DF og Venstres tomme politiske kæphest

I SF havde vi håbet på, at Venstre og DF havde ladet julefreden sænke sig, så fornuften kunne herske. Vi havde håbet, at de i roen kunne se det ligegyldige i at bruge en masse tid og kræfter i det politiske landskab, hos forvaltningen, personalet, bestyrelser og borgere, ved at beslutte, at alle borgere i kommunens institutioner skal tilbydes svinekød.

Men svinekødet er åbenbart blevet flertallets kæphest. Det så vi, da en dagtilbudsleder blev irettesat og tvunget til at sætte svinekød på menuen – helt uden politisk behandling og uden respekt for både lederens faglighed og bestyrelsens vedtægtssikrede ret til at forvalte netop maden i daginstitutionerne. Der har aldrig været problemer, og der har ikke været nogen form for konflikt eller utilfredshed, men nu skal alle i kommunen så rette ind. Svinekød skal på menuen, og argumentet er, at det er et udtryk for dansk madkultur. Men hvorfor insisterer man så ikke på grød, øllebrød eller kartofler, som også er klassikere i det danske køkken?

Men endnu vigtigere er spørgsmålet, som vi i SF tidligere har forsøgt at få svar på: Hvorfor kæmper man ikke for at skaffe flere voksne til vores yngste børn i vuggestuer og børnehaver? Det er et faktum, at vi ligger som en af de ringeste kommuner, når man ser på, hvor mange penge vi bruger pr. barn i daginstitutionerne. Det er også, både nationalt og internationalt, forskningsmæssigt bevist, at når man investerer i voksenkontakt til vores børn i de tidligste år, så kommer pengene mange gange igen senere i børnenes liv. Og omvendt er det ødelæggende og går ud over børnenes trivsel og udvikling, når de i omkring otte timer dagligt ikke får deres behov for voksenkontakt, nærvær og guidning opfyldt.

Ofte har man hørt både Venstre og DF ytre, at de gerne vil skaffe flere voksne i daginstitutionerne, men til trods for at de har flertallet – og dermed muligheden for at forbedre vilkårene, så leverer de kun på svinekødet. Kampen om retten til svinekød er en tom og populistisk debat, der hverken forbedrer eller forværrer børnenes vilkår.

Kære Venstre og DF – drop dog de ligegyldige kæpheste og gå med os i kampen for at forbedre de yngste børns fremtid. Børnene er ligeglade med svinekød. Det er afgørende for dem, at de har nærværende og fagligt kompetente voksne, der kan hjælpe og støtte dem i deres vej frem i livet.

Læserbrev af Charlotte Broman Mølbæk

Randers for mangfoldighed: Charlottes tale

I går skulle jeg fortælle mine børn om, at der havde været en terrorhandling i Danmark. De vidste godt, hvad terror var, men jeg har tidligere kunnet berolige dem og mig selv med, at det ikke foregik i Danmark men langt væk herfra. Men i går skete det forfærdelige. En mand slog to mennesker ihjel og sårede 5 politibetjente i vores elskede København, som vi har besøgt så mange gange.

Jeg er faktisk uenig i de tegninger, der er blevet tegnet af profeten – ikke fordi der bliver truet med død og ødelæggelse fra fanatikere, men fordi det krænker andre mennesker.

Vi behøver ikke sige alt, hvad vi tænker. Faktisk lærer jeg mine børn, at de skal tage hensyn til andre og deres følelser. Fordi vi behøver ikke såre andre mennesker, og fordi folks grænser er forskellige.

Ytringsfrihed medfører pligter og ansvar. Vi har ytringsfrihed men ikke ytringspligt.

Men vi skal ikke stoppe hverken med at lave de tegninger eller holde møder om ytringsfrihed, fordi nogen truer os på livet eller slår ihjel, for det er grundlæggende imod hvad Danmark er bygget på. I Danmark har vi ret til at mene, hvad vi mener, og tro på, hvad vi vil tro på. Det skal ingen tage fra os, og det kan ingen tage fra os. Terror er usselt og kujonagtigt, og jeg tager skarp afstand fra alle voldlige handlinger.

