Børnemilliard kommer Randers Kommune til gode

Tirsdag aften røg armene over hovedet, da SF sammen med regeringen og Enhedslisten landede en aftale om flere pædagoger i landets vuggestuer og børnehaver. En milliard kroner er nu øremærket til flere pædagoger i kommunerne, og det er yderst tiltrængt

Dagtilbuddene har flere gange været udsat for nedskæringer, og vi er nu på et niveau, vi ikke kan være bekendt – hverken for børn eller de ansatte. Kurven skal knækkes!

Aftalen om flere pædagoger er vigtig for Randers Kommune, fordi det er helt afgørende, at vi sikrer de bedst mulige forhold for vores børn i daginstitutionerne. Alle undersøgelser viser, at børns udvikling, trivsel og læring i dagtilbuddene påvirker dem resten af livet. Derfor er det fantastisk, at der nu endelig bliver sendt penge efter mere personale.

Da Folketinget sidst sendte penge til daginstitutionerne, valgte en række kommuner at bruge pengene på at dække økonomiske huller andre steder i kommunebudgetterne. I Randers Kommune har man blot brugt 34% af de godt 8 millioner kroner, daginstitutionerne fik tildelt i 2012. Det kommer ikke til at ske denne gang, for med den nye børnemilliard bliver pengene øremærket til at sikre flere pædagoger i kommunernes dagtilbud.

Det har været helt tydeligt, at dette har været et af SF´s hovedpunkter op til finanslovsforhandlingerne, og vi er superstolte af vores formand, som igen viser sig som en sej og dygtig forhandler, der leverer resultater. Det er vigtigt at vi kæmper for de samme mærkesager lokalt og landspolitisk

Når vi arbejder sammen i kommuner, regioner og på landsplan, kan der skabes store og afgørende resultater. Med dette løft til daginstitutionerne sættes der en tyk streg under, at SF leverer resultater, som gør en forskel for rigtig mange børn i deres hverdag.

Ann S. Pedersen, Folketingskandidat for SF i Randers og Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF i Randers Kommune

Charlottes tale til 2. behandling af budget 2015-18

Da SF stemte for budgetproceduren i foråret, var det fordi vi kunne se nogle gode pointer i at styrke økonomien i Randers Kommune. Vilkårene er nemlig sådan, at vi er hårdt spændt for, da vi har mange på overførselsindkomst, og en mindre skatteindkomst. Derudover er Randers Kommune blevet ramt hårdt af krisen. Vi har desværre mistet mange arbejdspladser.

I budgetproceduren var der lagt op til en omlægning for at frigøre penge til at udvikle på kommunen også. Kassebeholdningen skulle styrkes, hvilket giver god mening, da Randers Kommune ligger ret lavt i forhold til de byer, vi sammenligner os med og i forhold til landsgennemsnittet.

På samme måde ville man hæve beløbet for anlæg, hvilket også giver mening, da Randers Kommune også her ligger lavt. Derudover ville man afvikle mere på gælden, som ligger tilsvarende landsgennemsnittet. Den mente vi ikke var så vigtig, men et kompromis. Af prioriterede anlæg var der bla. Psykiatriens Hus, breddeidræt, fremtidens plejehjem og i særdeleshed børneområdet, som blev tilføjet i det ændringsforslag vi stillede.

Nogle har skudt os i skoen at vi er velfærdsforrædere, men hvis man ikke har styr på økonomien, så er der ikke penge til velfærd samt udvikling af kommunen. SF ønsker bestemt at styrke velfærden, men vi vil også udvikling for hele kommunen.

Med SF´s ændringsforslag fik vi påbegyndt en tillidsreform, idet der blev indskrevet, at medarbejdere skulle høres og inddrages i arbejdet med budgetproceduren. Ikke mindst blev der vedtaget en whistleblowerordning, som lige nu er på trapperne, og jeg har hørt, at den er klar til brug i efterårsferien.

SF ønsker en whistleblowerordning, fordi vi mener, at der mangler en livline til de medarbejdere, der oplever urimelige og ulovlige forhold på arbejdspladsen, og hvor de almindelige systemer som TR-, AMR- og MED-systemet ikke rækker. Som et klokkeklart eksempel kan jeg nævne Familieafdelingen, hvor medarbejdere i årevis sammen med deres fagforbund har forsøgt at få ledelsen til at lytte. Ikke en gang et påbud fra arbejdstilsynet kunne få ledelsen til at indse omfanget af problemerne.

Det er grotesk, og skal stoppes!

Her kan en whistleblowerordning anvendes. Man kan henvende sig anonymt, og hvis problemet har karakter af ulovligheder eller chikane, bringes det videre.

SF har gennem hele forløbet set frem til budgetforhandlingerne, hvor vi ville bidrage til at forme budgettet mere præcist. Dog kom der flere uventede ting frem, hvor det pludseligt viste sig, at ældreområdet havde en stor økonomisk udfordring, hvilket ville betyde en afskedigelse af 75 ansatte og betydelige forringelser til følge. Årsagen er blandt andet, at det forrige byråd vedtog en stor besparelse på demografireguleringen samt de såkaldte innovationsprojekter, som i min opfattelse blot er en ny måde at sige ”besparelse” på. Man vil effektivisere området via innovative tiltag, og sparer allerede på forhånd.

