Børnemilliard kommer Randers Kommune til gode

Tirsdag aften røg armene over hovedet, da SF sammen med regeringen og Enhedslisten landede en aftale om flere pædagoger i landets vuggestuer og børnehaver. En milliard kroner er nu øremærket til flere pædagoger i kommunerne, og det er yderst tiltrængt

Dagtilbuddene har flere gange været udsat for nedskæringer, og vi er nu på et niveau, vi ikke kan være bekendt – hverken for børn eller de ansatte. Kurven skal knækkes!

Aftalen om flere pædagoger er vigtig for Randers Kommune, fordi det er helt afgørende, at vi sikrer de bedst mulige forhold for vores børn i daginstitutionerne. Alle undersøgelser viser, at børns udvikling, trivsel og læring i dagtilbuddene påvirker dem resten af livet. Derfor er det fantastisk, at der nu endelig bliver sendt penge efter mere personale.

Da Folketinget sidst sendte penge til daginstitutionerne, valgte en række kommuner at bruge pengene på at dække økonomiske huller andre steder i kommunebudgetterne. I Randers Kommune har man blot brugt 34% af de godt 8 millioner kroner, daginstitutionerne fik tildelt i 2012. Det kommer ikke til at ske denne gang, for med den nye børnemilliard bliver pengene øremærket til at sikre flere pædagoger i kommunernes dagtilbud.

Det har været helt tydeligt, at dette har været et af SF´s hovedpunkter op til finanslovsforhandlingerne, og vi er superstolte af vores formand, som igen viser sig som en sej og dygtig forhandler, der leverer resultater. Det er vigtigt at vi kæmper for de samme mærkesager lokalt og landspolitisk

Når vi arbejder sammen i kommuner, regioner og på landsplan, kan der skabes store og afgørende resultater. Med dette løft til daginstitutionerne sættes der en tyk streg under, at SF leverer resultater, som gør en forskel for rigtig mange børn i deres hverdag.

Ann S. Pedersen, Folketingskandidat for SF i Randers og Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF i Randers Kommune

Demokrati og ansvar

Kære Socialdemokrater,

Der er ingen tvivl om, at vi i SF betragter jer som en nær allieret i kampen mod ulighed og for et mere retfærdigt samfund. Vi deler mange politiske holdninger, og historisk har vi stået sammen side om side for at forbedre forholdene for lønmodtagerne og de svageste i samfundet. I kommunalvalgkampen pegede vi på en socialdemokratisk borgmester, og da det viste sig, at det ikke var muligt, valgte vi at stå udenfor konstitueringen.

Derfor er jeg dybt skuffet over det tillidsbrud I har begået ved at hemmeligholde væsentlige oplysninger om udskrevne dokumenter, I har set i forbindelse med skolestrukturen. Vi har stemt for en usand udtalelse til Statsforvaltningen, og det kunne være stoppet, hvis I havde meldt klart ud og fortalt os alle om, hvad der var foregået.

I adskillige måneder har jeg og de andre i forhandlingsgruppen bag skolestrukturen set vores borgere direkte i øjnene og fortalt dem, at der ikke har været papirer på bordet

Men det var løgn, og vores kritikere havde ret! For nogen havde haft papirer i hånden.

Det er den slags, der skaber politikerlede. Og med rette, for kan borgerne stole på os? Alle kan begå en fejl, og det kan tilgives, hvis man tager ansvaret på sig og beklager overfor borgerne og byrådskolleger. Men at det bliver holdt hemmeligt i så mange måneder svækker tilliden betydeligt, og desværre sætter det en kæmpe kæp i hjulet på den skolestruktur, som vi i fællesskab har kæmpet for. Hvordan kan borgerne have tillid til os, hvis vi ikke engang taler sandt? Kan de så stole på, at vi er de rigtige til at tage vare på Kommunen og en så stor forandring af folkeskolen i Randers Kommune, som skolestrukturen er?

SF vil ikke være en del af det spil, og vi har derfor trukket vores støtte til skolestrukturen indtil vi får en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der er foregået. Kun på den måde kan vi få ryddet op, og kun på den måde kan vi vinde tilliden tilbage!

