DF og Venstres tomme politiske kæphest

I SF havde vi håbet på, at Venstre og DF havde ladet julefreden sænke sig, så fornuften kunne herske. Vi havde håbet, at de i roen kunne se det ligegyldige i at bruge en masse tid og kræfter i det politiske landskab, hos forvaltningen, personalet, bestyrelser og borgere, ved at beslutte, at alle borgere i kommunens institutioner skal tilbydes svinekød.

Men svinekødet er åbenbart blevet flertallets kæphest. Det så vi, da en dagtilbudsleder blev irettesat og tvunget til at sætte svinekød på menuen – helt uden politisk behandling og uden respekt for både lederens faglighed og bestyrelsens vedtægtssikrede ret til at forvalte netop maden i daginstitutionerne. Der har aldrig været problemer, og der har ikke været nogen form for konflikt eller utilfredshed, men nu skal alle i kommunen så rette ind. Svinekød skal på menuen, og argumentet er, at det er et udtryk for dansk madkultur. Men hvorfor insisterer man så ikke på grød, øllebrød eller kartofler, som også er klassikere i det danske køkken?

Men endnu vigtigere er spørgsmålet, som vi i SF tidligere har forsøgt at få svar på: Hvorfor kæmper man ikke for at skaffe flere voksne til vores yngste børn i vuggestuer og børnehaver? Det er et faktum, at vi ligger som en af de ringeste kommuner, når man ser på, hvor mange penge vi bruger pr. barn i daginstitutionerne. Det er også, både nationalt og internationalt, forskningsmæssigt bevist, at når man investerer i voksenkontakt til vores børn i de tidligste år, så kommer pengene mange gange igen senere i børnenes liv. Og omvendt er det ødelæggende og går ud over børnenes trivsel og udvikling, når de i omkring otte timer dagligt ikke får deres behov for voksenkontakt, nærvær og guidning opfyldt.

Ofte har man hørt både Venstre og DF ytre, at de gerne vil skaffe flere voksne i daginstitutionerne, men til trods for at de har flertallet – og dermed muligheden for at forbedre vilkårene, så leverer de kun på svinekødet. Kampen om retten til svinekød er en tom og populistisk debat, der hverken forbedrer eller forværrer børnenes vilkår.

Kære Venstre og DF – drop dog de ligegyldige kæpheste og gå med os i kampen for at forbedre de yngste børns fremtid. Børnene er ligeglade med svinekød. Det er afgørende for dem, at de har nærværende og fagligt kompetente voksne, der kan hjælpe og støtte dem i deres vej frem i livet.

Læserbrev af Charlotte Broman Mølbæk

Uddannelsesklausuler for de unges skyld

Ved mandagens byrådsmøde behandlede vi en partnerskabsaftale vedrørende uddannelse. Det er et partnerskab mellem Randers Kommune, LO, Dansk byggeri og Tradium. Indholdet i aftalen er
sådan set fint nok, jeg står bare af, når det gælder et bevidst fravalg af uddannelsesklausuler, og SF undlod derfor at stemme.

I SF er vi ærgerlige over, at man fravælger uddannelsesklausuler. Vi har 263 unge mennesker, der mangler en lære- eller praktikplads, og vi efterlader de unge mennesker ved at fravælge et håndtag, vi ved, virker.

København har gode erfaringer med uddannelsesklausuler, som
forvaltningen også henviser til. Det kan godt være, at det vil være gældende for få udbud i kommunen, men derved gør det jo
heller ikke skade. Man kan sammensætte udbud, så de når en størrelse, hvor uddannelsesklausuler kan anvendes, og vi ved, at beslutningen om en ny skolestruktur medfører en investering i bygninger på over 160 millioner kroner. Her ville uddannelsesklausuler være oplagte.

Vi mener, at det er meget positivt, at samarbejdet mellem Tradium, Dansk byggeri, LO og Randers Kommune er så velfungerende, men desværre falder det til jorden ved en aftale, der er så uforpligtende.

Det handler netop om at sætte standarder for med hvem, vi vil handle med, og det handler om at tage ansvar. Vi er en kommune, og vores altafgørende formål er at varetage borgernes behov, og der kan vi desværre se, at alt for mange unge mennesker mangler akut en praktikplads/læreplads.

