Invester i ungdommen – invester i uddannelse

Der er mange krav til ungdommen i dag. Vi skal hurtigere og bedre igennem systemet, men der er ringe opbakning til, at vi lever op til de krav.

12956 elever på erhvervsuddannelserne står uden en læreplads, der rejses tårnhøje karaktermure foran vores ungdomsuddannelser, og ufleksible reformer laver universiteterne om til en pølsefabrik. Det er ikke fair over for en ungdom, som kan og vil!

Vi har brug for veluddannede unge på fremtidens arbejdsmarked, og vi har brug for alle uddannelsesbaggrunde.

Jeg ønsker at leve i et samfund, hvor alle kan bidrage. Uanset om man ønsker, at gå en faglig eller boglig vej. Vi har brug for alle uddannelser, og ungdommen har brug for ordentlige rammer til at uddanne sig indenfor.

Jeg kæmper for en lærepladsgaranti, så de mange tusinde unge, som hvert år bliver banket tilbage, som om livet var et spil ludo, får en reel chance. Jeg vil bekæmpe karaktermure på ungdomsuddannelserne, fordi uddannelse skal være for alle og ikke ekskludere 42% af landets unge. Jeg vil kæmpe for større fleksibilitet på universiteterne, så vi sikrer bedre uddannede studerende. Frem for alt vil jeg investere i ungdommen ved at investere i uddannelse.

Mikkel Borch, folketingskandidat for SF i Randers

Plads til at snuble

I Danmark har vi et alvorligt problem. Et problem som mange af os kender, men der bliver gjort forsvindende lidt ved. Det problem hedder psykiske lidelser. Stress, angst og depression er nogle af overskrifterne, og noget som kan ramme os alle. Hver tredje af os får nemlig gennem livet en psykisk lidelse, og det har alvorlige konsekvenser for den enkelte. Unge dropper ud af uddannelsen, fuldtidsansatte bliver langtidssygemeldte og ledige bliver ude af stand til at søge et arbejde.

Det er ikke rimeligt, at vi som samfund ikke magter at tage hånd om hinanden, fordi en psykisk lidelse, præcis som et brækket ben, ikke bare går over med den rigtige indstilling. Jeg vil derfor en ligestilling mellem psykiske og fysiske lidelser. Det er bindende nødvendigt, da mange af de, som får en psykisk lidelse i dag ikke har pengene til hjælpen. Jeg nægter at leve i et samfund, hvor pengepungen afgør, om man får et godt og langt liv. Derfor kæmper jeg for gratis psykologhjælp.

Fordi vi kun skaber et godt fælleskab, hvis vi ikke sikrer individet, fordi det er fair, fordi der skal være plads til at snuble.

Mikkel Borch, Folketingskandidat for SF Randers.

Mikkels tale til 1. maj på Skovbakken

Kære Randers!

Jeg er rigtig glad for at stå foran jer i dag. Det er jeg fordi det giver mig muligheden for at sætte ord på nogle bekymringer jeg har. For når man ser den udvikling som vores samfund tager, ja så er der meget at bekymre sig over.

Vi ser lige nu en udvikling, hvor kløften mellem rig og fattig er ved at udvikle sig til en sort afgrund. Vi fjerner os fra hinanden i samfundet, og højrefløjen øjner chancen for at slå kiler ind imellem os. En af disse kiler er DA’s udmeldinger om de dovne arbejdsløse.

Det får folk til, at glemme solidariteten. Vi glemmer at arbejdsløshed intet naturfænomen er, men snarer noget som er indbygget i vores samfundssystem. Jeg ser en forråelse i hvordan man omtaler vores arbejdsløse kolleger, jeg ser en debat som sparker nedad. Det bekymrer mig!

Individet bliver proppet i en kasse af statistisk og mennesket går tabt. Vi skal huske de mennesker. Det er Ida på seks, som ikke får muligheden for at holde børnefødselsdag som resten af hendes klasse. Mor og far har nemlig ikke råd til meget mere end det mest nødvendige. Det er Jonas på 25, som ikke kan finde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Det er Bente på 55, som lige er blevet fyret og har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Det er Michael, som er nedslidt og har brugt de sidste mange år på at få sin førtidspension, men ikke bliver raskere af at få dårligere vilkår. Jeg kunne blive ved, og jeg er helt sikker på at jer der står tålmodigt og lytter til mig også kan. Det kan vi fordi vores hverdag er fyldt med mennesker præcis ligesådan. Fordi ingen mennesker er immune når det drejer sig om arbejdsløshed.

