SF er ikke til salg for en udvalgspost

Efter et farceagtigt forhandlingsforløb, siger SF i Randers definitivt nej til at pege på en borgmester fra Venstre. ”Vi er ikke til salg

Valget er veloverstået, og SF kom i byrådet med et mandat. Med hjælp fra Beboerlisten, Velfærdslisten, Dansk Folkeparti, de Konservative og Det Radikale Venstre bliver Claus Omann Jensen borgmester i Randers Kommune. Læs videre “SF er ikke til salg for en udvalgspost”

Hvad er forskellen på Beboerlisten og Velfærdslisten?

Lørdag formiddag var jeg på Torvet for SF for at tale med borgere i Randers Kommune om SF´s i Randers mærkesager.

Her talte jeg mange forskellige borgere. Der var et par stykker, som var i tvivl om hvad forskellen er på Beboerlisten og Velfærdslisten.

Det kunne jeg så heller ikke svare på og henviste til Velfærdslisten, som var til stede på pladsen, men det gav mig stof til eftertanke. Læs videre “Hvad er forskellen på Beboerlisten og Velfærdslisten?”

SF vil skaffe arbejdspladser til kommunen

Løsningen på ledighedsproblemet er flere jobs. Det er alle enige om. Man hører ikke om partier eller lister, der agiterer for færre jobs.

Spørgsmålet er hvordan, man skaber jobs. Den borgerlige løsning er at fjerne dækningsafgiften. Det vil koste Randers kommune over 55 millioner kroner, uden garanti for, at det vil give arbejdspladser. Alligevel er det en central del af de borgerliges plan for at skaffe arbejdspladser. Læs videre “SF vil skaffe arbejdspladser til kommunen”

SF vil tage medansvar for folkeskolen

Hvad sker der for SF, spørger Michael Poulsen i et læserbrev. Jeg vil gerne takke for interessen for SF. Jeg vil også gerne fortælle, at jeg både på landsplan og lokalt samarbejder med andre SF’ere om at bruge muligheden for lokalaftale. Han har helt ret i, at det hverken har været let at være SF’er eller lærer, men vi gør hvad vi kan for at bruge de muligheder, vi har, og det samarbejder jeg med mange andre SF’ere om. Vores bud er: Læs videre “SF vil tage medansvar for folkeskolen”

SF i Randers vil kigge på forsøg med legalisering af hash

Fyrre års intensiv kamp mod hash har slået fejl. Vi har brugt milliarder af kroner på at håndhæve et forbud, samtidig med at staten er gået glip af endnu flere milliarder af kroner, der i stedet for at ende i kriminelle miljøer kunne komme alle – især misbrugere – til gode. Derfor kæmper SF i Randers for at få lov til at gennemføre et tre-årigt forsøg med legalisering af hash. Læs videre “SF i Randers vil kigge på forsøg med legalisering af hash”

Annette Vilhelmsen kommer til Randers

På lørdag får SF i Randers besøg af Social-, Børne- og Integrationsminister og Formand for SF Annette Vilhelmsen. Efter en lille rundtur i midtbyen, vil man kunne møde hende på Rådhustorvet. Senere går turen til Nordbyen, hvor hun besøger Park Caféen og hører om Bysekretariatets arbejde med helhedsplanen.

I september i år fremlagde Annette Vilhelmsen regeringens sociale 2020-mål. Med forpligtende sociale mål sætter regeringen en konkret retning for indsatsen over for de dårligst stillede borgere i samfundet. Dette skal sikre, at den hjælp og støtte, der gives, også gør en forskel i disse menneskers tilværelse.

”Vi må ikke miste de mest udsatte mennesker i vores samfund af syne. Det er de børn, der begynder livet med dårlige odds, og det er de voksne, som lever livet på samfundets kant. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu har taget skridtet videre og sat helt konkrete sociale mål frem mod 2020 for, hvordan vi bedst muligt hjælper de mennesker, der har allermest brug for det,” siger Annette Vilhelmsen.

I Nordbyen i Randers er Bysekretariatet med til at igangsætte projekter, der kan gøre Nordbyen til et bedre sted at bo. Det er en helhedsorienteret indsats, der skal forbedre vilkårerne for de dårligst stillede i et belastet område.

”I SF er vi imponerede over det arbejde, medarbejderne laver i området,” siger Charlotte Broman Mølbæk, spidskandidat og formand for SF i Randers. ”Arbejdet bærer præg af kreativitet, og tager udgangspunkt i de behov og de idéer der opstår. Der arbejdes helhedsorienteret og innovativt. Arbejdet løfter ikke bare nordbyen men giver hele byen flere tilbud.”

Program for Annette Vilhelmsens besøg:

10.00 Ankomst til Østervold 22 og rundtur i midtbyen.

10.30 Mød Annette Vilhelmsen og lokale SFere på torvet.

11.30 Besøg på Bysekretariatet, hvor medarbejdere og lokale beboere vil fortælle om den boligsociale indsats.

For mere info, kontakt venligst:

Søren Jensen Lund – soren@sorenlund.net – 2873 1807