Vi mener, at et fravalg af uddannelsesklausuler står i direkte modstrid med kommunes uddannelsespolitik, og den EUD-reform hvor flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse.

Det kan de jo ikke, hvis de ikke kan få en læreplads – det siger sig selv. Det er en ommer.

Det er simpelthen for uambitiøst og slet ikke godt nok for kommunens unge!

Charlotte Broman Mølbæk, Randers – byrådsmedlem for SF-Randers

Finanslov med masser af SF-politik

Børn, ældre og kræftramte er blot nogle af de mennesker, der kommer til at kunne mærke, at
regeringen har lavet en finanslovsaftale med SF.

Aftalen betyder flere pædagoger i daginstitutionerne, bedre værn om danske løn- og arbejdsvilkår,
en grøn milliard til renere vand, grønne arbejdspladser og mindre CO2-udledning. Det er også
lykkedes os at komme af med den gensidige forsørgerpligt, som desværre har ramt familier og alt
for mange børn hårdt.

Især i Randers har krisen ramt hårdt. Hvor ledigheden på landsplan er steget med 5% under krisen
er den steget med knap 8% i Randers Kommune. Vi har tabt arbejdspladser, og det er især de
ufaglærte jobs, der er røget. Derfor har de borgerliges dagpengereform ramt hårdere her end andre
steder, og den gensidige forsørgerpligt var et ekstra slag i hovedet på de, der er røget ud af
dagpengesystemet.

På dét afgørende område lykkedes det ikke at rokke ved regeringens holdninger: Vi har ikke fået en
permanent dagpengeløsning.

Vi fik dog en redningskrans til de mange mennesker, der inden længe ville risikere at stå med nul
kroner i indtægt. Det er rigtig vigtigt for de mennesker og deres familier, som er truet på deres
forsørgelse. Men kampen for et nyt dagpengesystem fortsætter.

Jonas Dahl, MF for SF og Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF i Randers

Børnemilliard kommer Randers Kommune til gode

Tirsdag aften røg armene over hovedet, da SF sammen med regeringen og Enhedslisten landede en aftale om flere pædagoger i landets vuggestuer og børnehaver. En milliard kroner er nu øremærket til flere pædagoger i kommunerne, og det er yderst tiltrængt

Dagtilbuddene har flere gange været udsat for nedskæringer, og vi er nu på et niveau, vi ikke kan være bekendt – hverken for børn eller de ansatte. Kurven skal knækkes!

Aftalen om flere pædagoger er vigtig for Randers Kommune, fordi det er helt afgørende, at vi sikrer de bedst mulige forhold for vores børn i daginstitutionerne. Alle undersøgelser viser, at børns udvikling, trivsel og læring i dagtilbuddene påvirker dem resten af livet. Derfor er det fantastisk, at der nu endelig bliver sendt penge efter mere personale.

Da Folketinget sidst sendte penge til daginstitutionerne, valgte en række kommuner at bruge pengene på at dække økonomiske huller andre steder i kommunebudgetterne. I Randers Kommune har man blot brugt 34% af de godt 8 millioner kroner, daginstitutionerne fik tildelt i 2012. Det kommer ikke til at ske denne gang, for med den nye børnemilliard bliver pengene øremærket til at sikre flere pædagoger i kommunernes dagtilbud.

Det har været helt tydeligt, at dette har været et af SF´s hovedpunkter op til finanslovsforhandlingerne, og vi er superstolte af vores formand, som igen viser sig som en sej og dygtig forhandler, der leverer resultater. Det er vigtigt at vi kæmper for de samme mærkesager lokalt og landspolitisk

Når vi arbejder sammen i kommuner, regioner og på landsplan, kan der skabes store og afgørende resultater. Med dette løft til daginstitutionerne sættes der en tyk streg under, at SF leverer resultater, som gør en forskel for rigtig mange børn i deres hverdag.