Men jeg NÆGTER at acceptere dette og andre terrorhandlinger som værende islams værk. Det er menneskers værk. Menneskeheden har alle dage slået ihjel af mange forskellige og latterlige årsager. Man skal ikke lede længe i historien for at læse om korstogene, om slaveri eller bare de mange jalousidrab, der også foregår i dag. At tage et andet menneskes liv er en af de største forbrydelser nogensinde og kan ikke accepteres. Det gør hverken islam eller religion rigtig eller forkert. Det gør menneskers handlinger forkerte.

Når jeg står her i dag, så står jeg her for at vise min opbakning til menneskeheden, og jeg er her i demokratiets navn. For en del af vores demokrati er netop også retten til at tro på den gud, man vil. At der ikke må diskrimineres pga. religion, seksualitet, race, køn, politiske holdninger osv. Som folkesocialist ser jeg mig som en del af fællesskabet og som en kæmper for folket. Fællesskabet rækker langt udover Danmarks grænser, fællesskabet gælder også de mennesker, der lever på den anden side af denne klode. Og jeg bliver lige berørt, om det gælder en dansk families ulykke eller en afrikansk families ulykke.

Derfor ser jeg det som vores pligt at hjælpe de mange mennesker, der er i nød. Ikke siden 2. verdenskrig har verden haft så mange flygtninge som nu, og så bliver jeg rystet i min grundvold over den debat vi havde i byrådet, fordi der var forslag om, at vi skulle tage blot 50 syriske flygtninge mere. Særligt når vi ved, hvor mange uhyrligheder, den lokale syriske befolkning oplever.

Vores lokale DF’ere, som konsekvent stemmer mod alt, hvad der har med flygtninge eller indvandrere at gøre, poster glad på Facebook om deres paranoide holdninger til islam. Og det tog dem ikke mange sekunder om både at harcelere over terrorangrebet i weekenden og pege fingre af venstrefløjen, som kalve lukket ud på nyt forårsgræs. Samtidig ser vi Pegida demonstrere med slagord, der får det til at løbe koldt nedad ryggen på de mennesker, der stadig husker krigen. Også vores lokale DF’ere mener, pressen er løgnagtig, og når vi så hører den retorik, man bruger mod muslimer, så er der ikke langt til ’30’ernes Tyskland.

Som folkesocialist er jeg forpligtet til at tale for de få og de udsatte, og jeg er forpligtet til at kæmpe for alle aspekter af vores demokrati. Ytringsfrihed gælder ikke kun, når man insisterer på svinekød og juletræer, det gælder også i valget af en gud og halalslagtet kød. Og det gælder for alle de forskellige og fantastiske mennesker, der bor i dette land.

Ligesom jeg er ked af at må fortælle mine børn, at terror er en realitet i Danmark, så er jeg lige så ked af at må fortælle dem om, hvordan en stor gruppe mennesker diskrimineres eller mobbes, som min dreng ville sige. Jeg ønsker for mine børn, at de kan vokse op i et demokratisk og mangfoldigt samfund, hvor grundstenen er den personlige frihed. Hvor man frit kan vælge den Gud, man ønsker, hvor man kan være det menneske, man vil – som der også står skrevet i Grundloven samt den europæiske menneskerettighedskonvention.

Omkring 1,5 mia muslimer bor der i alt på denne klode, jeg kender selv et par stykker og føler mig beriget af deres selskab. At gøre alle de muslimer skyldige for de forfærdelige terror handlingerne er lige så tåbeligt og ikke mindst krænkende som at gøre alle os kristne skyldige for korstogene. Dette er ikke en krig mellem islam og vesten. I disse tider skal vi ikke sprede mere had og afstand, nej vi skal stå sammen om at kæmpe for hvad vi har kært – for mangfoldigheden, for demokratiet, for friheden!

Demokrati og ansvar

Kære Socialdemokrater,

Der er ingen tvivl om, at vi i SF betragter jer som en nær allieret i kampen mod ulighed og for et mere retfærdigt samfund. Vi deler mange politiske holdninger, og historisk har vi stået sammen side om side for at forbedre forholdene for lønmodtagerne og de svageste i samfundet. I kommunalvalgkampen pegede vi på en socialdemokratisk borgmester, og da det viste sig, at det ikke var muligt, valgte vi at stå udenfor konstitueringen.

