Store luftige brød

I 2011 blev der slået store brød op. Nu skulle der tænkes visionært. Hele skolestrukturen skulle i spil, vi skulle have kvalitetsdebat i Randers kommune. Alle skulle med. Personale, skolebestyrelser, forældre og elever skulle være med i processen.

Der blev afholdt adskillige stormøder, lokalmøder, lyttemøder. Der blev holdt oplæg af professorer og praktikere. Den endelige beslutning skulle have været taget inden sommerferien 2013. Det blev udskudt til efter sommerferien og udskudt igen, indtil der nu er taget den endelige beslutning om, at der skal ske absolut ingenting?

Alle er enige i, at der skal være kvalitetsudvikling. Men kan man være uenig i det? Hvad har byens borgere fået ud af denne proces andet end at spilde deres tid? Der er udviklet bærende principper for kvalitet i folkeskolen i Randers, og der er tre modeller, men ingen handling. Intet bliver forandret. Et stort luftigt brød uden ernæringsværdi. Også kaldet tomme kalorier.

Det der står tilbage er et kæmpe ressourcespild i en tid med nedskæringer i hele kommunen. Spild af borgernes skattepenge til lokaler, oplægsholdere, hjemmeside, løn til personale, som kunne været brugt på skolerne. Farvel til en oplagt mulighed for et kvalitetsløft til vores folkeskole. Hvis man virkelig ønsker at kvalitetsløfte skolerne, så er det nødvendigt at tilføje skolerne flere penge. Men flertallet i byrådet vil ikke investere i udvikling i folkeskolen, og heller ikke tage ansvar for et kvalitetsløft.

Enden på kvalitetsdebatten står sammen med et rigtig trist budgetforlig som en perspektivløs udvikling for Randers. Der bliver ikke prioriteret investeringer i fremtidens børn. Ligesom det bliver meget svært at få borgere og ansatte til at deltage, samt tro på demokratiet en anden gang.

Charlotte Broman Mølbæk, byrådskandidat og medlem af bestyrelsen SF Randers