Ann S. Pedersen, Folketingskandidat for SF i Randers og Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF i Randers Kommune

SF får gennemført whistleblower-ordning i Randers Kommune

Med et stort flertal lykkedes det mandag aften at få vedtaget en whistleblower-ordning for de ansatte i Randers Kommune. Ordningen skal være med til at forhindre lovovertrædelser eller grove fejl og forsømmelser i kommunen.

Fremover kan ansatte ved Randers Kommune anonymt indberette uregelmæssigheder i de kommunale systemer. Det sker efter SF, Venstre, DF, De Radikale, Beboerlisten og Velfærdslisten ved byrådsmødet mandag aften vedtog en whistleblower-ordning.

Ordningen skal være et supplement til de eksisterende demokratiske instanser som MED-systemet og arbejdsmiljøorganisationen, og har til hensigt at dække de problematikker, hvor de systemer ikke er tilstrækkelige. Anonymiteten sikrer, at medarbejderne ikke efterfølgende får repressalier, når de gør opmærksom på uregelmæssigheder i de kommunale systemer.

”Der er desværre flere eksempler på, at der i kommunen foregår ting, der ikke er helt efter bogen. Det kan ofte være svært for medarbejderne at gøre opmærksom på disse fejl – dels fordi de er bange for konsekvenserne, og dels fordi de simpelthen ikke ved, hvem de skal klage til,” siger byrådsmedlem for SF i Randers, Charlotte Broman Mølbæk.

Whistleblower-ordningen er inspireret af den, man har haft i Københavns Kommune siden starten af 2013. Her har det vist sig, at anonymitet er væsentligt, idet 41 af 51 henvendelser i hovedstaden har været anonyme.

Anonymiteten sikres gennem brug af et it-system, der ikke gemmer afsenderens IP-adresse. Ordningen bliver betragtet som et internt kommunikationsredskab, der kan bidrage til forbedringer i kommunens administration og service. For SF er det vigtigt, at en whistleblower-ordning er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Ordningen skal ikke erstatte de eksisterende demokratiske instanser som MED-systemet og arbejdsmiljøorganisationen, men skal dække de problematikker, hvor disse systemer ikke er tilstrækkelige.

”Det er meget vigtigt for SF, at det er en uvildig instans, der tager imod indberetningerne. Ved at lave et udvalg bestående af en repræsentant fra Hoved-MED, stabschefen i byrådssekretariatet og en uvildig juridisk person – fx. borgerrådgiveren – vil vi sikre, at sagerne bliver ført til dørs, og at det de ikke lander et sted i forvaltningen,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Gennem kvartalvise indberetninger bliver det økonomiudvalget, der får tilsynspligten med ordningen.

”Denne ordning er et led i en klar SF-strategi, der handler om at få ryddet op i det kommunale system og skabe åbenhed. Vederlagssagen var første skridt på vejen, og jeg er glad for, at vi nu får en whistleblower-ordning. Men det er vigtigt, holde sig for øje, at det ikke er en løsning på problemerne, men et redskab, der kan være med til at løse dem. Vi har et højt sygefravær, der koster kommunen rigtig mange penge og har store konsekvenser for medarbejderne og for de borgere, der oplever lange sagsbehandlingstider. Det er frustrerende for alle parter, og vi har som politikere pligt til at gøre noget ved det, så skatteydernes penge bruges målrettet og fornuftigt,” slutter Charlotte Broman Mølbæk.

Lukning af øvelokaler truer det lokale musikliv

Efter Værket har valgt at lukke øvelokalerne i Turbinen, er vilkårene for den rytmiske musik blevet forringet betragteligt. Det vurderes at 12-16 lokale bands kommer til at stå uden et øvelokale. I forvejen er der mangel på øvelokaler, og de lokale bands er tvunget til at leje sig ind i dyre private tilbud, hvor prisen er høj og kvaliteten lav. Hverken Underværket eller Ungemiljøet har en kapacitet, der giver alle bands mulighed for at øve – hvad enten det er bands, der satser på karrieren eller fritidsband, med en lavere øvefrekvens. Også med de private tilbud in mente, er der stor mangel på øvelokaler.

I Randers har vi et levende musikmiljø, men hvis det skal fortsættes og udvikles, skal der være gode, isolerede og tilgængelige øvelokaler til rådighed for byens musikliv.

