SF får gennemført whistleblower-ordning i Randers Kommune

Med et stort flertal lykkedes det mandag aften at få vedtaget en whistleblower-ordning for de ansatte i Randers Kommune. Ordningen skal være med til at forhindre lovovertrædelser eller grove fejl og forsømmelser i kommunen.

Fremover kan ansatte ved Randers Kommune anonymt indberette uregelmæssigheder i de kommunale systemer. Det sker efter SF, Venstre, DF, De Radikale, Beboerlisten og Velfærdslisten ved byrådsmødet mandag aften vedtog en whistleblower-ordning.

Ordningen skal være et supplement til de eksisterende demokratiske instanser som MED-systemet og arbejdsmiljøorganisationen, og har til hensigt at dække de problematikker, hvor de systemer ikke er tilstrækkelige. Anonymiteten sikrer, at medarbejderne ikke efterfølgende får repressalier, når de gør opmærksom på uregelmæssigheder i de kommunale systemer.

”Der er desværre flere eksempler på, at der i kommunen foregår ting, der ikke er helt efter bogen. Det kan ofte være svært for medarbejderne at gøre opmærksom på disse fejl – dels fordi de er bange for konsekvenserne, og dels fordi de simpelthen ikke ved, hvem de skal klage til,” siger byrådsmedlem for SF i Randers, Charlotte Broman Mølbæk.

Whistleblower-ordningen er inspireret af den, man har haft i Københavns Kommune siden starten af 2013. Her har det vist sig, at anonymitet er væsentligt, idet 41 af 51 henvendelser i hovedstaden har været anonyme.

Anonymiteten sikres gennem brug af et it-system, der ikke gemmer afsenderens IP-adresse. Ordningen bliver betragtet som et internt kommunikationsredskab, der kan bidrage til forbedringer i kommunens administration og service. For SF er det vigtigt, at en whistleblower-ordning er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Ordningen skal ikke erstatte de eksisterende demokratiske instanser som MED-systemet og arbejdsmiljøorganisationen, men skal dække de problematikker, hvor disse systemer ikke er tilstrækkelige.

”Det er meget vigtigt for SF, at det er en uvildig instans, der tager imod indberetningerne. Ved at lave et udvalg bestående af en repræsentant fra Hoved-MED, stabschefen i byrådssekretariatet og en uvildig juridisk person – fx. borgerrådgiveren – vil vi sikre, at sagerne bliver ført til dørs, og at det de ikke lander et sted i forvaltningen,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Gennem kvartalvise indberetninger bliver det økonomiudvalget, der får tilsynspligten med ordningen.

”Denne ordning er et led i en klar SF-strategi, der handler om at få ryddet op i det kommunale system og skabe åbenhed. Vederlagssagen var første skridt på vejen, og jeg er glad for, at vi nu får en whistleblower-ordning. Men det er vigtigt, holde sig for øje, at det ikke er en løsning på problemerne, men et redskab, der kan være med til at løse dem. Vi har et højt sygefravær, der koster kommunen rigtig mange penge og har store konsekvenser for medarbejderne og for de borgere, der oplever lange sagsbehandlingstider. Det er frustrerende for alle parter, og vi har som politikere pligt til at gøre noget ved det, så skatteydernes penge bruges målrettet og fornuftigt,” slutter Charlotte Broman Mølbæk.

Ro på!

På byrådsmødet d. 31/3 indgik SF i en aftale med V, RV og DF en budgetprocedure. Budgetproceduren skal danne rammen om det budgetforslag, som forvaltningen udarbejder.

Inden man sænker flaget på halvt og tager sørgebind på, skal man huske, at der ikke er indgået et forlig.

Det er usandt, når man bebrejder SF for at stemme for besparelser for omkring 37 millioner kroner på velfærden. Det SF stemte for var budgetproceduren, hvor der skal udarbejdes forslag til, hvor der kan spares, samt et forslag til eventuel afskaffelse af ansættelsesgarantien. Intet er besluttet, og der er ingen aftaler om, at SF skriver under på budgetforslaget til efteråret. Det handler udelukkende om en procedure for budgetlægningen.

SF stemte for proceduren, fordi vi fik nogle afgørende tilføjelser indført:

1.SF fik sikret, at børneområdet skal tilføres midler via budgetlægningen. Børneområdet er et af SF´s kerneområder, og vi vil kæmpe for at få en bedre normering. Med denne indskrivning er vi nået et skridt tættere på dette mål.

2. SF fik sikret, at medarbejderne bliver inddraget i processen omkring at finde forslag til besparelser. Det er afgørende for SF, at vi viser tillid til kommunens ansatte. Det er dem, der kender det daglige arbejde, hvilke muligheder og begrænsninger der er, samt hvor det gør alt for ondt at spare.

3. Endeligt fik vi gennemført en whistleblower ordning, der skal være med til at skabe åbenhed og tryghed for de ansatte. Når man vælger at lægge så meget ansvar ud til lederne, er det vigtigt for SF, at vi også giver medarbejderne mulighed for at fortælle, når de arbejder under urimelige vilkår. Det skal være med til at give bedre arbejdspladser med et sundt og godt arbejdsmiljø.

I de populistiske floskler gemmer der sig et stort hykleri, når der peges fingre af SF, som efter sigende skulle være roden til alt ondt. SF er det eneste parti, der ikke pegede på en Venstre borgmester, fordi vi gik efter politik og ikke efter penge til egen lomme. Vi ønskede ikke en borgerlig borgmester eller borgerlig politik, men det har de andre partier og lister i byrådet besluttet og SF handler derudfra. Med denne aftale får vi politik gennemført, og det har ingen konsekvenser hverken for velfærden eller for kommunens ansatte. Det får først konsekvenser, når mindst 16 mandater skriver under på budgettet i efteråret. Indtil da bør man tage en chill-pill og stoppe med usande skræmmekampagner.