SF vil sætte hælene i over for skatteunddragelse

“I Randers Kommune sparer vi penge på velfærd, mens grådige spekulanter sender milliarder af kroner ud af landet til skattely. Det kan ikke passe, at vi i kommunen, skal handle med de banker, der hjælper med til skatteunddragelse!”

Så kontant er meldingen fra byrådsmedlem for SF i Randers, Charlotte Broman Mølbæk, der nu foreslår et stop for at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, der sender penge i skattely eller bidrager til det.

Sagen er blevet højaktuel efter DR-tv’s afsløringer af de såkaldte “Panama-papirer”, der viste at danske banker som Nordea og Jyske Bank havde hjulpet virksomheder og enkeltpersoner med skatteunddragelse via skuffeselskaber i det mellemamerikanske land Panama.

“Den adfærd er en trussel mod vores velfærdssamfund,” siger Charlotte Broman Mølbæk.
“Vi er til grin for fællesskabets penge, når vi på den ene side skal spare på vores velfærd, og så samtidig skal lave forretninger med de virksomheder, som er medvirkende til at snyde fællesskabet for milliarder af kroner.”

Til byrådsmødet den 17. maj har SF derfor indsendt tre forslag, der skal sikre, at de penge, som borgere og virksomheder bidrager med til fællesskabet, ikke skal gå til virksomheder og enkeltpersoner, der sender penge i skattely eller medvirker til det.

Det foreslås,
1. at kommunalbestyrelsen pålægger økonomiudvalget med inddragelse af øvrige relevante forvaltninger at udarbejde forslag til politisk behandling om:

a. at Randers Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.

b. at Randers Kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse.

c. at Randers Kommunes investeringsforening ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og andre lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

Lad os få billige minibusser

Af Jørgen Mogensen, Randers – byrådskandidat for SF i Randers.

På vælgermødet i tirsdags på Værket, kom den kollektive trafik igen op i debatten, og der var en generel opbakning til at finde en måde at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

I SF Randers har vi fremlagt forslag om at lave en ”Metro” i Randers by, der ikke er tog, men mini-busser. Der kan også være andre løsninger, men formålet med en Randers Metro er, at:

  • Binde busstationen og banegården meget tættere sammen, så der er afgange hvert 2. til hvert 5. minut det meste af dagen.
  • Skabe hyppige og hurtige forbindelser mellem midtbyen og indfaldsvejene til Randers, så medarbejdere og studerende kan komme hurtigt og billigt mellem hjem og arbejdsplads/uddannelsessted.
  • Skabe et ”Park-and-Ride” system, der gør det enkelt og hurtigt at pendle til og fra Randers
  • Begrænse antallet af biler i midtbyen, så vi får renere luft og mindre trængsel.

Når vi foreslår mini-busser, så er det på grund af, at de er meget fleksible og hurtige, og så ”fylder de ikke så meget” i trafikken, som de store bybusser.

Der er store busser i de tidlige morgentimer og om eftermiddagen, der er næsten fyldt op – ja, måske endda overfyldte, men i langt den største del af dagen, er der mellem 4 og 8 passager i de busser, jeg ser på gaden.

Så udenfor myldretiden er der rigtig god økonomi i at køre med mini-busser i stedet for med de store bybusser. Man kan købe 4 mini-busser for det samme som en bybus koster, bybusserne bruger 4 gange så meget brændstof som en mini-bus, og de er meget billigere i vedligeholdelse (olieskift, dæk mv.) og afgifter.

Hvis der er behov for at transportere 35 passagerer fra busstationen til Paderup Gymnasium om morgenen, så kan man – som nu – vælge at sende én bybus hvert 20. minut eller som SF foreslår – at sende 4 mini-busser af sted med 5 minutters interval. Så skal man ikke vente 20 minutter, inden den næste bybus kommer – man kan komme med 5 minutter senere.

Det er hele tiden muligt at tilpasse antallet af mini-busser til det behov, der er for at blive transporteret. Og som skatteyder i Randers synes jeg, at det er sjovere at se en mini-bus med 4 passagerer, end at se en kæmpe bybus med 4 passager køre ud ad Århusvej kl. 11 om formiddagen.

Det er rigtigt, at én chauffør ikke kan køre 4 busser på én gang – selv om det er mini-busser. Og det er formentlig her, at formanden for Miljø og Teknik foranlediges til at ryste på hovedet over, at vi mener, det er billigere med mini-busser.

For det første kan mini-busser køres med et almindeligt taxa-kørekort i stedet for et buskørekort, der skal bruges til de store busser.

For det andet er der en meget lille forskel på at have 3 Randers-borgere på dagpenge i stedet for at have dem til at køre deres medborgere rundt i mini-busser. Kasse-tænkning bør ikke stå i vejen for nytænkning og fleksible løsninger.

For det tredje kan de mini-busser der ikke er brug for i myldretiden, sættes ind på udvalgte oplandsruter, hvor borgere ønsker hyppigere afgange. En bybus kan kun være et sted ad gangen. 4 mini-busser kan være på samme rute samtidig, men de kan også være på 4 forskellige ruter ad gangen.

Og på kort såvel som på langt sigt vil Randers Kommune kunne spare på investeringer i udvidelse af indfaldsvejene til Randers.

Århusvej er total-kø om morgenen, og på Hobrovej skaber de to rundkørsler trafikkaos hver eneste morgen.

Lad os nu komme i gang med at gøre det attraktivt at bruge kollektiv trafik i Randers – så bliver det også mere fremkommeligt for de, der har brug for at køre i egen bil.

Lad os få tal på, om det er billigere eller dyrere at køre med mini-busser. Det kan vi bruge til noget.

Der er ikke brug for hverken at ryste på hovedet eller at ryste på hånden.

En Metro i Randers vil skabe opmærksomhed i mange andre store byer. Så vil Randers blive en endnu dejligere by at bo i, og voksne som børn kan blive transporteret hurtigt, sikkert og billigt mellem hjem og skole/arbejdsplads.

Jeg opfangede positive tilkendegivelser fra både socialdemokrater, konservative og radikale – kun Velfærdslistens repræsentant rystede på hovedet. Er det blevet en vane?