Derfor er jeg dybt skuffet over det tillidsbrud I har begået ved at hemmeligholde væsentlige oplysninger om udskrevne dokumenter, I har set i forbindelse med skolestrukturen. Vi har stemt for en usand udtalelse til Statsforvaltningen, og det kunne være stoppet, hvis I havde meldt klart ud og fortalt os alle om, hvad der var foregået.

I adskillige måneder har jeg og de andre i forhandlingsgruppen bag skolestrukturen set vores borgere direkte i øjnene og fortalt dem, at der ikke har været papirer på bordet

Men det var løgn, og vores kritikere havde ret! For nogen havde haft papirer i hånden.

Det er den slags, der skaber politikerlede. Og med rette, for kan borgerne stole på os? Alle kan begå en fejl, og det kan tilgives, hvis man tager ansvaret på sig og beklager overfor borgerne og byrådskolleger. Men at det bliver holdt hemmeligt i så mange måneder svækker tilliden betydeligt, og desværre sætter det en kæmpe kæp i hjulet på den skolestruktur, som vi i fællesskab har kæmpet for. Hvordan kan borgerne have tillid til os, hvis vi ikke engang taler sandt? Kan de så stole på, at vi er de rigtige til at tage vare på Kommunen og en så stor forandring af folkeskolen i Randers Kommune, som skolestrukturen er?

SF vil ikke være en del af det spil, og vi har derfor trukket vores støtte til skolestrukturen indtil vi får en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der er foregået. Kun på den måde kan vi få ryddet op, og kun på den måde kan vi vinde tilliden tilbage!

I redegørelsen indtil videre bliver det beskrevet, at det er sekretariatschefen, der har printet dokumenter ud. Men der nævnes ikke noget om, at den fungerende borgmester, Henning Jensen Nyhuus, var til stede. Som borgmester har man det politiske ansvar og kan en sekretariatschef nægte at udlevere dokumenter, hvis borgmesteren befaler det?

Jeg opfatter ikke Henning Jensen Nyhuus som novice efter flere perioder som borgmester, og jeg har svært ved at tro på at det er en lille fodfejl. Det er en klar fejl og han var som fungerende borgmester den politiske ansvarlige. SF mener, han bør tage det ansvar på sig. Det er simpelthen uacceptabelt, at al kritik rettes mod sekretariatschefen. Han var bare den uheldige, der havde vagten den uge, da ledelsen i børn og skole var på ferie.

At der er sendt en usand udtalelse til Statsforvaltningen er en skandale. At der er blevet hemmeligholdt oplysninger for byrådet er en skandale. At både byrådsmedlemmer og mindst én i forvaltningen har haft viden om det, er en skandale!

Derfor skal der ryddes op nu, alle sten skal vendes, så vi kan komme videre. Både med skolestrukturen og med det store politiske projekt, vi deler, nemlig at føre samfundet i en mere demokratisk og solidarisk retning.

Med kammeratlig Hilsen
Charlotte Broman Mølbæk – byrådsmedlem for SF-Randers

Er SF de eneste, der kæmper for demokratiet i Randers Kommune?

Jeg har noteret mig, at der tirsdag aften var et protestmøde på Hadsundvejens Skole, hvor Bjarne Overmark (BL), Jens Kristian Laursen (BL), Kasper Fuhr (VL) og 34 bekymrede borgere deltog. På nyhedsbloggen RANDERSiDAG kunne man onsdag morgen læse, at de tre benævnte politikere opfordrede til fysisk at konfrontere de politikere, der udgør det store flertal, der bakker op om forslaget til en ny skolestruktur i kommunen.

Jeg bliver nødt til at tage skarpt afstand fra den slags anti-demokratiske metoder! Jeg har forståelse for, at man organiserer demonstrationer og viser sin utilfredshed. Uden demonstrationer havde arbejderbevægelsen ikke været, hvor den er i dag. Men når det kommer til et massivt fysik og psykisk pres, der har til formål at presse politikere til at tage en beslutning, de faktisk ikke mener er rigtig, så står jeg af!