I redegørelsen indtil videre bliver det beskrevet, at det er sekretariatschefen, der har printet dokumenter ud. Men der nævnes ikke noget om, at den fungerende borgmester, Henning Jensen Nyhuus, var til stede. Som borgmester har man det politiske ansvar og kan en sekretariatschef nægte at udlevere dokumenter, hvis borgmesteren befaler det?

Jeg opfatter ikke Henning Jensen Nyhuus som novice efter flere perioder som borgmester, og jeg har svært ved at tro på at det er en lille fodfejl. Det er en klar fejl og han var som fungerende borgmester den politiske ansvarlige. SF mener, han bør tage det ansvar på sig. Det er simpelthen uacceptabelt, at al kritik rettes mod sekretariatschefen. Han var bare den uheldige, der havde vagten den uge, da ledelsen i børn og skole var på ferie.

At der er sendt en usand udtalelse til Statsforvaltningen er en skandale. At der er blevet hemmeligholdt oplysninger for byrådet er en skandale. At både byrådsmedlemmer og mindst én i forvaltningen har haft viden om det, er en skandale!

Derfor skal der ryddes op nu, alle sten skal vendes, så vi kan komme videre. Både med skolestrukturen og med det store politiske projekt, vi deler, nemlig at føre samfundet i en mere demokratisk og solidarisk retning.

Med kammeratlig Hilsen
Charlotte Broman Mølbæk – byrådsmedlem for SF-Randers

Charlottes tale til 2. behandling af budget 2015-18

Da SF stemte for budgetproceduren i foråret, var det fordi vi kunne se nogle gode pointer i at styrke økonomien i Randers Kommune. Vilkårene er nemlig sådan, at vi er hårdt spændt for, da vi har mange på overførselsindkomst, og en mindre skatteindkomst. Derudover er Randers Kommune blevet ramt hårdt af krisen. Vi har desværre mistet mange arbejdspladser.

I budgetproceduren var der lagt op til en omlægning for at frigøre penge til at udvikle på kommunen også. Kassebeholdningen skulle styrkes, hvilket giver god mening, da Randers Kommune ligger ret lavt i forhold til de byer, vi sammenligner os med og i forhold til landsgennemsnittet.

På samme måde ville man hæve beløbet for anlæg, hvilket også giver mening, da Randers Kommune også her ligger lavt. Derudover ville man afvikle mere på gælden, som ligger tilsvarende landsgennemsnittet. Den mente vi ikke var så vigtig, men et kompromis. Af prioriterede anlæg var der bla. Psykiatriens Hus, breddeidræt, fremtidens plejehjem og i særdeleshed børneområdet, som blev tilføjet i det ændringsforslag vi stillede.

Nogle har skudt os i skoen at vi er velfærdsforrædere, men hvis man ikke har styr på økonomien, så er der ikke penge til velfærd samt udvikling af kommunen. SF ønsker bestemt at styrke velfærden, men vi vil også udvikling for hele kommunen.

Med SF´s ændringsforslag fik vi påbegyndt en tillidsreform, idet der blev indskrevet, at medarbejdere skulle høres og inddrages i arbejdet med budgetproceduren. Ikke mindst blev der vedtaget en whistleblowerordning, som lige nu er på trapperne, og jeg har hørt, at den er klar til brug i efterårsferien.

SF ønsker en whistleblowerordning, fordi vi mener, at der mangler en livline til de medarbejdere, der oplever urimelige og ulovlige forhold på arbejdspladsen, og hvor de almindelige systemer som TR-, AMR- og MED-systemet ikke rækker. Som et klokkeklart eksempel kan jeg nævne Familieafdelingen, hvor medarbejdere i årevis sammen med deres fagforbund har forsøgt at få ledelsen til at lytte. Ikke en gang et påbud fra arbejdstilsynet kunne få ledelsen til at indse omfanget af problemerne.

Det er grotesk, og skal stoppes!

Her kan en whistleblowerordning anvendes. Man kan henvende sig anonymt, og hvis problemet har karakter af ulovligheder eller chikane, bringes det videre.

