SF i Randers

SF Randers vil sikre gratis psykologhjælp for unge

admin 20. oktober 2017

Hvis en ung brækker et ben, er behandlingen gratis. Hvis den samme unge får ”ondt i livet”, skal den
unge selv betale for den nødvendige behandling. Er det fair? Er det hensigtsmæssigt? Er det sådan et
samfund vi vil have?

Mange unge har brug for hjælp og psykologisk vejledning på deres vej ind i voksenlivet. Vi kan se det
i et stigende forbrug af antidepressiv medicin hos børn og unge, og desværre også i en stigning i
antallet af selvmordsforsøg blandt unge mellem 15 og 19 år.

Der er en alt for stor frafaldsprocent på ungdomsuddannelserne, og et stadig større antal unge
henvises til psykologbistand på grund af psykiske lidelser.

Unge, der henvises til psykologbistand af egen læge, kan få tilskud til behandlingen hos en psykolog.
Men der er en egenbetaling på 328 kr. i snit. -Et beløb som kan være en stor udgift for en ung.
Egenbetalingen kan resultere i ubehandlede psykiske lidelser hos unge, og en svær overgang til
voksenlivet. Det kan også være medvirkende til frafald på ungdomsuddannelserne,
misbrugsproblemer og en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet.

Derfor er der en gruppe unge, der ikke umiddelbart har nem og hurtig adgang til hjælp og
rådgivning. Og måske netop den gruppe, der har mest behov. I SF Randers vil vi derfor arbejde for at
der indføres gratis psykologhjælp for unge under 25 år i hele Randers kommune. Århus har lige fået
den første evalueringsrapport på hvordan ordningen har virket i århus kommune. Og resultatet taler
for sig selv. 7 ud 10 unge siger, at de har fået det bedre som et direkte resultat af den gratis
psykologhjælpsordning.

Foreningen Sind er varm fortaler for gratis psykologhjælp til de disse unge mennesker. Det er vi også
i SF Randers. Vi kan og skal give unge den hjælp, de har brug for. Så de kan komme videre i livet, som
hele mennesker.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.