Det bekymrer mig også at se hvordan de, som er i arbejde bliver presset. Det er efterhånden ingen nyhed, at Venstre i efterhånden en del år, har kæmpet for at slå benene væk under danske lønmodtagere med tyske lønninger. Samtidig kæmper højrefløjen for deres ”ret” til at løndumpe og underminere samfundet ad den vej. Lad mig slå fast!

Vi bliver ikke et rigt samfund af at gøre mennesker fattige.

I det offentlige er historien den samme. Udlicitering og nedskæringer truer vores velfærd. Vi hakker en hæl og kapper en tå, men bibeholder de samme forventninger til SOSU’erne, det pædagogiske personale, sagsbehandlerne og mange, mange flere. De glemmer blot, at man ikke bliver mere effektiv af at miste en kollega. Tværtimod. Det er dårlige nyheder for alle, og det er ikke sikkert vi har ramt bunden endnu. Venstre buldrer nemlig derudaf med krav om nulvækst. En nulvækst som i den grad vil ramme vores velfærd her i Randers. Særligt vil det gå udover børne –og ældreområdet, som i forvejen er meget presset her i kommunen.

Presset på de arbejdsløse. Presset på de som er i arbejde, og presset på vores velfærd sætter sine tydelige spor. Stress, depression og angst er efterhånden ved at blive folkesygdomme. Så markant at psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde i Danmark med 25 % af det samlede sygdomsbillede. En tredjedel af alle danskere får igennem sit liv en psykisk sygdom, og præcis som et brækket ben går det ikke bare over med den rigtige indstilling. Jeg har derfor svært ved, at forstå hvorfor vi endnu ikke har ligestillet psykiske sygdomme med fysiske. Det er simpelthen ikke fair, at vi som samfund ikke evner at tage hånd om vores egne. Psykiske sygdomme efterlader nemlig den enkelte med ar på krop og sjæl. Det standser en på livets vej, og ødelægger menneskers liv for bestandige.

De bekymringer jeg her har ridset op for jer. Det er bekymringer vi også kan løse, men kun hvis vi løfter i flok.

Vi skal sige fra når DA tordner frem med løgne omkring hvad det vil sige at være arbejdsløs. For alle vi som har prøvet det på egen krop ved, at det er verdens hårdeste job. Vi skal bekæmpe Venstres usympatiske kontanthjælpsloft. Og vi skal fortsat kæmpe for en halvering af genoptjeningskravet til dagpenge. Vi skal ikke acceptere, at vores medborgere går fra hus og hjem pga. en finanskrise som de ikke har skyld i.

Vi skal ikke acceptere virksomheder som RyanAir i Danmark, hvis eneste mål er at ødelægge det danske arbejdsmarked for egen vindings skyld. Vi skal minde regeringen om, at vi ikke kan vente med ID-kort på arbejdspladserne. Der er nemlig intet socialt ved social dumping.

Vi skal have tillid til den enkelte medarbejders kompetencer og faglighed. Jeg ønsker ikke, at stopure og regneark skal være en del af vilkårene for de som i forvejen arbejder hårdt for at skabe vores velfærd
Vi skal værne om vores velfærd og investere i den. Jeg vil ikke acceptere at vores børnehaver og plejehjem blot bliver et sted vi opbevarer mennesker. Der skal være tid til børnene og læring i børnehaverne. Derfor vil vi I SF sikre bedre normeringer i vores børnehaver. Der skal være tid til kvalitet og omsorg for den enkelte ældre. Derfor vil vi i SF et nedskæringsstop i ældreplejen. Fordi alle fortjener en værdig alderdom.

Vi skal generelt gøre op med nedskæringerne på vores velfærd. Vi skal investerer, så vi sikrer hinanden i fællesskab – fra vugge til alderdom.

Frem for alt skal vi forsætte kampen. Fortsætte med at sige fra over for hverdagens uretfærdigheder. Fortsætte med at kæmpe for en rimelig fordeling af samfundets værdier, og fortsætte kampen mod de borgerlige kræfter der vil trække tæppet væk under fællesskabet.