SF har gennem hele forløbet set frem til budgetforhandlingerne, hvor vi ville bidrage til at forme budgettet mere præcist. Dog kom der flere uventede ting frem, hvor det pludseligt viste sig, at ældreområdet havde en stor økonomisk udfordring, hvilket ville betyde en afskedigelse af 75 ansatte og betydelige forringelser til følge. Årsagen er blandt andet, at det forrige byråd vedtog en stor besparelse på demografireguleringen samt de såkaldte innovationsprojekter, som i min opfattelse blot er en ny måde at sige ”besparelse” på. Man vil effektivisere området via innovative tiltag, og sparer allerede på forhånd.

Det kalder jeg ikke innovation – lad os blot kalde det besparelse, som det i virkeligheden er!

Den 1 % gav 8,1 mio besparelse. Og så var der et merforbrug på frit valgsområdet. De ældre vil meget forståeligt være længere tid i eget hjem, og har de et støtte behov på over 17 timer, koster det flere penge.

Af andre uventede udgifter kan nævnes langt mindre tildeling fra staten, da de åbenbart ikke længere mener, at vi er en særligt svært stillet kommune, og vi har fået færre nye borgere.
De udfordringer ændrede selvfølgelig SF’s forventninger til budgetforhandlinger, og særligt ældreområdet blev en høj prioritet.

Efter en lang men god forhandlingsseance med borgmesteren for bordenden blev vi enige om at indgå i budgettet sammen med Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Og det er et budget, vi er tilfredse med. Det er ikke et SF-budget, men eftersom vi kun sidder med et mandat, er jeg godt tilfreds med, at man tydeligt kan se SF-aftryk.

Hvis SF havde haft 16 mandater, havde vi valgt at sætte skatten op, så vi kunne få penge til både at styrke velfærden og skabe udvikling. Men det er der desværre ikke flertal for i det nuværende byråd, og så skal man gøre sig det helt klart, at det ER den politiske virkelighed. Sådan fungerer demokratiet, og det er de folk, borgerne har valgt, der sidder her i dag.

I budgettet vil jeg særligt fremhæve:

40 mio. kr. ældreområdet
14,4 mio. kr. til daginstitutionerne og 15 mio. kr. til en ny daginstitution ved Nyvang.
Tillidsreform
Ungeråd
Gratis wifi i skolebusser
Mikrolån
Boligsocial indsats
Forøgelse af rådighedsbeløbet, så det bliver lettere for svagt stillede familier at få godkendt støtte
Psykiatriens Hus
Fremtidens plejehjem
Parterapi
Studenterjobs
Begyndelse på ungeboliger
Flere pladser på tryghedshotellet
Breddeidræt
Sikker skolevej/cykelstier

Der er rigtig meget indhold i budgettet trods en stram økonomi, hvor der er mulighed for udvikling og styrkelse af de mange forskellige områder, der påvirker borgerne i kommunen. Vi havde rigtig gerne set en reel opnormering af daginstitutionerne, men det er et arbejde, vi forsætter med resten af byrådsperioden.

Som SF’er kan jeg glæde mig over, at der faktisk er flyttet 17 mio. kr. fra anlæg til drift, og at der ikke sker den yderligere låneafvikling, som tidligere aftalt. Det er et budget som er økonomisk forsvarligt, og på samme tid med masser af indhold.

Hykleriets helte vil pege fingre af de grumme SF’ere, der deltager i ”nedskæringsaksen”. Men den helt store og afgørende forskel er, at SF både er idealistisk og pragmatisk. Idealisme i forhold til at være med til at skabe et mere lige samfund med et velfungerende velfærdssystem, hvor borgere, der har brug for hjælp får det.

Vi er også et grønt parti, der arbejder for bæredygtige løsninger, der både er skånsomt for miljøet og for langt mindre omkostningsfuldt. SF er også et parti, der er klar til at tage ansvar og forhandle i erkendelsen af, at hvis ikke vi sætter os til forhandlingsbordet, så sker de forbedringer vi ønsker, bare IKKE!

Man får intet gennemført ved at sætte sig i hjørnet med armene over kors, mens man bare brokker sig over alle de andre. Med ”Mens vi venter på revolutionen” som motto, sidder man og bruger en masse energi på at fortælle, hvad alle andre gør forkert i stedet for at fokusere på, hvad man selv kunne gøre.

Sådan bliver SF aldrig! Vi mener nemlig, at hvis vi bare står og råber udenfor forhandlingslokalet, så svigter vi borgerne – så er det bare tomme ord.