”For SF er det vigtigt, at de unge i kommunen ikke bare bliver passive kulturforbrugere, men derimod deltager aktivt i et medskabende kulturliv. Vi skal understøtte det vækstlag, der skaber morgendagens stjerner, og give fritidsmusikere et rum til udfoldelse. Ungdomskulturen er – og skal være – udpræget selvforvaltende, men vi mener, det er kommunens opgave, at sikre de rammer, der skal til, for at den rytmiske musik kan blomstre og udvikle sig,” siger SF’s byrådsmedlem Charlotte Broman Mølbæk, der på næstkommende byrådsmøde vil stille følgende spørgsmål:

  • Hvor mange øvelokaler findes der i Randers Kommune kommunalt såvel som i privat regi?
  • Hvor stor vurderes behovet for øvelokaler at være?
  • Er eller har Værket gennem rammeaftalen med Randers Kommune været forpligtet til at stille øvelokaler til rådighed?
  • Hvad ligger der til grund for, at Værket lukker øvelokaler?
  • I 2009 vedtog man i byrådet en kulturpolitik, hvor der lagdes op til, at etablere et øvelokale-kompleks med 15 øvelokaler og andre faciliteter som café, scene og studie. Hvordan er det gået med udmøntningen af denne politik?

Charlottes 1. maj-tale på Skovbakken

Kære borgere i Randers kommune. Vel mødt på denne skønne 1.maj, I ser fantastiske ud herfra.

Tak til LO, som igen har inviteret mig herop og tak til jer, der igen må lægge øre til.

Siden sidst har der været valg. Jeg har fået en plads ved bordet i bydrådssalen og vi har fået en ny borgmester. Desværre har vi mistet det røde styre i Randers Kommune. Det var det, SF knoklede for under valgkampen og på konstitueringsnatten. Vi var tæt på, men desværre gik flertallet til de borgerlige og Randers Kommune har nu en Venstre-borgmester.

SF ville ikke have en Venstre-borgmester, og derfor sagde vi nej til konstituering både før og efter valget. Vi er nu det eneste parti, der ikke pegede på en Venstre-borgmester. SF valgte at stå udenfor konstitueringen. Vi er ikke til salg for ekstra vederlag, vi går efter politikken. Vi mener ikke, at skatteborgernes penge skal gå til skattelettelser til erhvervslivet.

SF er et indflydelsesparti. Vi vil ikke bruge vores dyrebare mandat og de næste 4 år på at brokke os med armene over kors. Vi vil tage ansvar. Vi vil sætte os til forhandlingsbordet, så vi får skabt forandringer. Vi vil gennem hele perioden kæmpe for at forbedre velfærden i kommunen og være med til at udvikle den.

Med en Venstre-borgmester er det afgørende, at der er en stærk venstrefløj, og at vi tør tage det ansvar, der gør, at vi får passet på borgerne i kommunen.

I en tid hvor økonomer er den nye styrende instans og vækst nærmest er blevet en religion, bliver alt for mange politiske beslutninger taget ud fra økonomers tal og systemer. Det havde store konsekvenser for Danmark, og store dele af den vestlige verden.

Kun få økonomer forudså den krise, der lurede bagved det store forbrug og de mange udlån. Det er også økonomer og tænketanke, der anbefalede en efterlønsreform og reform af dagpengene, der nu i dag har katastrofale konsekvenser for boligsalget, for arbejdsmarkedet og ikke mindst for rigtig mange mennesker, som kommer i klemme, fordi de ikke kan få arbejde og derved ikke betale deres regninger.

Det kunne økonomerne og de borgerlige tænketanke ikke forudse – Nej de var overbeviste om, at vi ville mangle arbejdskraft … Det viste deres beregninger. Og nu er det så den almindelige dansker, der betaler prisen. Ikke de højt betalte økonomer. Netop derfor er det vigtigt, at vi i SF råber op og giver alternativer, når der forhandles budgetter og folkeskoler.

Vi skal nemlig ikke tillade at samfundet bliver styret af den blinde tro på vækst. Vi skal ikke vækste for vækstens skyld. Vi skal skabe vækst for borgernes skyld.

