SF i Randers

SF og skolerne

SF-Randers 14. august 2017

SF i Randers er til enhver tid klar til at fortælle om, hvad vi mener, og begrunde de beslutninger, vi har taget. Men det er altså lidt underligt, når vi bliver kritiseret for en skolestruktur, som vi ikke har stillet forslag om – og heller ikke har stemt for.

Kalle Nielsen fra Enhedslisten skriver i et læserbrev om skolestrukturen. Han skriver blandt andet, at det virker håbløst med SF, og kritiserer os for, at vi ønsker et klasseloft på max 24 elever i klasserne på folkeskolerne i Randers Kommune. Det ser jeg som en kærkommen mulighed for at fortælle om, hvorfor SF indgik i forhandlinger om skolestrukturen, og om vores visioner for folkeskolerne fremover.

For det første valgte SF at deltage i forhandlingerne om en ny skolestruktur, fordi vi ville påvirke den så meget som muligt. Folkeskolerne er et af vores kerneområder, og vi har en masse politik, som vi gerne vil have gennemført. At få politik gennemført kan kun lade sig gøre, hvis man har et flertal på mindst 16 – og derfor indgik vi i forhandlingerne. Der var gode ting i grundforudsætningerne for en ny skolestruktur som flervoksen-undervisning og overbygningsskoler, men der var også nogle elementer, som var en udfordring.

SF i Randers var med til at bakke op om det første forslag, der blev sendt i høring. Men vi var slet ikke overbeviste om, at det skulle have den form, da vi var meget optagede af høringssvarene. Vi læste dem alle. I forhandlingerne fik vi i SF selve beløbet, der afsættes til inklusion, væsentligt forhøjet, men vi skulle også sluge kameler, som blandt andet var flere elever i klasserne. Det er ikke, og har aldrig været, god SF politik, men det var et kompromis i forhandlingsprocessen.

I efteråret trådte vi ud af forhandlingen. Det gjorde vi, fordi det kom frem, at nogle decideret havde løjet i byrådssalen om den mørklægning, processen var underlagt, og vi kunne ikke få svar om situationen fra Venstre, DF og Socialdemokratiet. Det, syntes vi, var uacceptabelt.

Da vi efterfølgende ville lave vores eget forslag til en skolestruktur, var det os ikke muligt at få hjælp af forvaltningen til at lave beregningerne – og vi kunne derfor desværre ikke give borgerne vores udgave af en skolestruktur i Randers Kommune.

I dag er vi i SF meget bekymrede for de konsekvenser, skolestrukturen har fået. Dårlig planlægning af processen samt uhensigtsmæssige beslutninger har skabt store udfordringer på skolerne i Randers, og det koster dyrt for elevernes trivsel og læring. Borgerne i Randers kommune har selv vurderet folkeskolen så lavt, at vi kommer på en sidsteplads i hele landet.

Vi er i SF i Randers glade for, at vi deltog i forhandlingerne, og vi forsøgte alt hvad vi kunne med vores ene mandat at præge forhandlingerne i en bedre retning. Men vi er samtidig rigtig godt tilfredse med, at vi forlod forhandlingerne, fordi vi ikke ville sætte SF aftryk på en mørklagt proces.

Jeg er personligt rigtig ked af den skolestruktur, der blev vedtaget – og SF kunne aldrig have været en del af det, som Venstre, DF og Socialdemokratiet valgte at vedtage.

Her til sidst. Det ville have været så meget nemmere for SF at stå uden for forhandlingerne fra start af og ikke forsøge at få vores politik i spil, men vi kastede os ind i forhandlingerne, fordi vi er i politik for at gøre en forskel. Det er sand SF-DNA, som stammer fra tiden, hvor Aksel Larsen stiftede Socialistisk Folkeparti. Man ville gøre en forskel, hvilket førte til bruddet med kommunisterne og Sovjet, og at SF blev en del af det røde kabinet, og en del af opbygningen af det velfærdssystemet i Danmark.

Vi vil i SF til enhver tid forsøge at forandre og udvikle politik – og bruge de mandater vi har. I vores valgprogram har vi lagt stien for, hvad SF vil arbejde for i næste byrådsperiode, og skolen er et af vores største fokusområder.

SF i Randers vil arbejde for max 24 elever i klasserne, kortere skoledage, bedre forberedelsestid, flervoksen-undervisning, mindre dokumentation, gratis morgenmad på skolerne, målrettet indsats ifm. elevfravær, flere penge til inklusion og til specialundervisning. Jo flere mandater vi får, jo nemmere er det at få tingene gennemført. Men uanset hvad, så kan vælgerne regne med, at SF vil forsøge at få SF politik gennemført, hvor det kan lade sig gøre. I vores optik er det nemlig uendeligt meningsløst bare at råbe højt udenfor. Det larmer bare, og politik giver kun mening, når vi gør en forskel.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.