I forhold til dette budget ser jeg spændende ændringsforslag fra Velfærdslisten, Radikale Venstre og Beboerlisten. Og tænk hvor kunne det være skønt hvis vi kunne få de forbedringer, men vi kan ikke få de skattestigninger, som Velfærdslisten foreslår. Kan du ikke samle 16 stemmer for, hvad gør du så? Det Radikale Venstre er lidt mere realistiske, men ikke et forslag vi kan stemme for, fordi det ville betyde at vi skulle spare endnu mere på de ældre og de socialt udsatte – i stor stil endda. Til gengæld foreslår Beboerlisten at basere budgettet på blandt andet salg af stadion til 250 mio. kr., hvilket ikke er en fordobling men en femdobling, da ejendomsværdien er vurderet til 43 mio. kr.

Og jeg kan bare sige, at hvis I kan finde en køber, så skaffer jeg de 16 mandater!

Tænk hvis vi fem venstreorienterede mandater kunne ha stået sammen under budgetforhandlingerne, så havde vi været meget stærkere og kunne have givet bedre vilkår for borgerne. Det kræver en vilje til kompromis, en vilje til at tage ansvar og en reel vilje til at forbedre og udvikle Randers Kommune.

Det vil SF, og selvom vi ikke stemte for en Venstre-borgmester, fordi vi ikke er til salg for ussel mammon, så er vi til salg for reel politik. Tak til borgmesteren og de deltagende partier for en god proces under forhandlingerne.

Er SF de eneste, der kæmper for demokratiet i Randers Kommune?

Jeg har noteret mig, at der tirsdag aften var et protestmøde på Hadsundvejens Skole, hvor Bjarne Overmark (BL), Jens Kristian Laursen (BL), Kasper Fuhr (VL) og 34 bekymrede borgere deltog. På nyhedsbloggen RANDERSiDAG kunne man onsdag morgen læse, at de tre benævnte politikere opfordrede til fysisk at konfrontere de politikere, der udgør det store flertal, der bakker op om forslaget til en ny skolestruktur i kommunen.

Jeg bliver nødt til at tage skarpt afstand fra den slags anti-demokratiske metoder! Jeg har forståelse for, at man organiserer demonstrationer og viser sin utilfredshed. Uden demonstrationer havde arbejderbevægelsen ikke været, hvor den er i dag. Men når det kommer til et massivt fysik og psykisk pres, der har til formål at presse politikere til at tage en beslutning, de faktisk ikke mener er rigtig, så står jeg af!

På den anden side har vi nogle partier, der bevidst har medvirket til at sende usande oplysninger til Statsforvaltningen. Man har i den socialdemokratiske byrådsgruppe fået forevist dokumenter, der herefter burde have været sendt til alle andre byrådsmedlemmer. Det er sket på et tidspunkt, hvor Henning Jensen Nyhuus har været fungerende borgmester, og derfor efter min bedste overbevisning har haft det politiske ansvar. Om det er en fodfejl eller decideret magtarrogance er ligemeget. Der er blevet tilbageholdt oplysninger for det resterende byråd, og man har stemt for en udtalelse til Statsforvaltningen, som man vidste manglede centrale oplysninger eller endda var usand.

Ja, det handler om proces, men der er en syg kultur i Randers Kommune, og det skal der ryddes op i. Hvis ikke borgerne kan stole på politikerne og politikerne kan stole på forvaltningen, så får det store konsekvenser – hvadenten den nye skolestruktur bliver vedtaget eller ej. Vi har desuden et kæmpe demokratisk problem, når folkevalgte politikere vælger udenomsparlamentarisme, fysiske konfrontationer og populisme.

Jeg er glad for forslaget til den nye skolestruktur, og det er på trods af, at vi i SF har været udsat for et massivt pres, der har haft det formål at få os til at skifte mening. Men vi kan ikke gå på kompromis med åbenhed og demokrati i den demokratiske beslutningsproces.

Få nu lagt alle oplysninger frem, få undersøgt sagen til bunds og placeret et ansvar, og få så vedtaget den skolestruktur, som et stort flertal af borgerne i Randers Kommune har sukket efter i flere år! Mafiametoder skal bekæmpes med demokrati og åbenhed.