Når vi laver budgetter, skal vi huske at det er mennesker, der er bag alle de tal. Og vi skal huske, at dem der præsenterer de tal, også har en vis interesse i at få tingene på deres måde. I virkeligheden er økonomer en form for lobbyister, som laver deres vurderinger ud fra, hvad deres interesser er. Som Churchill så klogt sagde: ”Stol kun på de tal, du selv har manipuleret med”!

For SF handler det om ordentlighed, værdighed og respekt. Vi skal behandle borgerne i Randers kommune ordentligt, når de kommer til kommunen og har brug for kommunens hjælp. Det gælder uanset om man søger kontanthjælp, har et handicappet barn eller har brug for en byggetilladelse.

Børn, unge og ældre som er i kommunale tilbud skal behandles værdigt, og derfor vil SF gennem hele byrådsperioden kæmpe for kvalitet i skoler, daginstitutioner såvel som specialskoler samt ældrecentre. Randers Kommune skal kendes for at være et sted, hvor vi har kvalitet i velfærden, hvor vi tør investere i menneskerne.

I disse væksttider er det vigtigt, at vi husker på respekten for menneskers liv og at vi hele tiden arbejder for, at alle får lige muligheder for et godt liv. Det bør være en menneskeret!

Det lyder lidt langhåret – det er jeg med på, men hvad er det der virkeligt tæller her i livet? Hvad er det, vi husker på, når vi runder de 80 år? eller særligt værdsætter efter et alvorligt sygforløb? Tænker vi: ”hold da op, hvor er jeg glad for alt den vækst, jeg skabte eller alle de penge jeg havde på kontoen”? Nej, vi vil tænke på alle de fantastiske stunder, vi har haft med hinanden – grinene, nærværet, kærligheden. Hvor vi som mennesker har blomstret og udfoldet os. Det er det, der giver livskvalitet. Og det er det, vi skal huske, hver gang vi sætter os til et forhandlingsbord. Forringer vi eller forbedrer vi vilkårene for at borgerne kan have kvalitet i deres liv?

I SF er vi helt bevidste om, at for at få noget gennemført, så skal man finde 16 mandater. Vælgerne har valgt at give SF et mandat og vi kan derfor ikke føre udelukkende SF politik i byrådsperioden. Vi skal finde de resterende 15 mandater – mindst! Men ET løfte kan jeg gi´ jer alle her: SF vil ikke lade vores mandat gå til spilde. Det skal bruges til at føre folkesocialistisk politik, og vi vil kæmpe for at få så mange af vores mærkesager gennemført som muligt. Men sådan som den politiske virkelighed er nu, så vil det kun ske, hvis vi også er med til at gennemføre ting, som ikke er SF-politik. Sådan er politik og det er i virkeligheden også en respekt for vælgerne i kommunen, som har valgt at sammensætte byrådet, som det ser ud nu.

Jeg er folkesocialist og jeg er pragmatisk. Derfor er jeg både optaget af at føre politik der forbedrer velfærden og sikrer social retfærdighed. Men jeg er også optaget af udvikling i kommunen og særligt af manglen på jobs. Alt for mange virksomheder har måttet dreje nøglen om og for nyligt har vores gamle togfabrik Bombardier kastet håndklædet i ringen.

Derfor er en af byrådets hovedopgaver at fokusere på at skabe arbejdspladser i byen. Offentlige investeringer er vejen frem i forhold til at skabe arbejdspladser. Når kommunen investerer i vindmøller, cykelstier, renoveringer af skoler og et svømmebad så skabes der jobs, og vækst, der er til gavn for borgerne. Kommunen skal ikke blot bevares men også udvikles!

Det er ingen hemmelighed, at SF er store tilhængere af sociale klausuler, og det vil vi forsat kæmpe hårdt for. Vi skal turde stille krav om lærepladser, så vores unge kan blive færdiguddannet, og vi skal turde stille krav om rimelige arbejdsvilkår. Den danske model skal bevares og overenskomsterne skal overholdes. I kampen mod social dumping er vi forpligtet på at bruge den magt, vi har i kommunen, når vi laver udbud. Som når jeg handler tøj eller køber brød, så stiller jeg krav til de butikker, jeg kommer i. Jeg handler ikke hos forretninger, som ikke overholder overenskomster og ikke behandler deres personale ordentligt! Men SF vil også gerne samarbejde med det lokale erhvervsliv om, hvordan vi sammen kan være med til at udvikle Randers Kommune.

