SF i Randers vil kigge på forsøg med legalisering af hash

Fyrre års intensiv kamp mod hash har slået fejl. Vi har brugt milliarder af kroner på at håndhæve et forbud, samtidig med at staten er gået glip af endnu flere milliarder af kroner, der i stedet for at ende i kriminelle miljøer kunne komme alle – især misbrugere – til gode. Derfor kæmper SF i Randers for at få lov til at gennemføre et tre-årigt forsøg med legalisering af hash.

Legalisering af hash blev et tema i valgkampen i Randers, da panelet i debatten på Randers Statsskole blev spurgt ind til deres holdning til det. Her viste det sig, at de fleste i panelet var positive.

Derfor foreslår SF nu, at Randers bliver forsøgskommune, hvor man i en periode på tre år legaliserer hash, for på den måde at samle informationer om, hvordan en legalisering reelt set påvirker antallet af misbrugere.

”Vi er klar over, at så længe regeringen vil fortsætte forbuddet, så kan vi ikke gøre noget i kommunen. Men hvis et flertal i Randers Byråd kan blive enige om at kæmpe for, at vi i Randers får lov til at gennemføre et tre-årigt forsøg, så kan vi være med til at lægge pres på regeringen,” siger Frank Kronbo, der stiller op til kommunalvalget som nummer to på SF’s liste i Randers.

Rundt omkring i verden foregår der en bølge af afkriminalisering af hash. Sidste år legaliserede man hash i de to store amerikanske stater Colorado og Washington. I staten Washington, hvor der bor 6,7 mio. mennesker, regner man med at kunne få indtæger på 3,6 milliarder kr. om året, samt spare 1,2 milliarder om året på politi og retsvæsen.

Hvis man skalerer det tal ned i forhold til Randers’ indbyggertal, så vil det være en årlig fortjeneste på ca. 30 millioner kr. – et beløb der sagtens kunne bruges på at forbedre velfærden, og især styrke indsatsen for at hjælpe udsatte unge ud af kriminalitet og misbrug.

”Hash er bestemt ikke ufarligt, og det er vigtigt at vi især har fokus på de unge, der ryger ind i et misbrug. Men vi tror bare ikke på, at et forbud hjælper. Det er overhovedet ikke svært at få fat på hash, men oftest betyder det, at man skal opsøge kriminelle miljøer, hvor der også bliver solgt andre stoffer, der er langt mere skadelige end hash,” siger Frank Kronbo.

SF i Randers mener at kommunen skal stå for et kontrolleret salg. Det kunne være på apotekerne, hvor man har erfaringer med at vejlede og rådgive om de præparater, man køber.