SF melder fra til vælgermøde på Fredes Farm

SF i Randers takker for invitationen, men har valgt ikke at deltage, da SF mener, at emnet ikke er et politisk emne men en forvaltningsopgave.

Fra spidskandidat ved byrådsvalget og formand for SF Randers, Charlotte Broman Mølbæk, lyder det:

“Der er rigtig mange projekter i Randers kommune. Det er og skal være forvaltningen, der vurderer disse, og det har vi i SF fuld tillid til, at de kan.

I øjeblikket er der mange vælgermøder, hvor Fredes Farm har været/er meget velkommen til at deltage for at præge debatten. Netop denne weekend har SF i Randers afholdt vælgermøder på Café Von Hatten, hvor lørdagen var afsat til emner om unge, uddannelse, lærepladser, bolig og arbejde. Her kunne Fredes Farm have deltaget for at stille de spørgsmål, som I ønsker at få SF´s og andre partiers svar på”.

SF melder også ud, at “ligesom der har været afholdt vælgermøde på Underværket arrangeret af Udsatterådet om mennesker, der er socialt udsatte i Randers. Her kunne I også have deltaget. Så emnet har været aktuelt flere steder, hvor I kunne have taget ordet”, lyder det til Fredes Farm.

SF anerkender det gode arbejde, som Fredes Farm har udført omkring de unge. Det er dog et faktum, at det er noget dyrere at visitere til i forhold til det tilbud, der foregår i Heltidsundervisningen under Randers kommune, understreger SF Randers og tilføjer:

“Heltidsundervisningen har over 60 unge indskrevet nu, og de besidder omkring 30 års erfaring i at arbejde med unge, der har svært ved at gå i en almindelig skole. Vi ved, at der er kompetente medarbejdere ansat, som udfører et meget flot arbejde, hvor flere af de unge hvert år klarer deres 9. klasse eksamen endda med flotte karakterer. Derudover dækker Heltidsundervisningen bredt i forhold til målgruppe og tilbud, og de samarbejder også med erhvervslivet”.

“SF vil meget gerne samarbejde med erhvervslivet om de unge, der ikke kan gå den lige vej til uddannelse. Vi har stor respekt for, at der er erhvervsfolk, som vil tage ansvar. Men vi er også meget undrende over, at det kun gælder de unge, der er tilknyttet ét bestemt tilbud. Det er også SF´s holdning, at det ikke er erhvervslivet, der skal beslutte, hvilket tilbud den unge skal have. Det har vi kompetente medarbejdere til i forvaltningen”, fortæller SF Randers.