At være pragmatisk folkesocialist betyder også at vi ikke vil være med til vedtage lumre vederlag. Selvfølgelig skal byrådspolitikere betales for deres arbejde, men det skal være åbent og gennemskueligt for kommunens borgere. Der skal ikke betales unødige ”ferie-vederlag”, hvor det blot handler om smartere planlægning. Vi forlanger selv af kommunens ansatte, at de dækker hinanden ind i ferieperioder, og at der skal vises mådehold i forhold til kommunens hårdt ramte økonomi. Det skal vi politikere også selv kunne leve op til!

Vi ved, hvor stort et arbejde kommunens medarbejdere yder hver dag og under pressede budgetter. Det er vigtigt for SF, at medarbejderne får mere indflydelse – også på de store budgetlægninger. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi har fået vedtaget mere inddragelse af medarbejderne samt en whistleblower ordning. Alt for mange ansatte i kommunen føler sig pressede i forhold til deres ledere og stigende arbejdspres. Derfor er det vigtigt, at de ansatte får mulighed for at sige fra overfor urimelige arbejdsforhold uden at de kommer i konflikt med deres leder.

Som SF’er og folkesocialist står jeg foran jer, fordi vi har visioner for hele Randers Kommune. Fordi vi brænder for at hæve kommunen til et helt nyt niveau. Vi vil mere – og bedre velfærd. Vi vil en kommune i udvikling. SF i Randers kæmper hver dag for at gøre Randers Kommune til et sted hvor der er plads til alle – og lige muligheder for alle.

Tak for ordet og ha en dejlig 1. maj!

Sørens 1. maj-tale på Alevi Kultur Center

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tillykke til Enhedslisten, der i disse dage fylder 25 år. Jeg synes det er imponerende, at man i Enhedslisten har formået at holde sammen på den yderste venstrefløj i så mange år.

I den forbindelse udtalte Pelle Dragsted, der er folketingskandidat for Enhedslisten:

“Der er stadig lang vej til at Enhedslisten bliver i stand til at øve den afgørende indflydelse på samfundsudviklingen, som ethvert parti ønsker.”

Han er et meget fornuftigt menneske, som jeg på det holdningsmæssige plan, er meget enig med.

Derfor skuffer citatet mig også en smule, for hvad skal der til for at Enhedslisten bliver i stand til at øve den afgørende indflydelse på samfundsudviklingen?

Enhedslisten har jo haft mulighed for at øve afgørende indflydelse på samfundsudviklingen, men man smider håndklædet i ringen gang på gang, fordi man er bange for at miste den i øjeblikket store vælgertilslutning, hvis man indgår bare mikroskopiske kompromisser.

Det kan så være, at man ikke mener, at den indflydelse, man har haft i hænderne har været ”afgørende”, men ID-kort på arbejdspladser er afgørende for de bygningsarbejdere, der riskerer at blive skubbet ud af illegal og groft udnyttet udenlandsk arbejdskraft.

En fordobling af skattefradraget på fagforeningskontingenter er afgørende for fagforeningerne og for den solidaritet fagbevægelsen bygger på.

Begge disse faldt på hvorvidt en milliard til ældreområdet skulle øremærkes til bade eller om kommunerne selv skulle have lov til at administrere pengene.

Som SF’er og lokalformand undrer det mig at man fra Enhedslistens side ikke har tiltro til, at de mange nye byrådsmedlemmer, partiet har fået stemt ind ved sidste kommunalvalg, kan være med til at sikre, at pengene bliver brugt, der hvor behovet er.

I SF går vi ind for, at beslutningerne træffes tættest muligt på borgerne, og vi hylder det kommunale selvstyre, og selvfølgelig ved de ansatte i kommunerne langt mere om, hvor behovet er end politikerne på Christiansborg.