Søren Jensen Lund
Formand for SF-Randers

SF sætter bremsen i

Søndag aften kom frem, at der har været tilbageholdt oplysninger for byrådet i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til en ny skolestruktur i Randers Kommune. Derfor har SF valgt at trække opbakningen til forslaget, indtil der har været en tilbundsgående undersøgelse af disse oplysninger.

Det fremgår i en skrivelse underskrevet byrådsmedlemmerne i Beboerlisten og Velfærdslisten, at der har været omdelt papirer til den socialdemokratiske byrådsgruppe, og det er blevet bekræftet af kommunaldirektør Hans Nikolaisen. Dette fremgår ikke af det svar, som et byrådsflertal d. 1. september stemte for at sende til Statsforvaltningen.

”De nye oplysninger, der er kommet frem er chokerende. Det er tydeligt, at der ikke har været åbenhed omkring processen. Både forvaltningen og Socialdemokraterne har været klar over, at der i det svar, der er sendt til Statsforvaltningen var forkerte oplysninger. Det fremgår ikke af svaret til Statsforvaltningen, at der er blevet forevist materiale for den socialdemokratiske gruppe. Det er påfaldende, at dette er sket samtidig med, at Henning Jensen Nyhuus har været fungerende borgmester. Vi kan ikke deltage i det videre arbejde med skolestrukturen før vi har fået afklaret og placeret det politiske ansvar. Vi skal have fuldstændig klarhed over, hvor mange og hvem, der har haft viden om dette forhold, vi skal vide hvorfor det har været hold hemmeligt siden uge 27 og hvorfor sandheden pludselig kommer frem nu,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF i Randers.

Udover at få placeret det politiske ansvar, skal det sikres, at resten af processen kommer til at forløbe i fuld åbenhed. Det betyder blandt andet, at det talmateriale, der ligger til grund for beregningerne af provenuet på 36 mio. kr. skal være offentligt tilgængeligt og sat op på en gennemskuelig måde.

”Det her er virkeligt ærgerligt! Vi har stået på mål for skolestrukturforslaget, fordi vi tror på intentionerne, men når vi bliver ført bag lyset, så bliver vi nødt til at trække i bremsen. SF er et pragmatisk socialistisk parti, der søger indflydelse, men det er en principsag, at den politiske beslutningsproces foregår åbent og demokratisk. Det går vi ikke på kompromis med!” slutter Charlotte Broman Mølbæk.

SF indgår budgetforlig i Randers

Efter hårde forhandlinger, hvor mange parter skulle blive enige, lykkedes det SF at friholde daginstitutionsområdet fra rammebesparelser. Der er blevet afsat 15 mio. kr. til anlæg på dagsinstitutionsområdet, der blandt andet skal bruges til en ny institution på Nyvangsvej.

”Vi gik efter at få 15 mio. kr. til anlæg og 15 mio. kr. til opnormeringer, men der viste sig hurtigt, at være bred enighed om, at der skulle findes en løsning på de hårde besparelser, der er lagt op til på ældreområdet, og det giver god mening for SF, at prioritere ældreområdet i dette budget. Men vi fortsætter kampen for bedre normeringer og håber på, at vores gode kolleger på Christiansborg for tilført børneområdet flere midler på finansloven,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF.

På ældreområdet bliver der afsat 10 mio. kr. pr. år der skal begrænse de varslede besparelser.

Det lykkedes desuden SF, at få gennemført en tillidsreform, der skal åbne op for en ny ledelsesstruktur i Randers Kommune, hvor der vises tillid til medarbejdernes faglige kompetencer.

”Tillidsreformen er den helt rigtige vej at gå inden for ledelse i det offentlige, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at tillidsreformens succes afhænger af implementeringen. Det er vigtigt at medarbejderne i kommunen og de faglige organisationer kommer til at sætte deres præg på tillidsreformen,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

De unge i Randers Kommune kan se frem til et ungebyråd, og der bliver tilbudt gratis WiFi i alle skolebusser.

I SF er man rigtig glade for, at det sociale område blev tilgodeset med en boligsocial indsats for de socialt udsatte, muligheden for at optage mikrolån og en forøgelse af rådighedsbeløbet for de økonomisk dårligst stillede familier i Randers Kommune.