Det kalder jeg ikke innovation – lad os blot kalde det besparelse, som det i virkeligheden er!

Den 1 % gav 8,1 mio besparelse. Og så var der et merforbrug på frit valgsområdet. De ældre vil meget forståeligt være længere tid i eget hjem, og har de et støtte behov på over 17 timer, koster det flere penge.

Af andre uventede udgifter kan nævnes langt mindre tildeling fra staten, da de åbenbart ikke længere mener, at vi er en særligt svært stillet kommune, og vi har fået færre nye borgere.
De udfordringer ændrede selvfølgelig SF’s forventninger til budgetforhandlinger, og særligt ældreområdet blev en høj prioritet.

Efter en lang men god forhandlingsseance med borgmesteren for bordenden blev vi enige om at indgå i budgettet sammen med Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Og det er et budget, vi er tilfredse med. Det er ikke et SF-budget, men eftersom vi kun sidder med et mandat, er jeg godt tilfreds med, at man tydeligt kan se SF-aftryk.

Hvis SF havde haft 16 mandater, havde vi valgt at sætte skatten op, så vi kunne få penge til både at styrke velfærden og skabe udvikling. Men det er der desværre ikke flertal for i det nuværende byråd, og så skal man gøre sig det helt klart, at det ER den politiske virkelighed. Sådan fungerer demokratiet, og det er de folk, borgerne har valgt, der sidder her i dag.

I budgettet vil jeg særligt fremhæve:

40 mio. kr. ældreområdet
14,4 mio. kr. til daginstitutionerne og 15 mio. kr. til en ny daginstitution ved Nyvang.
Tillidsreform
Ungeråd
Gratis wifi i skolebusser
Mikrolån
Boligsocial indsats
Forøgelse af rådighedsbeløbet, så det bliver lettere for svagt stillede familier at få godkendt støtte
Psykiatriens Hus
Fremtidens plejehjem
Parterapi
Studenterjobs
Begyndelse på ungeboliger
Flere pladser på tryghedshotellet
Breddeidræt
Sikker skolevej/cykelstier

Der er rigtig meget indhold i budgettet trods en stram økonomi, hvor der er mulighed for udvikling og styrkelse af de mange forskellige områder, der påvirker borgerne i kommunen. Vi havde rigtig gerne set en reel opnormering af daginstitutionerne, men det er et arbejde, vi forsætter med resten af byrådsperioden.

Som SF’er kan jeg glæde mig over, at der faktisk er flyttet 17 mio. kr. fra anlæg til drift, og at der ikke sker den yderligere låneafvikling, som tidligere aftalt. Det er et budget som er økonomisk forsvarligt, og på samme tid med masser af indhold.

Hykleriets helte vil pege fingre af de grumme SF’ere, der deltager i ”nedskæringsaksen”. Men den helt store og afgørende forskel er, at SF både er idealistisk og pragmatisk. Idealisme i forhold til at være med til at skabe et mere lige samfund med et velfungerende velfærdssystem, hvor borgere, der har brug for hjælp får det.

Vi er også et grønt parti, der arbejder for bæredygtige løsninger, der både er skånsomt for miljøet og for langt mindre omkostningsfuldt. SF er også et parti, der er klar til at tage ansvar og forhandle i erkendelsen af, at hvis ikke vi sætter os til forhandlingsbordet, så sker de forbedringer vi ønsker, bare IKKE!

Man får intet gennemført ved at sætte sig i hjørnet med armene over kors, mens man bare brokker sig over alle de andre. Med ”Mens vi venter på revolutionen” som motto, sidder man og bruger en masse energi på at fortælle, hvad alle andre gør forkert i stedet for at fokusere på, hvad man selv kunne gøre.

Sådan bliver SF aldrig! Vi mener nemlig, at hvis vi bare står og råber udenfor forhandlingslokalet, så svigter vi borgerne – så er det bare tomme ord.

I forhold til dette budget ser jeg spændende ændringsforslag fra Velfærdslisten, Radikale Venstre og Beboerlisten. Og tænk hvor kunne det være skønt hvis vi kunne få de forbedringer, men vi kan ikke få de skattestigninger, som Velfærdslisten foreslår. Kan du ikke samle 16 stemmer for, hvad gør du så? Det Radikale Venstre er lidt mere realistiske, men ikke et forslag vi kan stemme for, fordi det ville betyde at vi skulle spare endnu mere på de ældre og de socialt udsatte – i stor stil endda. Til gengæld foreslår Beboerlisten at basere budgettet på blandt andet salg af stadion til 250 mio. kr., hvilket ikke er en fordobling men en femdobling, da ejendomsværdien er vurderet til 43 mio. kr.

Og jeg kan bare sige, at hvis I kan finde en køber, så skaffer jeg de 16 mandater!

Tænk hvis vi fem venstreorienterede mandater kunne ha stået sammen under budgetforhandlingerne, så havde vi været meget stærkere og kunne have givet bedre vilkår for borgerne. Det kræver en vilje til kompromis, en vilje til at tage ansvar og en reel vilje til at forbedre og udvikle Randers Kommune.

Det vil SF, og selvom vi ikke stemte for en Venstre-borgmester, fordi vi ikke er til salg for ussel mammon, så er vi til salg for reel politik. Tak til borgmesteren og de deltagende partier for en god proces under forhandlingerne.