Men Pelle Dragsted har nok desværre ret, når Enhedslisten på det grundlag kan sige nej til en finanslov, der ellers indeholder

– højere beskæftigelsesfradrag

– Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsøgere

– Større gevinst ved at arbejde for kontanthjælpsmodtagere

– Jobrotation for beskæftigede og ledige

– Mindre tvang i psykiatrien

– Bedre kræftbehandling

– Tidlig hjælp til børn og unge i udsatte familier

– Bekæmpelse af vold i familier og i nære relationer

– Bedre boligforhold for unge

– Indsats mod hjemløshed hos unge

– Grønne teknologiprogrammer og grøn omstilling

– ressourcestrategi for affaldshåndtering

– Etablering af Den Danske Naturfond

– Og Bekæmpelse af social dumping

Der er nok lang vej før Enhedslisten bliver i stand til at øve afgørende indflydelse på samfundsudviklingen, hvis man ikke er i stand til at indgå en finanslovsaftale med så markante røde fingeraftryk.

Selvom SF og Enhedslisten ikke kan blive enige om principperne for, hvordan en milliard til ældreområdet skal fordeles, så er der trods alt masser af kampe vi er fælles om.

Først og fremmest skal vi aktivt bekæmpe de neo-liberalistiske tendenser, der er i en stor del af befolkningen.

Vi skal aktivt bekæmpe racisme og andre fobier for alt der er fremmet.

Vi skal aktivt kæmpe for, at ressourcerne bliver omfordelt, så det ikke er de fattige der skal betale, når krisen rammer. Vi skal aktivt bekæmpe skattefusk og skattely.

Vi skal aktivt kæmpe for demokratiet, som er truet af radikaliseringer på højrefløjen, religiøs sortsyn og øget kontrol.

Vi skal aktivt kæmpe for de retsprincipper, der er truet af øget overvågning og indsamling af data fra fremmede efterretningstjenester.

Vi skal aktivt kæmpe for økologi og bæredygtighed som et alternativ til blind vækst og uhæmmet kapitalisme.

Jeg er klar over, at der bestemt ikke er enighed mellem SF og Enhedslisten om hvordan disse kampe skal kæmpes.

For SF er EU en vigtig platform, hvor vi sammen med ligesindede socialister og grønne i resten af Europa kan være med til at sætte en grøn og bæredygtig dagsorden. Og selvom EU er skabt efter en libralistisk kapitalistisk skabelon, så er det faktisk her, vi effektivt kan bekæmpe valutaspekulationer og regulere det finansielle marked – blandt andet med en skat på finansielle transaktioner.

Det er desuden et mål for SF hurtigst muligt at komme i regering igen. Selvom Enhedslisten var hurtig til at overtage højrefløjens løftebrudsdebat, så er det helt uomtvisteligt, at der i et demokrati skal være flertal for beslutningerne. Så er den sgu ikke meget længere!

SF skrev blankt under på en fortsættelse af VK-regeringens økonomiske politik, velvidende at finansieringen af denne skulle findes via besparelser på kritiske områder. Det var en fejl! Der var ikke et reelt rødt flertal, og min holdning dengang var, at SF ikke skulle gå med i regeringen.

Men på værdi- og miljø-politikken har SF hevet masser af sejre hjem. Vi fik en ambitiøs togplan, der bliver finansieret af vores fælles nordsøolie, vi fik markante forbedringer af psykiatrien, især til fordel for børn og unge, det lykkedes, at få multinasserne til at betale skat i Danmark, og vi har fået anerkendt Palæstina.

Det er store sejre!

Jeg anerkender, at vi også har været med til at føre sparekniven. Vi har været med i nogle – såkaldte reformer – som helt bogstaveligt talt har fået mig op i det røde felt, og lærer-lockouten for et år siden, var et voldsomt indgreb i lærernes ret til selv at administrere deres arbejdstid. Tilhængerne kalder det en ”normalisering” af arbejdstiden, men nysprog ændrer ikke det faktum, at det er et direkte angreb mod kvaliteten i folkeskolen. Men alle disse ting ville være blevet gennemført hvad enten SF var i regering eller ej. Der er et borgerligt flertal i Danmark, og jeg savner ofte, at det er dét man vurderer SF’s regeringsdeltagelse på.