På den anden side har vi nogle partier, der bevidst har medvirket til at sende usande oplysninger til Statsforvaltningen. Man har i den socialdemokratiske byrådsgruppe fået forevist dokumenter, der herefter burde have været sendt til alle andre byrådsmedlemmer. Det er sket på et tidspunkt, hvor Henning Jensen Nyhuus har været fungerende borgmester, og derfor efter min bedste overbevisning har haft det politiske ansvar. Om det er en fodfejl eller decideret magtarrogance er ligemeget. Der er blevet tilbageholdt oplysninger for det resterende byråd, og man har stemt for en udtalelse til Statsforvaltningen, som man vidste manglede centrale oplysninger eller endda var usand.

Ja, det handler om proces, men der er en syg kultur i Randers Kommune, og det skal der ryddes op i. Hvis ikke borgerne kan stole på politikerne og politikerne kan stole på forvaltningen, så får det store konsekvenser – hvadenten den nye skolestruktur bliver vedtaget eller ej. Vi har desuden et kæmpe demokratisk problem, når folkevalgte politikere vælger udenomsparlamentarisme, fysiske konfrontationer og populisme.

Jeg er glad for forslaget til den nye skolestruktur, og det er på trods af, at vi i SF har været udsat for et massivt pres, der har haft det formål at få os til at skifte mening. Men vi kan ikke gå på kompromis med åbenhed og demokrati i den demokratiske beslutningsproces.

Få nu lagt alle oplysninger frem, få undersøgt sagen til bunds og placeret et ansvar, og få så vedtaget den skolestruktur, som et stort flertal af borgerne i Randers Kommune har sukket efter i flere år! Mafiametoder skal bekæmpes med demokrati og åbenhed.

Søren Jensen Lund
Formand for SF-Randers

SF sætter bremsen i

Søndag aften kom frem, at der har været tilbageholdt oplysninger for byrådet i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til en ny skolestruktur i Randers Kommune. Derfor har SF valgt at trække opbakningen til forslaget, indtil der har været en tilbundsgående undersøgelse af disse oplysninger.

Det fremgår i en skrivelse underskrevet byrådsmedlemmerne i Beboerlisten og Velfærdslisten, at der har været omdelt papirer til den socialdemokratiske byrådsgruppe, og det er blevet bekræftet af kommunaldirektør Hans Nikolaisen. Dette fremgår ikke af det svar, som et byrådsflertal d. 1. september stemte for at sende til Statsforvaltningen.

”De nye oplysninger, der er kommet frem er chokerende. Det er tydeligt, at der ikke har været åbenhed omkring processen. Både forvaltningen og Socialdemokraterne har været klar over, at der i det svar, der er sendt til Statsforvaltningen var forkerte oplysninger. Det fremgår ikke af svaret til Statsforvaltningen, at der er blevet forevist materiale for den socialdemokratiske gruppe. Det er påfaldende, at dette er sket samtidig med, at Henning Jensen Nyhuus har været fungerende borgmester. Vi kan ikke deltage i det videre arbejde med skolestrukturen før vi har fået afklaret og placeret det politiske ansvar. Vi skal have fuldstændig klarhed over, hvor mange og hvem, der har haft viden om dette forhold, vi skal vide hvorfor det har været hold hemmeligt siden uge 27 og hvorfor sandheden pludselig kommer frem nu,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF i Randers.

Udover at få placeret det politiske ansvar, skal det sikres, at resten af processen kommer til at forløbe i fuld åbenhed. Det betyder blandt andet, at det talmateriale, der ligger til grund for beregningerne af provenuet på 36 mio. kr. skal være offentligt tilgængeligt og sat op på en gennemskuelig måde.

”Det her er virkeligt ærgerligt! Vi har stået på mål for skolestrukturforslaget, fordi vi tror på intentionerne, men når vi bliver ført bag lyset, så bliver vi nødt til at trække i bremsen. SF er et pragmatisk socialistisk parti, der søger indflydelse, men det er en principsag, at den politiske beslutningsproces foregår åbent og demokratisk. Det går vi ikke på kompromis med!” slutter Charlotte Broman Mølbæk.