69 mio. kr. til ældrepleje i Randers

De næste år vil der blive flere og flere ældre. Det er glædeligt, at den gennemsnitlige levealder stiger, men det betyder et større behov for ældrepleje.

I SF går vi imod planerne om offentlig nulvækst, da denne også vil komme til at gå hårdt ud over den kommunale ældrepleje. Det skaber utryghed og forringer de ældres livsvilkår!

SF foreslår i stedet et nedskæringsstop i ældreplejen. Der skal afsættes et ekstra beløb svarende til væksten i antallet af ældre. Det svarer til ca. 4 mia. kr. i 2019 i forhold til 2015.

Pengene skal fordeles til den enkelte kommune efter antallet af ældre i kommunen. I Randers Kommune anslås det, at der i 2019 vil være 1526 flere ældre, og det vil betyde 69 mio. kr. frem til år 2019.

Det er en investering i vores velfærd.

Ann S. Pedersen, folktingskandidat for SF i Randers

Unge i Randers rammes af karaktermur

Siden regeringen foreslog, at man mindst skulle have karakteren 2 i dansk og matematik for at komme på gymnasiet, så er der nærmest gået overbud i karakterkrav. Venstre og Konservative vil have karakteren 4 i dansk og matematik. Det er ikke nok for Liberal Alliance. Partiet vil have at man for at komme på gymnasiet skal have 7 i dansk og matematik. For Dansk Folkeparti handler det ikke bare om fagene dansk og matematik. Der skal gennemsnittet være 6 i samtlige prøvefag.

Men hvordan ville det se ud i Randers, hvis det stod til Liberal Alliance?

På Paderup Gymnasium mener Liberal Alliance at 34% af de, der påbegyndte en uddannelse i 2013 ikke burde gå der. På Randers Statsskole er det 35% af eleverne, der ifølge Liberal Alliance ikke er kloge nok til at gå på gymnasiet.

Helt galt er det på Randers HF & VUC. Her vil hele 71% af alle kursister ikke kunne klar partiets karakterkrav. Det betyder altså at ens fremtidsmuligheder skal afgøres af de valg man tager, som 15-16 årig. Tages dette i forlængelse af at vi om fem år kommer til, at mangle 109.000 med en videregående uddannelse bliver det helt absurd.

Vi har brug for alle. I SF vil vi ikke bygge mure omkring vores uddannelser. Vi vil sikre at så mange som muligt rent faktisk får en uddannelse!

Mikkel Borch, folketingskandidat for SF i Randers

Inklusion under pres

I SF vil vi meget gerne give inklusionen et serviceeftersyn. Vi er helt med på, at der ikke er afsat penge nok til, at lærerne og pædagogerne får den efteruddannelse, som de skal have, og at der simpelthen ikke er tid nok – heller ikke i Randers.

Der er ikke en ny dagsorden, men nu under valgkampen tager Venstre den pludselig alvorlig.

Venstre mener, at en af løsningerne er, at pengene kan tages med på privatskole, men er det nu også det?

Man kan nemlig hverken købe tid eller viden nok for den pengepose, og man vil komme til at udhule folkeskolens budgetter. I dag ville den enkelte skole trods alt kunne styre det, hvis der var penge nok.

Men der er afsat for lidt midler. Politisk har man i mange kommuner haft den vildfarelse, at inklusion skal være en spareøvelse. Det er det ikke, hvis det skal lykkes!

Det kræver viden om for eksempel ADHD, autisme eller de andre diagnoser barnet måtte have. Og det kræver personale, som har mulighed for at følge barnet tæt. Det kræver ligeledes meget af fællesskabet i klassen – et fællesskab som kan være meget ekskluderende, især hvis forældrene ikke bakker op. Det barn, man ønsker inkluderet, skal jo inkluderes i et miljø, som det profiterer af at være i, så derfor vil altid være brug for specialtilbud.

Børn som har forskellige diagnoser vil ofte ikke kunne koncentrerer sig i så mange timer, som den nye reform har medført. Her er der virkelig brug for et eftersyn af reformen. De andre udfordringer har intet med selve reformen at gøre, men handler om økonomi, og om man vil sende endnu flere penge over i privatskolerne.

I SF vil vi meget gerne give inklusionen et eftersyn. Vi er helt med på, at der ikke er afsat penge nok til, at lærerne og pædagogerne får den efteruddannelse, som de har behov for, og at der simpelthen ikke er tid nok – heller ikke i Randers.

Ann S. Pedersen, folketingskandidat, SF-Randers

Mikkel Borch

Vi lever i en tid, hvor ungdommen er presset på uddannelses- muligheder og helbredet.

Det er en tid, hvor 20.000 unge er på antidepressive midler, og hvor over 7000 unge står uden en læreplads. Det er urimelige vilkår at byde en ungdom, der både kan og vil!

Det er en tid, hvor det kræves, at vi er dygtigere og hurtigere. Det er dog ikke en tid, hvor vi får resurserne til at leve op til kravene.

Når Jonas’ mester beslutter at fyre ham, må han enten starte forfra eller gå i stå i skolepraktik.

Når Katrine får en depression pga. præstationskrav, er hun ikke sikret hjælp til sin sygdom.

Det er den grundlæggende uretfærdig, jeg kæmper imod.

Jeg kæmper for en dagsorden, der tager ungdommen seriøst!

