69 mio. kr. til ældrepleje i Randers

De næste år vil der blive flere og flere ældre. Det er glædeligt, at den gennemsnitlige levealder stiger, men det betyder et større behov for ældrepleje.

I SF går vi imod planerne om offentlig nulvækst, da denne også vil komme til at gå hårdt ud over den kommunale ældrepleje. Det skaber utryghed og forringer de ældres livsvilkår!

SF foreslår i stedet et nedskæringsstop i ældreplejen. Der skal afsættes et ekstra beløb svarende til væksten i antallet af ældre. Det svarer til ca. 4 mia. kr. i 2019 i forhold til 2015.

Pengene skal fordeles til den enkelte kommune efter antallet af ældre i kommunen. I Randers Kommune anslås det, at der i 2019 vil være 1526 flere ældre, og det vil betyde 69 mio. kr. frem til år 2019.

Det er en investering i vores velfærd.

Ann S. Pedersen, folktingskandidat for SF i Randers

Inklusion under pres

I SF vil vi meget gerne give inklusionen et serviceeftersyn. Vi er helt med på, at der ikke er afsat penge nok til, at lærerne og pædagogerne får den efteruddannelse, som de skal have, og at der simpelthen ikke er tid nok – heller ikke i Randers.

Der er ikke en ny dagsorden, men nu under valgkampen tager Venstre den pludselig alvorlig.

Venstre mener, at en af løsningerne er, at pengene kan tages med på privatskole, men er det nu også det?

Man kan nemlig hverken købe tid eller viden nok for den pengepose, og man vil komme til at udhule folkeskolens budgetter. I dag ville den enkelte skole trods alt kunne styre det, hvis der var penge nok.

Men der er afsat for lidt midler. Politisk har man i mange kommuner haft den vildfarelse, at inklusion skal være en spareøvelse. Det er det ikke, hvis det skal lykkes!

Det kræver viden om for eksempel ADHD, autisme eller de andre diagnoser barnet måtte have. Og det kræver personale, som har mulighed for at følge barnet tæt. Det kræver ligeledes meget af fællesskabet i klassen – et fællesskab som kan være meget ekskluderende, især hvis forældrene ikke bakker op. Det barn, man ønsker inkluderet, skal jo inkluderes i et miljø, som det profiterer af at være i, så derfor vil altid være brug for specialtilbud.

Børn som har forskellige diagnoser vil ofte ikke kunne koncentrerer sig i så mange timer, som den nye reform har medført. Her er der virkelig brug for et eftersyn af reformen. De andre udfordringer har intet med selve reformen at gøre, men handler om økonomi, og om man vil sende endnu flere penge over i privatskolerne.

I SF vil vi meget gerne give inklusionen et eftersyn. Vi er helt med på, at der ikke er afsat penge nok til, at lærerne og pædagogerne får den efteruddannelse, som de har behov for, og at der simpelthen ikke er tid nok – heller ikke i Randers.

Ann S. Pedersen, folketingskandidat, SF-Randers

Ann S. Pedersen

Fællesskab, solidaritet og demokrati er for mig grundlæggende værdier. Værdier der skal værnes om – også i det politiske landsskab.

Vi skal løfte i fællesskab, og fremtidens Danmark er en fælles sag. Vores fælles fremtid sikres bedst ved at give vores børn og unge de bedste betingelser for trivsel, udvikling og læring. Derfor står daginstitutioner og skoler højt på min prioriteringsliste. Frem- tidens arbejdspladser vil stille store krav til alle. Vi skal alle kunne noget mere!

Vi skal fortsat have et stærkt velfærdssamfund. Et velfærds- samfund, der tager en værdig hånd om alle, der har brug for det. Et samfund hvor vi taler ordentligt om hinanden, hvor vi ikke mis- tænkeliggøre hinanden, men derimod viser stor tillid. Et samfund hvor vi husker på, at den enkelte medborger, kollega, familie- medlem eller nabo gør sit ypperste og gerne vil være en del af vores fællesskab, klare sig selv og have et godt liv.

Jeg er 50 år gammel og bor i Randers. Jeg er gift og har to voksne børn. Til daglig er jeg faglig sekretær og næstformand i BUPL Østjylland. Jeg er uddannet og har arbejdet som pædagog i sammenlagt 20 år, først i Aarhus (Gellerup) og senere i Randers Kommune.

Anns mærkesager:

> Et velfærdssamfund behandler sine borgere ordentligt. Vi bliver ældre, og demens og andre følger af et længere liv vil fylde meget fremover.

> Vi kan alle blive ledige mod vores vilje. Derfor skal der rettes op på dagpengereformen, og så skal vi have et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

> Vi skal have alle med. Derfor skal vi sikre ordentlige normeringer i daginstitutionerne og en god, inkluderende folkeskole, hvor me- darbejderne får bedre mulighed for at bruge deres viden

facebook.com/AnnForVelfaerd
twitter.com/AnpPedersen sf-randers.dk