God kampdag!

Mikkel Borch

Vi lever i en tid, hvor ungdommen er presset på uddannelses- muligheder og helbredet.

Det er en tid, hvor 20.000 unge er på antidepressive midler, og hvor over 7000 unge står uden en læreplads. Det er urimelige vilkår at byde en ungdom, der både kan og vil!

Det er en tid, hvor det kræves, at vi er dygtigere og hurtigere. Det er dog ikke en tid, hvor vi får resurserne til at leve op til kravene.

Når Jonas’ mester beslutter at fyre ham, må han enten starte forfra eller gå i stå i skolepraktik.

Når Katrine får en depression pga. præstationskrav, er hun ikke sikret hjælp til sin sygdom.

Det er den grundlæggende uretfærdig, jeg kæmper imod.

Jeg kæmper for en dagsorden, der tager ungdommen seriøst!

Jeg er 22 år gammel og studerer forhistorisk arkæologi. Som arkæologistuderende ved jeg, at ulighed og uretfærdighed er ældre end ilden. Jeg ved også, at vi som mennesker kan gøre en forskel for hinanden.

Det kræver blot, at vi vil fællesskabet!

Mikkels mærkesager:

Gratis psykologhjælp
> En psykisk lidelse løses ikke ved at ‘man bare tager sig sammen’. Et brækket ben går heller ikke i sig selv med den rigtige indstilling.

Investér i fremtiden – investér i uddannelse
> Tusindvis af unge kan ikke få en læreplads til deres drømmeud- dannelse, og må derfor starte forfra igen og igen. Vi bliver ikke et rigt samfund af at nægte de unge uddannelse.

Bekæmp ulighed
> Vi skal have en fair fordeling af resurserne i samfundet. Derfor skal vi bekæmpe skattely og indføre en mikroskat på finansielle transaktioner.

facebook.com/mikkel.borch.73
instagram.com/mikkel_borch

Tillid eller kontroltyranni?

Det har været overskriften på en verserende værdikamp de sidste mange år. Kontroltyranni er gift for et godt arbejdsklima og trækker midler væk fra velfærden. Vi bør have tillid til de mange offentligt ansatte, som hver dag knokler for vores borgere.

Et eksempel på denne ubehagelige tendens ser vi i ældresektoren. Her er der desværre mange SOSU’ere, som må stå til regnskab over for et stopur og ikke deres egne professionelle standarder. De står til regnskab for Corydons big brother-excelark, og ikke den enkelte borgers behov.

Vi må erkende, at Else på 71 kan have andre behov end Henning på 90. For nogle er et ekstra bad vigtigt, og for andre er det en sludder over kaffen, der skaber en god hverdag. Det rigide system er et klart signal til de offentlige ansatte: Vi stoler ikke på dig!

I SF tror vi på tillid. Vi tror på, at de bedste beslutninger tages af fagligt kompetente medarbejdere, som er i daglig kontakt med borgeren. Derfor vil vi gøre op med stopurstyranni og meningsløs dokumentation til glæde for både borgere og medarbejdere.

Det er også vejen frem i Randers Kommune. I foråret fik SF-Randers vedtaget en whistleblower-ordning og med budgetforliget fik vi en tilidsreform. I SF er vi overbeviste om, at vi med en anden ledelseskultur, hvor der er større fokus på borgeren, kan effektivisere arbejdet i kommunen og dermed styrke kernevelfærden. Sygefravær koster kommunen rigtig mange penge, og derfor er det også vigtigt, at vi forbedrer arbejdsmiljøet markant, så vi undgår sygefravær som følge af arbejdsrelateret stress.

Hvis vi skal skabe tillid, er vi nødt til at stat og kommune spiller sammen. Derfor går vi mod tendensen. Derfor går vi til valg på at skabe tillid til Danmarks offentligt ansatte og forbedre deres arbejdsmiljø. Medarbejdernes tid og kræfter skal bruges sammen med borgerne, fordi det er det de er allerbedst til, og det er det, borgerne har brug for.

Vi vil have et Danmark, der er bedre end det vi kender.

Derfor skal vi have tillid til de offentlige ansatte!

Mikkel Borch, folketingskandidat for SF-Randers Nord og Charlotte Broman Mølbæk, medlem af Randers Byråd for SF