Jeg er 22 år gammel og studerer forhistorisk arkæologi. Som arkæologistuderende ved jeg, at ulighed og uretfærdighed er ældre end ilden. Jeg ved også, at vi som mennesker kan gøre en forskel for hinanden.

Det kræver blot, at vi vil fællesskabet!

Mikkels mærkesager:

Gratis psykologhjælp
> En psykisk lidelse løses ikke ved at ‘man bare tager sig sammen’. Et brækket ben går heller ikke i sig selv med den rigtige indstilling.

Investér i fremtiden – investér i uddannelse
> Tusindvis af unge kan ikke få en læreplads til deres drømmeud- dannelse, og må derfor starte forfra igen og igen. Vi bliver ikke et rigt samfund af at nægte de unge uddannelse.

Bekæmp ulighed
> Vi skal have en fair fordeling af resurserne i samfundet. Derfor skal vi bekæmpe skattely og indføre en mikroskat på finansielle transaktioner.

facebook.com/mikkel.borch.73
instagram.com/mikkel_borch

Ann S. Pedersen

Fællesskab, solidaritet og demokrati er for mig grundlæggende værdier. Værdier der skal værnes om – også i det politiske landsskab.

Vi skal løfte i fællesskab, og fremtidens Danmark er en fælles sag. Vores fælles fremtid sikres bedst ved at give vores børn og unge de bedste betingelser for trivsel, udvikling og læring. Derfor står daginstitutioner og skoler højt på min prioriteringsliste. Frem- tidens arbejdspladser vil stille store krav til alle. Vi skal alle kunne noget mere!

Vi skal fortsat have et stærkt velfærdssamfund. Et velfærds- samfund, der tager en værdig hånd om alle, der har brug for det. Et samfund hvor vi taler ordentligt om hinanden, hvor vi ikke mis- tænkeliggøre hinanden, men derimod viser stor tillid. Et samfund hvor vi husker på, at den enkelte medborger, kollega, familie- medlem eller nabo gør sit ypperste og gerne vil være en del af vores fællesskab, klare sig selv og have et godt liv.

Jeg er 50 år gammel og bor i Randers. Jeg er gift og har to voksne børn. Til daglig er jeg faglig sekretær og næstformand i BUPL Østjylland. Jeg er uddannet og har arbejdet som pædagog i sammenlagt 20 år, først i Aarhus (Gellerup) og senere i Randers Kommune.

Anns mærkesager:

> Et velfærdssamfund behandler sine borgere ordentligt. Vi bliver ældre, og demens og andre følger af et længere liv vil fylde meget fremover.

> Vi kan alle blive ledige mod vores vilje. Derfor skal der rettes op på dagpengereformen, og så skal vi have et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

> Vi skal have alle med. Derfor skal vi sikre ordentlige normeringer i daginstitutionerne og en god, inkluderende folkeskole, hvor me- darbejderne får bedre mulighed for at bruge deres viden

facebook.com/AnnForVelfaerd
twitter.com/AnpPedersen sf-randers.dk

Tillid eller kontroltyranni?

Det har været overskriften på en verserende værdikamp de sidste mange år. Kontroltyranni er gift for et godt arbejdsklima og trækker midler væk fra velfærden. Vi bør have tillid til de mange offentligt ansatte, som hver dag knokler for vores borgere.

Et eksempel på denne ubehagelige tendens ser vi i ældresektoren. Her er der desværre mange SOSU’ere, som må stå til regnskab over for et stopur og ikke deres egne professionelle standarder. De står til regnskab for Corydons big brother-excelark, og ikke den enkelte borgers behov.

Vi må erkende, at Else på 71 kan have andre behov end Henning på 90. For nogle er et ekstra bad vigtigt, og for andre er det en sludder over kaffen, der skaber en god hverdag. Det rigide system er et klart signal til de offentlige ansatte: Vi stoler ikke på dig!

I SF tror vi på tillid. Vi tror på, at de bedste beslutninger tages af fagligt kompetente medarbejdere, som er i daglig kontakt med borgeren. Derfor vil vi gøre op med stopurstyranni og meningsløs dokumentation til glæde for både borgere og medarbejdere.

Det er også vejen frem i Randers Kommune. I foråret fik SF-Randers vedtaget en whistleblower-ordning og med budgetforliget fik vi en tilidsreform. I SF er vi overbeviste om, at vi med en anden ledelseskultur, hvor der er større fokus på borgeren, kan effektivisere arbejdet i kommunen og dermed styrke kernevelfærden. Sygefravær koster kommunen rigtig mange penge, og derfor er det også vigtigt, at vi forbedrer arbejdsmiljøet markant, så vi undgår sygefravær som følge af arbejdsrelateret stress.

Hvis vi skal skabe tillid, er vi nødt til at stat og kommune spiller sammen. Derfor går vi mod tendensen. Derfor går vi til valg på at skabe tillid til Danmarks offentligt ansatte og forbedre deres arbejdsmiljø. Medarbejdernes tid og kræfter skal bruges sammen med borgerne, fordi det er det de er allerbedst til, og det er det, borgerne har brug for.

Vi vil have et Danmark, der er bedre end det vi kender.

Derfor skal vi have tillid til de offentlige ansatte!

Mikkel Borch, folketingskandidat for SF-Randers Nord og Charlotte Broman Mølbæk, medlem af Randers Byråd for SF