Ann S. Pedersen

Fællesskab, solidaritet og demokrati er for mig grundlæggende værdier. Værdier der skal værnes om – også i det politiske landsskab.

Vi skal løfte i fællesskab, og fremtidens Danmark er en fælles sag. Vores fælles fremtid sikres bedst ved at give vores børn og unge de bedste betingelser for trivsel, udvikling og læring. Derfor står daginstitutioner og skoler højt på min prioriteringsliste. Frem- tidens arbejdspladser vil stille store krav til alle. Vi skal alle kunne noget mere!

Vi skal fortsat have et stærkt velfærdssamfund. Et velfærds- samfund, der tager en værdig hånd om alle, der har brug for det. Et samfund hvor vi taler ordentligt om hinanden, hvor vi ikke mis- tænkeliggøre hinanden, men derimod viser stor tillid. Et samfund hvor vi husker på, at den enkelte medborger, kollega, familie- medlem eller nabo gør sit ypperste og gerne vil være en del af vores fællesskab, klare sig selv og have et godt liv.

Jeg er 50 år gammel og bor i Randers. Jeg er gift og har to voksne børn. Til daglig er jeg faglig sekretær og næstformand i BUPL Østjylland. Jeg er uddannet og har arbejdet som pædagog i sammenlagt 20 år, først i Aarhus (Gellerup) og senere i Randers Kommune.

Anns mærkesager:

> Et velfærdssamfund behandler sine borgere ordentligt. Vi bliver ældre, og demens og andre følger af et længere liv vil fylde meget fremover.

> Vi kan alle blive ledige mod vores vilje. Derfor skal der rettes op på dagpengereformen, og så skal vi have et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

> Vi skal have alle med. Derfor skal vi sikre ordentlige normeringer i daginstitutionerne og en god, inkluderende folkeskole, hvor me- darbejderne får bedre mulighed for at bruge deres viden

facebook.com/AnnForVelfaerd
twitter.com/AnpPedersen sf-randers.dk

Tillid eller kontroltyranni?

Det har været overskriften på en verserende værdikamp de sidste mange år. Kontroltyranni er gift for et godt arbejdsklima og trækker midler væk fra velfærden. Vi bør have tillid til de mange offentligt ansatte, som hver dag knokler for vores borgere.

Et eksempel på denne ubehagelige tendens ser vi i ældresektoren. Her er der desværre mange SOSU’ere, som må stå til regnskab over for et stopur og ikke deres egne professionelle standarder. De står til regnskab for Corydons big brother-excelark, og ikke den enkelte borgers behov.

Vi må erkende, at Else på 71 kan have andre behov end Henning på 90. For nogle er et ekstra bad vigtigt, og for andre er det en sludder over kaffen, der skaber en god hverdag. Det rigide system er et klart signal til de offentlige ansatte: Vi stoler ikke på dig!

I SF tror vi på tillid. Vi tror på, at de bedste beslutninger tages af fagligt kompetente medarbejdere, som er i daglig kontakt med borgeren. Derfor vil vi gøre op med stopurstyranni og meningsløs dokumentation til glæde for både borgere og medarbejdere.

Det er også vejen frem i Randers Kommune. I foråret fik SF-Randers vedtaget en whistleblower-ordning og med budgetforliget fik vi en tilidsreform. I SF er vi overbeviste om, at vi med en anden ledelseskultur, hvor der er større fokus på borgeren, kan effektivisere arbejdet i kommunen og dermed styrke kernevelfærden. Sygefravær koster kommunen rigtig mange penge, og derfor er det også vigtigt, at vi forbedrer arbejdsmiljøet markant, så vi undgår sygefravær som følge af arbejdsrelateret stress.

Hvis vi skal skabe tillid, er vi nødt til at stat og kommune spiller sammen. Derfor går vi mod tendensen. Derfor går vi til valg på at skabe tillid til Danmarks offentligt ansatte og forbedre deres arbejdsmiljø. Medarbejdernes tid og kræfter skal bruges sammen med borgerne, fordi det er det de er allerbedst til, og det er det, borgerne har brug for.

Vi vil have et Danmark, der er bedre end det vi kender.

Derfor skal vi have tillid til de offentlige ansatte!

Mikkel Borch, folketingskandidat for SF-Randers Nord og Charlotte Broman Mølbæk, medlem af Randers Byråd for SF

SF-Randers har valgt folketingskandidater

Ved et medlemsmøde i en solbeskinnet Tøjhushave i lørdags, har SF-Randers valgt Ann Søndergaard Pedersen og Mikkel Borch som kandidater til Folketinget.

Mikkel Borch bor i Aarhus, er 21 år og læser til dagligt forhistorisk arkæologi på Aarhus Universitet. Han har i flere år været aktiv i SFU, blandt andet som formand for SFU i Randers. I dag har han en plads i SFU’s landsledelse, og han har desuden siddet i bestyrelsen for SF-Randers. Blandt hans mærkesager er gratis psykologhjælp til unge under 25 år.

”Ungdommen er presset, og flere og flere unge må sætte deres liv på pause og overgive sig til depression og stress. En psykolog koster ofte 1000 kr. i timen, hvilket er langt mere, end de fleste unge har råd til. Jeg vil ikke acceptere et Danmark hvor unge parkeres på anti-depressiver og mister deres fremtid,” siger Mikkel Borch.

Ann Søndergaard Pedersen bor i Randers, er 49 år og næstformand i BUPL i Østjylland. Hun stillede op for SF ved sidste folketingsvalg, har også siddet i SF-Randers’ bestyrelse. Som sine mærkesager har Ann Søndergaard Pedersen forbedring af børn og unges vilkår, uddannelse og social retfærdighed.

”Alle har ret til et ordentligt liv. I dag er det desværre sådan, at den sociale ulighed vokser, og det ofte børnene der betaler prisen, når forældrene ender i arbejdsløshed. Jeg vil kæmpe hårdt for, at vi skaber et samfund, hvor alle har lige muligheder,” siger Ann Søndergaard Pedersen.

Med valget af Mikkel Borch og Ann Søndergaard Pedersen har SF-Randers fået to stærke kandidater, der kan trække på hinandens forskelligheder og kompetencer. Det vurderer Søren Jensen Lund, der formand for SF-Randers. Han pointerer desuden vigtigheden i den lokale forankring.

”Med Ann og Mikkel som folketingskandidater er jeg sikker på, at vi kan skabe synlighed omkring SF’s politik, og sætte en folkesocialistisk dagsorden – både lokalt og på landsplan – der er et klart alternativ til den borgerlig-liberale tro på blind vækst, der kun kommer få til gode,” siger Søren Jensen Lund.

Mikkel Borch er opstillet i Randers Nordkredsen, og Ann Søndergaard Pedersen i Randers Sydkredsen.