På anlægsiden er der blevet plads til gode investeringer, blandt andet i Psykiatriens Hus, et tryghedshotel, 4 mio. kr. cykelstier og sikker trafik og et løft til breddeidrætten på 3 mio. kr. Dertil bliver der skabt 500 ungeboliger i campus-miljøet omkring Jens Otto Krags Plads.

”Vi er glade for, at det faktisk er lykkes at flytte midler fra anlægsbudgettet til driften, og mange af de anlægsinvesteringer, vi er blevet enige om er helt i tråd med god SF-politik. Det havde selvfølgelig givet rigtig god mening med sociale klausuler med kædeansvar, der kunne sikre, at alle disse nye anlæg, vil blive udført efter dansk overenskomst, men det var der i forligsgruppen ikke enighed om. Men kampen for at forhindre social dumping er ikke slut for SF!”

Det lykkedes desværre ikke at finde penge til et cleanhouse for tidligere misbrugere, genindførelsen af et 11. og 12. skoleår for udsatte unge eller en udvidelse af busrute 11, ligesom der heller ikke var noget flertal for at indføre sociale klausuler.

Læs mere om budgettet på Randers Kommunes hjemmeside

Budgetudspil fra SF-Randers

Dette er det udspil vi i SF-Randers vil gå til budgetforhandlingerne til.

SF-Randers vil gå til de kommende budgetforhandlinger med en markant styrkelse af børneområdet. Der skal afsættes 30 mio. kr. til daginstitutionerne, hvor 15. mio. kr. er til bedre normeringer og 15 mio. kr. er til nye anlæg – heriblandt en helt ny daginstitution på Nyvangsvej.

”Det er på tide at gøre noget ved de dårlige normeringer, der, sammenlignet med andre kommuner, er i Randers Kommune. Der skal være flere voksne omkring børnene og så skal åbningstiderne gøres mere fleksible,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF-Randers.

Vi skal vise kommunens ansatte tillid og stole på deres kompetencer og faglighed. Derfor ønsker vi en tillidsreform, der gør op med tidstyranni og dokumentations-helvede.

Besparelserne i budgettet fra 2013 rammer ældreområdet hårdt. SF ønsker en demografiregulering af området, der tager højde for, at levealderen bliver højere, og at de ældre ønsker at blive længere i eget hjem.

Med sociale klausuler vil SF sikre, at opgaver udført for Randers Kommune aflønnes efter dansk overenskomst. Der skal være et kædeansvar, så også disse klausuler gælder underentreprenører. Gennem uddannelsesklausuler forpligtes de virksomheder, der udfører opgaver for kommunen, til at oprette lære- og praktikpladser.

På det sociale område ønsker SF at følge Udsatterådets anbefalinger om at etablere et ”cleanhouse”, hvor tidligere stofmisbrugere får mulighed for at være i et stoffritmiljø og skabe nye netværk.

SF-Randers vil desuden give mulighed for 11. eller 12. skoleår for særligt udsatte elever, der har brug for længere tid til at modnes førend de er klar til videregående uddannelse. Det er vigtigt, at vi i Randers uddanner alle unge og ikke taber de, der i forvejen er udsatte på gulvet.

De unge skal have bedre mulighed for at kunne deltage i den politiske debat, få indflydelse på beslutninger, der træffes i byrådet og i det helt taget være med til at præge de demokratiske processer. Derfor foreslår vi, at der etableres et Ungeråd i stil med de andre råd (fx. Ældrerådet og Udsatterådet).

Den kollektive trafik skal styrkes. Busrute 11 skal udvides, så den kører omkring Øster Bjerregrav, og så skal der være trådløst internet i alle skolebusser.

Dette går SF-Randers til forhandlingerne med:

– en tillidsreform

– en styrkelse af daginstitutionsområdet på 30 mio. kr. (15 mio. kr. til anlæg og 15 mio. kr. til opnormeringer)

– en demografiregulering på ældreområdet

– sociale klausuler med kædeansvar, samt uddannelsesklausuler

– et cleanhouse for tidligere misbrugere

– mulighed for særligt udsatte unge for et 11. eller 12. skoleår

– et Ungeråd

– en udvidelse af busrute 11

– gratis trådløst internet i alle skolebusser

SF får gennemført whistleblower-ordning i Randers Kommune

Med et stort flertal lykkedes det mandag aften at få vedtaget en whistleblower-ordning for de ansatte i Randers Kommune. Ordningen skal være med til at forhindre lovovertrædelser eller grove fejl og forsømmelser i kommunen.

