charlotte Broman Mølbæk.