SF indgår budgetforlig i Randers

Efter hårde forhandlinger, hvor mange parter skulle blive enige, lykkedes det SF at friholde daginstitutionsområdet fra rammebesparelser. Der er blevet afsat 15 mio. kr. til anlæg på dagsinstitutionsområdet, der blandt andet skal bruges til en ny institution på Nyvangsvej.

”Vi gik efter at få 15 mio. kr. til anlæg og 15 mio. kr. til opnormeringer, men der viste sig hurtigt, at være bred enighed om, at der skulle findes en løsning på de hårde besparelser, der er lagt op til på ældreområdet, og det giver god mening for SF, at prioritere ældreområdet i dette budget. Men vi fortsætter kampen for bedre normeringer og håber på, at vores gode kolleger på Christiansborg for tilført børneområdet flere midler på finansloven,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF.

På ældreområdet bliver der afsat 10 mio. kr. pr. år der skal begrænse de varslede besparelser.

Det lykkedes desuden SF, at få gennemført en tillidsreform, der skal åbne op for en ny ledelsesstruktur i Randers Kommune, hvor der vises tillid til medarbejdernes faglige kompetencer.

”Tillidsreformen er den helt rigtige vej at gå inden for ledelse i det offentlige, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at tillidsreformens succes afhænger af implementeringen. Det er vigtigt at medarbejderne i kommunen og de faglige organisationer kommer til at sætte deres præg på tillidsreformen,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

De unge i Randers Kommune kan se frem til et ungebyråd, og der bliver tilbudt gratis WiFi i alle skolebusser.

I SF er man rigtig glade for, at det sociale område blev tilgodeset med en boligsocial indsats for de socialt udsatte, muligheden for at optage mikrolån og en forøgelse af rådighedsbeløbet for de økonomisk dårligst stillede familier i Randers Kommune.

På anlægsiden er der blevet plads til gode investeringer, blandt andet i Psykiatriens Hus, et tryghedshotel, 4 mio. kr. cykelstier og sikker trafik og et løft til breddeidrætten på 3 mio. kr. Dertil bliver der skabt 500 ungeboliger i campus-miljøet omkring Jens Otto Krags Plads.

”Vi er glade for, at det faktisk er lykkes at flytte midler fra anlægsbudgettet til driften, og mange af de anlægsinvesteringer, vi er blevet enige om er helt i tråd med god SF-politik. Det havde selvfølgelig givet rigtig god mening med sociale klausuler med kædeansvar, der kunne sikre, at alle disse nye anlæg, vil blive udført efter dansk overenskomst, men det var der i forligsgruppen ikke enighed om. Men kampen for at forhindre social dumping er ikke slut for SF!”

Det lykkedes desværre ikke at finde penge til et cleanhouse for tidligere misbrugere, genindførelsen af et 11. og 12. skoleår for udsatte unge eller en udvidelse af busrute 11, ligesom der heller ikke var noget flertal for at indføre sociale klausuler.

Læs mere om budgettet på Randers Kommunes hjemmeside