Fremover kan ansatte ved Randers Kommune anonymt indberette uregelmæssigheder i de kommunale systemer. Det sker efter SF, Venstre, DF, De Radikale, Beboerlisten og Velfærdslisten ved byrådsmødet mandag aften vedtog en whistleblower-ordning.

Ordningen skal være et supplement til de eksisterende demokratiske instanser som MED-systemet og arbejdsmiljøorganisationen, og har til hensigt at dække de problematikker, hvor de systemer ikke er tilstrækkelige. Anonymiteten sikrer, at medarbejderne ikke efterfølgende får repressalier, når de gør opmærksom på uregelmæssigheder i de kommunale systemer.

”Der er desværre flere eksempler på, at der i kommunen foregår ting, der ikke er helt efter bogen. Det kan ofte være svært for medarbejderne at gøre opmærksom på disse fejl – dels fordi de er bange for konsekvenserne, og dels fordi de simpelthen ikke ved, hvem de skal klage til,” siger byrådsmedlem for SF i Randers, Charlotte Broman Mølbæk.

Whistleblower-ordningen er inspireret af den, man har haft i Københavns Kommune siden starten af 2013. Her har det vist sig, at anonymitet er væsentligt, idet 41 af 51 henvendelser i hovedstaden har været anonyme.

Anonymiteten sikres gennem brug af et it-system, der ikke gemmer afsenderens IP-adresse. Ordningen bliver betragtet som et internt kommunikationsredskab, der kan bidrage til forbedringer i kommunens administration og service. For SF er det vigtigt, at en whistleblower-ordning er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Ordningen skal ikke erstatte de eksisterende demokratiske instanser som MED-systemet og arbejdsmiljøorganisationen, men skal dække de problematikker, hvor disse systemer ikke er tilstrækkelige.

”Det er meget vigtigt for SF, at det er en uvildig instans, der tager imod indberetningerne. Ved at lave et udvalg bestående af en repræsentant fra Hoved-MED, stabschefen i byrådssekretariatet og en uvildig juridisk person – fx. borgerrådgiveren – vil vi sikre, at sagerne bliver ført til dørs, og at det de ikke lander et sted i forvaltningen,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Gennem kvartalvise indberetninger bliver det økonomiudvalget, der får tilsynspligten med ordningen.

”Denne ordning er et led i en klar SF-strategi, der handler om at få ryddet op i det kommunale system og skabe åbenhed. Vederlagssagen var første skridt på vejen, og jeg er glad for, at vi nu får en whistleblower-ordning. Men det er vigtigt, holde sig for øje, at det ikke er en løsning på problemerne, men et redskab, der kan være med til at løse dem. Vi har et højt sygefravær, der koster kommunen rigtig mange penge og har store konsekvenser for medarbejderne og for de borgere, der oplever lange sagsbehandlingstider. Det er frustrerende for alle parter, og vi har som politikere pligt til at gøre noget ved det, så skatteydernes penge bruges målrettet og fornuftigt,” slutter Charlotte Broman Mølbæk.

Ressourceteams skal styrke inklusionen

Inklusion er en af de største udfordringer, folkeskolen står overfor lige nu. Det er ikke et spørgsmål om vi skal have inklusion, for det siger regeringen, vi skal, og det er godt. Det er godt, fordi det er skadeligt at blive ekskluderet. De fleste har brug for og krav på at være en del af fællesskabet.

Nutidens Emil´er og Pippi´er skal ikke gemmes væk. De er ikke forkerte, og de har en masse at byde ind med til fællesskabet. Vi må ikke få et samfund, hvor der kun er plads til de ensrettede og ensartede. Jeg er fuldt ud bevidst om, at nogle børn har brug for specialtilbud, hvor de kan blive skærmet, og hvor de kan få den nødvendige støtte.

