SF vil sikre et godt skoletilbud i midtbyen

Der mangler et solidt skoletilbud i midtbyen, og så skal presset lettes fra Vestervangsskolen. Det mener SF, der nu foreslår at Hadsundvejens Skole bevares og slås sammen med Hobrovejens Skole som et helstøbt skoletilbud med en musisk-kreativ profil. Børnemiljøet (0.-6. klasse) skal være på Hobrovejens Skole og Hadsundvejens Skole skal laves til en ren overbygningsskole. Det vil ifølge SF give et bæredygtigt tilbud for børnefamilierne i midtbyen og give en kvalitet, der kan konkurrere med de nærtliggende privatskoler.

”Vi mener, det giver rigtig god mening at lave en overbygningsskole i midtbyen, hvor det pulserende byliv er lige udenfor skolen. Det er tæt på midtbyens kulturtilbud og kan på den måde åbne skolen op mod byen. Hadsundvejens Skole ligger desuden i gåafstand til flere ungdomsuddannelser og vil blive en naturlig del af ungemiljøet i midtbyen. Ved at lave den øvelse mindskes det store pres på Vestervangsskolen,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF i Randers.

SF gik til valg på at få overbygningsskoler, så derfor er dette forslag helt i tråd, med de visioner SF har omkring udvikling af folkeskolen og ungemiljøet i Randers Kommune.

”Der har – også i høringssvarene – været rettet meget kritik mod overbygningsskoler, men vi mener faktisk, at vi med rene overbygningsskoler kan være med til at skabe nogle spændende og udfordrende rammer for de unge. Når så mange unge er samlet et sted, opstår der et særligt ungemiljø, samtidig med det er lettere for personalet på skolen at skabe et bredt og fagligt stærkt miljø. Vi ved desuden at kreativitet og musik er rigtig godt for læring og for hjernens udvikling, og i SF mener vi, at det er utrolig vigtigt, at vi også har dét tilbud til de unge mennesker. Hadsundvejens Skole er renoveret for 30 millioner kroner og er på den måde topgearet til at rumme et levende og musisk ungemiljø,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

I oktober valgte SF at trække sig fra forligsgruppen omkring den ny skolestruktur, da en episode omkring udleverede dokumenter var blevet hemmeligholdt. SF bad om at få en fuld redegørelse for forløbet samt en besvarelse af nogle uddybende spørgsmål til den noget spinkle redegørelse, der var foretaget.

”Vi har endnu ikke fået svar på vores spørgsmål og vi har endnu ikke fået placeret et ansvar, så derfor står vi stadig udenfor forligsgruppen. Vi mener dog stadig, at vi har brug for en ny skolestruktur og vi går ind for de overordnede linjer i det forslag, der blev sendt til høring i august. Men efter vi har læst alle høringssvarene igennem, står det mere og mere klart, at der er brug for et godt skoletilbud i midtbyen. Derfor er vi villige til at forhandle med forligsgruppen om en løsning, der kan sikre dette,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Ved byrådsmødet d. 17. november opfordrede borgmesteren partierne udenfor forligsgruppen til at komme med deres forslag til en skolestruktur, men ifølge Charlotte Broman Mølbæk, har det ikke været muligt, at få beregninger fra forvaltningen.

”Vi ville rigtig gerne have lavet et komplet forslag til en ny skolestruktur, men forvaltningen har meldt tilbage, at de ikke kan lave de beregninger, vi har brug for. Vi har desuden fået at vide, at alle partier var velkomne til at få deres forslag beregnet af konsulentfirmaet Ernst & Young, men det virker mest som om, at det handler om at udstille de partier, der ikke har leveret et selvstændigt forslag. I SF mener vi, at kommunen har smidt nok penge efter eksterne konsulenter og regnefolk. Det handler helt grundlæggende om, at børnene i Randers Kommune får den bedste løsning på en skolestruktur. De har ret til kvalitet, indhold og et miljø, hvor de kan trives, udvikle sig og blive så dygtige som muligt,” slutter Charlotte Broman Mølbæk.