Som Socialpædagogernes Landsforbund skriver i et debatindlæg i Jyllandsposten: ”Inklusion sker ikke ved at placere runde børn i firkantede huller”. Ingen løsninger gælder for alle børn. Løsningerne for et barns trivsel, udvikling og læring er lige så forskellige som børn er. Det stiller store krav til de lærere og pædagoger, der er omkring børnene. Og netop derfor er det utrolig vigtigt, at de ikke bliver efterladt i opgaven omkring inklusion, for det er en stor opgave i et samfund hvor offentlige ansatte er presset maksimalt af tidstyranni og begrænsede ressourcer.

Netop derfor bliver jeg utrolig glad for SF´s formand Pia Olsen Dyhr udmelding, om at der skal tilføres 200 millioner kroner årligt i 3 år til netop inklusion. Dette er i erkendelse af, at skolereformen er stærkt underfinansieret, og at alt for mange lærere ikke oplever, de er klædt ordentligt på til opgaven omkring inklusion eller har de rigtige omstændigheder. For hvis inklusion skal lykkes, så skal der medfølge de rigtige ressourcer.

I Randers kæmper SF lokalt for at få en systematisk indsats i forhold til inklusion. Vi arbejder både for fler-voksenordninger samt etablering af tværfaglige ressourceteams på skolerne, som også Socialpædagogernes Landsforbund anbefaler, vi indfører i kommunerne. Ressourceteamene skal fungere som en task-force, der er klar til at rykke ud til de enkelte skoler og hjælpe personalet. De skal bidrage med observationer, sparringer, supervision, råd og vejledning, så personalet oplever en solid opbakning, og de ikke står alene med opgaven. Det kræver, at vi som politikere prioriterer inklusionsopgaven og tildeler området de midler, der skal til.

SF-Randers har valgt folketingskandidater

Ved et medlemsmøde i en solbeskinnet Tøjhushave i lørdags, har SF-Randers valgt Ann Søndergaard Pedersen og Mikkel Borch som kandidater til Folketinget.

Mikkel Borch bor i Aarhus, er 21 år og læser til dagligt forhistorisk arkæologi på Aarhus Universitet. Han har i flere år været aktiv i SFU, blandt andet som formand for SFU i Randers. I dag har han en plads i SFU’s landsledelse, og han har desuden siddet i bestyrelsen for SF-Randers. Blandt hans mærkesager er gratis psykologhjælp til unge under 25 år.

”Ungdommen er presset, og flere og flere unge må sætte deres liv på pause og overgive sig til depression og stress. En psykolog koster ofte 1000 kr. i timen, hvilket er langt mere, end de fleste unge har råd til. Jeg vil ikke acceptere et Danmark hvor unge parkeres på anti-depressiver og mister deres fremtid,” siger Mikkel Borch.

Ann Søndergaard Pedersen bor i Randers, er 49 år og næstformand i BUPL i Østjylland. Hun stillede op for SF ved sidste folketingsvalg, har også siddet i SF-Randers’ bestyrelse. Som sine mærkesager har Ann Søndergaard Pedersen forbedring af børn og unges vilkår, uddannelse og social retfærdighed.

”Alle har ret til et ordentligt liv. I dag er det desværre sådan, at den sociale ulighed vokser, og det ofte børnene der betaler prisen, når forældrene ender i arbejdsløshed. Jeg vil kæmpe hårdt for, at vi skaber et samfund, hvor alle har lige muligheder,” siger Ann Søndergaard Pedersen.

Med valget af Mikkel Borch og Ann Søndergaard Pedersen har SF-Randers fået to stærke kandidater, der kan trække på hinandens forskelligheder og kompetencer. Det vurderer Søren Jensen Lund, der formand for SF-Randers. Han pointerer desuden vigtigheden i den lokale forankring.

”Med Ann og Mikkel som folketingskandidater er jeg sikker på, at vi kan skabe synlighed omkring SF’s politik, og sætte en folkesocialistisk dagsorden – både lokalt og på landsplan – der er et klart alternativ til den borgerlig-liberale tro på blind vækst, der kun kommer få til gode,” siger Søren Jensen Lund.

Mikkel Borch er opstillet i Randers Nordkredsen, og Ann Søndergaard Pedersen i Randers Sydkredsen.